Aangifte loonheffingen DGA vanaf 2010

Zijn er alleen dga's in dienst bij uw vennootschap en zijn deze dga's niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan kunt u vanaf 2010 vooraf aangifte loonheffingen doen. De Belastingdienst accepteert vanaf medio januari 2010 alle aangiften loonheffingen voor het jaar 2010.

Het is daarbij wel van belang rekening te houden met bijvoorbeeld vakantiegeld of een dertiende maand. Correcties op de ingediende aangiften kunnen later nog wel aangebracht worden, maar dat is uiteraard niet wenselijk. Overigens is het niet mogelijk om ingediende aangiften op het beveiligde gedeelte van de Belastingdienst te corrigeren voordat het betreffende tijdvak is verstreken. De correctie moet dan gedaan worden in de aangifte over het volgende tijdvak.

De Belastingdienst heeft verder de aangifte loonheffingen voor dga’s willen vereenvoudigen door het aantal verplicht in te vullen rubrieken te verminderen en de betalingen op de aangiften te vereenvoudigen. In november 2009 is de “Aangiftebrief loonheffingen 2010” uitgereikt. Hierin zijn de tijdvakken, uiterste aangiftedata, uiterste betaaldata en betalingskenmerken opgenomen. Vanaf het begin van een tijdvak kunt u de betaling overmaken aan de Belastingdienst onder vermelding van het betalingskenmerk.

Let op: De Belastingdienst kan betalingen die worden ontvangen voor het betreffende tijdvak is begonnen niet verwerken! Januari 2010 vormt daarbij bovendien nog een uitzondering. Betaal pas voor januari als u de “mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen” hebt ontvangen van de fiscus. Een betaling vóór die tijd kan de Belastingdienst niet verwerken.

Bron: HORLINGS Belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen