Aandeelhouders vaker oneens met beloning bestuurders

Beloningsverslagen AkzoNobel en Vastned van tafel geveegd.

Aandeelhouders van AkzoNobel hebben volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) de commissarissen van het verfconcern een “reprimande” gegeven. Dat deden ze door het beloningsverslag weg te stemmen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De beleggers vonden in meerderheid de uitleg van de commissarissen over de toegekende beloning aan bestuurders onder de maat.

Het gaat wel om een adviserende stem zonder directe gevolgen. De bonussen voor het bestuur staan niet op het spel. “Het mag daarom voor buitenstaanders misschien als veilige weg overkomen, de boodschap die van een tegenstem uitgaat is niet te onderschatten”, benadrukt de VEB.

Met de stemming over het beloningsverslag hebben aandeelhouders sinds vorig jaar een manier gekregen om hun ongenoegen over beloningen te uiten zonder dat dit meteen zware repercussies heeft, zoals het wegstemmen van een volledig nieuw beloningsbeleid of een commissarisbenoeming. Daar wordt gebruik van gemaakt. Vorige week keurden aandeelhouders van vastgoedfonds Vastned het beloningsverslag ook al af.

In het beloningenverslag moeten de commissarissen uitleggen waarom bestuurders bijvoorbeeld een bepaalde bonus krijgen, welke doelstellingen zijn gehaald en welke niet. Maar AkzoNobel deed dit onvoldoende, aldus de beleggersclub. Zo was in het jaarverslag niet toegelicht waarom bestuurders op hun persoonlijke doelstellingen ‘boven target’ hadden gepresteerd.

De VEB geeft aan dat de stemuitslag voor AkzoNobel zelf waarschijnlijk niet als een verrassing kwam. In zijn inleidende woorden tijdens de aandeelhoudersvergadering van donderdag zei Dick Sluimers, de commissaris die speciaal belast is met beloningszaken, dat hij in de voorbereidende gesprekken met aandeelhouders een aantal van hen onvoldoende had kunnen overtuigen.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen