Aandeelhouders Univar keuren voorstellen RvC goed.

fallback
Univar NV (Euronext Amsterdam: UNIVR), een toonaangevende internationale chemische distributeur, maakt vandaag bekend dat tijdens de vandaag, 25 april 2003, gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de volgende voorstellen van de Raad van Commissarissen zijn goedgekeurd. Wijzigingen samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders gaf vandaag haar goedkeuring aan de benoeming van de heer Jan Holsboer tot lid van de Raad van Bestuur en de heer Peter Vogtländer tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Holsboer brengt een schat aan ervaring met zich mee, die hij heeft opgedaan als lid van de Raad van Bestuur van ING Groep NV en in tal van andere bestuursfuncties.

Met de benoeming van de heer Holsboer tot lid van de Raad van Bestuur wordt de vacature vervuld die is ontstaan door het terugtreden van de heer Paul Runderkamp per 25 april 2003. Zoals reeds aangekondigd op 14 maart, tijdens de bekendmaking van de jaarresultaten over 2002, heeft de heer Runderkamp de wens uitgesproken zijn functie binnen de Raad van Bestuur van Univar met ingang van heden neer te leggen. De heer Runderkamp, Vice President juridische zaken van Koninklijke Vopak, heeft een belangrijke rol vervuld bij de afsplitsing van Univar en de soepele overgang van Univar naar een onafhankelijke onderneming. Met ingang van heden wordt de Raad van Bestuur gevormd door de heren Gary Pruitt, voorzitter en Holsboer.

Bij ING Groep NV vervulde de heer Holsboer de functie van voorzitter van het bestuurlijk centrum ING Financial Services International, waar hij verantwoordelijk was voor de dochtermaatschappijen in de VS, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, België, Zuid en Centraal-Europa, Azië/Pacific en Latijns Amerika. Daarnaast was hij lid van de Raad van Bestuur van ING Bank. Daarvoor was hij onder andere ongeveer twee jaar verantwoordelijk voor ING Insurance Asset Management en was hij voorzitter van de Concernraad (CEO) van NRG in Amsterdam. Verder was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van WUH in Amsterdam en lid van de Raad van Commissarissen van ING Lease in Amsterdam, BBL-Bank in Brussel en van verschillende beursgenoteerde beleggingsfondsen in zowel Amsterdam als New York.

De heer Holsboer is thans lid van de Raad van Commissarissen/Audit Committees van PartnerRe, TD Waterhouse Bank NV, Gerling NCM Credit and Finance AG, en Vittoria Capital NV, alsmede bij enkele non-profit organisaties. Drs. Holsboer heeft Economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. De aandeelhouders keurden eveneens de benoeming goed van de heer Peter Vogtländer tot lid van de Raad van Commissarissen. Met deze benoeming is de heer Vogtländer het vijfde lid van de Raad van Commissarissen. De heer Vogtländer was voor zijn pensionering President Directeur (CEO) van Montell, een dochteronderneming van de Koninklijke Shell Groep. Daarvoor was hij als Coördinator Chemie verantwoordelijk voor de chemische activiteiten van de Koninklijke Shell Groep.

De heer Vogtländer heeft verschillende andere posities bekleed bij Shell, waaronder lid van de Raad van Bestuur van Shell Nederland en President Directeur van Shell in België en Luxemburg. De heer Vogtländer heeft in de Raad van Commissarissen van verschillende werkmaatschappijen en joint ventures van Shell gezeten. Daarnaast had hij zitting in de Raad van Commissarissen van de Stichting Verpakking en Milieu. Verder was hij voorzitter van de Adviesraad Gezondheid, Veiligheid en Milieu van de CEFIC en voorzitter van de Internationale afdeling van de SCI (Society of the Chemical Industry). Recentelijk heeft de heer Vogtländer een commissie voorgezeten die de regering heeft geadviseerd over handel in CO2 emissierechten als instrument voor beleid op het gebied van klimaatverandering.

De heer Vogtländer werd in 2000 onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau. Momenteel is hij lid van de Raad van Commissarissen van Van Leeuwen Buizen Groep. Daarnaast is hij lid van het Bestuur van het Nationaal Groenfonds en voorzitter van de Algemene Energieraad. Ir Vogtländer heeft Scheikundige technologie gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Met ingang van heden bestaat de Raad van Commissarissen van Univar uit de volgende leden: H. de Ruiter (voorzitter), Y. Bobillier, G.J. Sharman, M. van der Vorm en P.H. Vogtländer.

Naar aanleiding van deze wijzigingen in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van de onderneming zei Gary E. Pruitt, CEO van Univar het volgende: “Ik ben buitengewoon tevreden met de benoeming van de heren Holsboer en Vogtländer tot lid van respectievelijk de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Onze ondernemingsleiding wordt duidelijk versterkt met de toetreding van twee zo ervaren en hooggekwalificeerde managers.” De heer Pruitt voegde daaraan toe: “Ik zou persoonlijk ook graag mijn dankbaarheid uitspreken aan de heer Runderkamp, die met ingang van heden terugtreedt uit zijn functie als lid van de Raad van Bestuur. Hij heeft een grote rol gespeeld in het realiseren van de onafhankelijkheid van Univar en we zijn hem daar zeer erkentelijk voor. We zullen hem zeker missen.”

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurde eveneens de jaarrekening over 2002 goed en overeenkomstig het voorstel is het dividend in contanten over 2002 vastgesteld op EUR 0,19 (USD 0,20) per gewoon aandeel. Het uitkeringspercentage als fractie van de netto winst beschikbaar voor uitkering — nettowinst exclusief buitengewone lasten en na dividenden op cumulatief preferente financieringsaandelen — bedraagt 24%. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld op donderdag 8 mei. Per 29 april zullen de aandelen Univar ex-dividend worden genoteerd.