Aan een recessie valt niet meer te ontkomen

Rond de jaarwisseling is het raak maar 2023 wordt toch een groeijaar.

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal weliswaar verrassend hard, maar aan een recessie valt niet te ontkomen. Dat denken economen van ABN AMRO die voorzien dat die recessie, of zeker twee kwartalen van economische krimp, er eind dit jaar en begin volgend jaar komt. Toch zal ook over heel volgend jaar de economie nog groeien.

De bankeconomen denken dat de Nederlandse economie dit jaar met 4,7 procent toeneemt ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft onder meer te maken met inhaaleffecten na de coronapandemie. Nederland ligt daarbij voor op andere Europese landen. In 2023 denken de experts van ABN AMRO dat de Nederlandse economie met 0,5 procent groeit als die zich weer herstelt van de recessie.

Dat de situatie in de winter slechter wordt, komt door verwachte schokken zoals energietekorten en nog hogere energieprijzen die de groei dwars zitten. Ook kan de vraag afnemen omdat huishoudens en bedrijven door inflatie minder geld uit kunnen geven. In de gehele eurozone verwacht ABN AMRO een zwaardere recessie, zelfs als er geen energietekorten ontstaan.

Als er wel gastekorten ontstaan treft dat vooral economieën met een grote industrie, zoals Duitsland en Italië. Nederland zal vooral indirect worden geraakt omdat het veel toeleveranciers heeft van bedrijven in andere landen.

Positief nieuws komt er uit de toeleveringsketen, waar de problemen minder erg worden. Dat betekent dat de prijzen van die kant minder hard zullen stijgen en dus de inflatie wat beperkt zal blijven. Ook de prijzen van containervervoer zullen gaan dalen.

Voor bedrijven wordt het ook iets makkelijker om personeel te vinden, want de werkloosheid zal iets oplopen. Dat komt doordat het aantal faillissementen op zal lopen tot de niveaus van voor corona. Tijdens de pandemie gingen relatief weinig bedrijven bankroet door de steunmaatregelen. Toch blijft de arbeidsmarkt krap.

De inflatie blijft door de hoge energieprijzen wel langer hoog. De economen van ABN AMRO gaan uit van gemiddeld 8,7 procent dit jaar en 4 procent volgend jaar. De hoge inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt zorgt ook voor hogere lonen, al stijgen die niet zo hard als de prijzen.

(ANP)