8 factoren die succes op werk beïnvloeden

Meer dan twee derde van de vrouwelijke professionals wil een succesvolle carrière én een compleet leven naast het werk. Dit geldt overigens ook voor mannen. Meer dan de helft (52 procent) heeft wel eens een aanbod voor een baan afgeslagen vanwege zorgen over het effect op de werk-privé balans.

Uit het wereldwijde onderzoek ‘Defining Success’ dat Accenture uitvoerde ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2013 blijkt verder dat veel respondenten de mogelijke impact op de werk-privé balans zwaar laten meewegen bij de keuze voor een baan.

70 procent van de vrouwen en mannen in het onderzoek denkt dat ze een succesvol werkend en privéleven kunnen combineren. De helft (50 procent) geeft echter aan dat dit niet gelijktijdig kan. Meer dan de helft (52 procent) heeft wel eens een aanbod voor een baan afgeslagen vanwege zorgen over het effect op de werk-privé balans. Deze balans staat met 56 procent zelfs boven andere onderwerpen die bepalend zijn voor een succesvolle carrière. Andere onderwerpen zijn geld, erkenning, en autonomie (respectievelijk 46, 42 en 42 procent).

“Tijdens een loopbaan blijven professionals hun definitie van succes herijken”, zegt Adrian Lajtha, Chief Leadership Officer bij Accenture. “De nadruk ligt afwisselend bij carrièredoelstellingen en persoonlijke prioriteiten. De huidige generatie professionals is steeds op zoek naar de juiste balans. Het is aan bedrijven om innovatieve manieren voor de ontwikkeling, groei en bloei van mensen aan te bieden.”

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat technologie een belangrijke rol speelt bij de invulling van de werk-privé balans, zijn de meningen verdeeld over de impact ervan op hun privéleven. Ruim drie kwart (78 procent) vindt dat technologie een flexibeler planning ondersteunt. Voor 80 procent van de respondenten is die flexibiliteit erg of zeer belangrijk voor de werk-privé balans. Toch geeft 70 procent aan dat technologie ook zorgt dat werk hun privéleven binnen dringt.

1. Een goede werk-privé balans

“Een goede werk-privé balans is voor mannen net zo belangrijk als voor vrouwen. Maatregelen om op die manier te sturen op diversiteit, zijn dan ook allang achterhaald”, zegt Katinka de Korte, managing director bij Accenture. “Diversiteit gaat door de vergrijzing en het aantal hoog opgeleide vrouwen straks gewoon vanzelf. Ervoor zorgen dat medewerkers zelf invulling kunnen geven aan hun balans heeft veel meer te maken met flexibiliteit en focus op het individu. Werkgevers doen er goed aan hier bewust van te zijn en hun manier van communiceren, werven en selecteren daar op aan te passen.”

2. Tevredenheid 

53 procent van vrouwelijke en 50 procent van de mannelijke respondenten is tevreden over hun huidige baan en zoekt geen ander werk. In het onderzoek van 2012 was dit respectievelijk 43 en 41 procent.

3. Werkomgeving

Op de vraag naar welke termen een goede werkomgeving beschrijven, stond waardering met 59 procent bovenaan. Eerlijkheid, flexibiliteit en interessant werk volgden met 54, 50 en 49 procent.

4. Dienstverband 

Twee derde van de vrouwelijke respondenten (66 procent) en drie kwart van de mannen (75 procent) werkt al meer dan vier jaar voor hun huidige werkgever.

5. Loonsverhoging 

De meerderheid van de respondenten (vrouwen 58 procent en mannen 64 procent) heeft al eens om een loonsverhoging gevraagd of was hierover in onderhandeling. In 2012 bedroegen deze percentages 49 en 57 procent en in 2011 nog 44 en 48 procent.

6. Vakantie en werk 

Drie kwart van de respondenten (75 procent) werkt ook op vakantiedagen. Zij checken dan mail, halen werk in, willen ongestoord werken of nemen deel aan een conference call (respectievelijk 71, 44, 35 en 30 procent). 40 procent van de respondenten noemt zichzelf een workaholic.

7. Verantwoordelijkheden 

De belangrijkste redenen om een werkgever te verlaten, zijn: verantwoordelijkheden die niet bij het geschetste profiel passen (38 procent), salaris (38 procent) of oninteressant werk (34 procent).

8. Zoektoch naar een nieuwe baan

In de zoektocht naar een nieuwe baan kijken respondenten op vacaturesites, nemen ze contact op met vrienden en hun netwerk en maken ze hun online profielen weer compleet (respectievelijk 30, 24 en 21 procent).

Bron: Accenture

Gerelateerde artikelen