Aanpassing bestuursstructuur en samenstelling hoofddirectie Fortis ASR.

fallback
Fortis ASR past haar bestuursmodel aan. Daarbij wijzigt de top van de organisatie qua samenstelling. Het samengaan eind 2000 van de toenmalige verzekeraars van Fortis in Nederland (AMEV, AMEV-Ardanta, Falcon Leven) met die van de ASR-oud groep (Stad Rotterdam, De Amersfoortse, Woudsend Verzekeringen, Europeesche Verzekeringen, ASR Bank) opende nieuwe perspectieven om de marktpositie te versterken. Zo ontstonden onder meer mogelijkheden om synergie te realiseren in de vorm van schaalvoordelen en uitwisseling van kennis en ervaring. Daarvoor is destijds een meerjarenplan uitgezet. Er is sindsdien intern het nodige bereikt als het gaat om harmonisering en samenvoeging van activiteiten op een aantal centrale terreinen. Om in deze lijn adequaat te kunnen reageren op de veranderingen in de markt in relatie tot de eigen doelstellingen, wordt de bestuursstructuur aangepast. Om het groepsbelang beter tot zijn recht te laten komen, wordt Fortis ASR omgevormd tot een functionele organisatie, geleid door een hoofddirectie, die de activiteiten rechtstreeks operationeel aanstuurt.

Bestuursstructuur.
De hoofddirectie is, hangende de toetsingprocedure bij de PVK, per 1 april jl uitgebreid in vergelijking tot de Raad van Bestuur die voordien Fortis ASR aanstuurde. De hoofddirectie bestaat uit leden van de huidige Raad van Bestuur, te weten de heren drs J.C. van Ek (voorzitter), mr J.P.M. Baeten en drs V.I. Goedvolk, aangevuld met de heren drs ing T. Meinders (thans voorzitter directie Stad Rotterdam), drs P.B.G. van Harten (thans lid algemene directie AMEV) en drs J.W.M. van der Knaap (thans hoofd Strategie van Fortis). In de komende tijd zullen zij onderling de portefeuilles verdelen en de hoofdlijnen van de strategie verder uitwerken.

Fortis ASR omvat de Nederlandse verzekeraars van Fortis te weten, AMEV, AMEV-Ardanta, ASR Bank, De Amersfoortse, Europeesche Verzekeringen, Falcon Leven, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen. Fortis ASR is de tweede verzekeraar in Nederland. Fortis ASR Verzekeringsgroep NV maakt deel uit van Fortis, een internationale financiële dienstverlener op het terrein van verzekeren, bankieren en beleggen. Met een marktkapitalisatie van EUR 22 miljard en circa 69.000 medewerkers behoort zij tot de 20 grootste financiële instellingen van Europa. Fortis is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel en Luxemburg en heeft een gesponsord ADR-programma in de Verenigde Staten.