Aanscherping renteaftrekbeperking overnamefinanciering aangekondigd

Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de initiatiefnota 'Private Equity: einde aan de excessen', van de PvdA-fractieleden Nijboer en Groot. In deze nota is een aantal concrete voorstellen gedaan tot wijziging van zowel fiscaalrechtelijke als civiel- en ondernemingsrechtelijke regelgeving, die met name relevant is voor private-equityinvesteringen.

In de brief heeft het kabinet onder andere aangegeven dat de fiscale renteaftrekbeperking voor overnamefinanciering zal worden aangescherpt, maar dat de wijzigingen op zijn vroegst in het Belastingplan 2017 – in te dienen op Prinsjesdag 2016 – zullen worden meegenomen. Daarnaast zal het kabinet onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van private-equityinvesteringen in Nederland. KPMG Meijburg gaat hier in op een aantal belangrijke onderwerpen uit de brief.

Gerelateerde artikelen