Aantal deeltijd medewerkers groeit harder dan voltijders

In het tweede kwartaal van 2008 bestond de werkzame beroepsbevolking uit 7,4 miljoen personen. Dat waren er 145 duizend meer dan een jaar eerder. Sinds het vierde kwartaal van 2005 is aantal werkenden onafgebroken gegroeid. Het aantal deeltijders groeide veel harder dan het aantal voltijders, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd.

Het aantal deeltijders kwam in het tweede kwartaal van 2008 uit op 2,9 miljoen. Dat zijn er 107 duizend meer dan een jaar eerder, ofwel een groei van 4 procent. Het aantal voltijd medewerkers steeg in diezelfde periode met 0,8 procent, tot 4,5 miljoen. Ondanks dat het aantal voltijders minder hard toeneemt, is hun aantal dus nog altijd veel groter dan het aantal deeltijders.

Het aantal mannen dat in deeltijd werkt, groeide de afgelopen vier kwartalen ongeveer met hetzelfde percentage als het aantal in deeltijd werkende vrouwen. Vrouwen werken echter veel vaker in deeltijd dan mannen. Zeven op de tien vrouwen werken in deeltijd, terwijl slechts 15 procent van de mannen een baan van 12 tot 35 uur per week heeft.

Vooral meer deeltijders van 45 jaar of ouder
Het aantal deeltijders van 45 jaar en ouder is veel harder gegroeid dan het aantal jongere deeltijders, aldus het CBS. In het tweede kwartaal van 2008 werkten 1,1 miljoen 45-plussers in deeltijd. Dat is 5,3 procent meer dan een jaar eerder.

Vanaf het eerste kwartaal van 2006 lag de jaarlijkse groei van deze groep bijna elk kwartaal boven de 6 procent. Ook het totaal aantal werkende 45-plussers groeide fors. In het tweede kwartaal van 2008 bedroeg hun aantal 2,8 miljoen. Dat is 4,2 procent meer dan een jaar eerder.

Gerelateerde artikelen