Aansprakelijkheid bestuurder uit onrechtmatige daad

Als voorwaarde voor aansprakelijkheid van een bestuurder uit onrechtmatige daad, geldt dat de betreff ende bestuurder ten tijde van het aangaan van een overeenkomst door de rechtspersoon moet hebben voorzien dat de onderneming niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen.

Dit betekent niet dat een bestuurder, ook in de situatie dat de vennootschap in een negatieve financiële spiraal is terechtgekomen, zich moet onthouden van het ontplooien van risicovolle activiteiten.

Een bestuurder is wél aansprakelijk als de door hem genomen risico’s onaanvaardbaar zijn, aldus het hof ’s- Hertogenbosch in zijn arrest van 4 december 2007. Verantwoorde risico’s moeten door een bestuurder kunnen worden genomen. Dit is immers inherent aan de bestuurstaak.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen