Aanbeveling EC tot beperking aansprakelijkheid van accountants

De aanbeveling van de Europese Commissie (EC) heeft betrekking op de beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van accountants die de wettelijke controle uitvoeren van beursgenoteerde vennootschappen.

Deze aanbeveling is gedaan naar aanleiding van de uitkomst van een uitgebreid onderzoeks- en consultatietraject, waarin werd onderzocht in hoeverre de beperking van de aansprakelijkheid van accountants noodzakelijk is.

Daaruit blijkt onder meer dat de aansprakelijkheidsrisico’s zijn toegenomen, terwijl de toegang tot verzekeringen die dekking willen  bieden voor risico’s verbonden aan de controle van beursgenoteerde vennootschappen juist is beperkt.

De Commissie acht de beperking van de aansprakelijkheid van accountants daarom noodzakelijk voor het behoud van een soepele werking van de kapitaalmarkten. De lidstaten mogen zelf de wijze van beperking van de aansprakelijkheid bepalen en inpassen in hun nationaal aansprakelijkheidsstelsel.

De Commissie heeft wel haar voorkeur uitgesproken voor 3 methodes:
1.    de vaststelling van een aansprakelijkheidsplafond (maximum geldbedrag)
2.    de beperking van de aansprakelijkheid tot het feitelijk aandeel dat de accountant heeft gehad in het verlies van de eiser en dus geen hoofdelijke aansprakelijkheid met andere schuldigen;
3.    het toestaan, onder voorwaarden, dat de accountant en de beursgenoteerde vennootschap in een overeenkomst een beperkte aansprakelijkheid opnemen.

Bij de keuze voor de uitvoeringsmaatregelen dient de lidstaat rekening te houden met de belangen van de benadeelden, de gecontroleerde ondernemingen, de beleggers en niet in de minste plaats met de accountants. Ook de kwaliteit van de accountantscontrole en de verzekerbaarheid van de risico’s dienen een rol te spelen.

Uiteraard mag de beperking van de aansprakelijkheid zich niet uitstrekken tot het opzettelijk verzaken van zijn beroepsplicht door de accountant. De Commissie heeft de lidstaten verzocht om uiterlijk 5 juni 2010 de getroff en maatregelen kenbaar te maken.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen