Aanpassingen fiscale wijzigingen regeerakkoord

Op 12 november is bekend gemaakt dat de coalitiepartners het veel bekritiseerde regeerakkoord van 29 oktober jongstleden hebben herzien. Grant Thornton zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Grant Thornton maakt eerder al melding van de belangrijkste fiscale maatregelen van het Regeerakkoord VVD-PvdA

De belangrijkste wijzigingen zijn:
– de inkomensafhankelijke zorgpremie is geschrapt;
– de zorgtoeslag blijft gehandhaafd;
– de inkomstenbelastingtarieven over de 4 tariefschijven blijven gelijk, maar de 3e schijf wordt verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen;
__________________________________________________________________________________
Opleiding Fiscaal Management
Ontdek in vijf filevrije bijeenkomsten hoe u meer haalt uit fiscale spelregels, fouten kunt voorkomen en de laatste fiscale ontwikkelingen direct in uw voordeel gebruikt. 35 PE-punten. Lees meer….
__________________________________________________________________________________

– de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro;
– de algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen 20.935 euro en 62.941 euro;
– de arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot 0 bij ruim 110.000 euro;
– er komt 250 miljoen euro extra voor het verzachten van de ingrepen bij WW en ontslagrecht.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen