720 miljoen euro aan openstaande rekeningen bij kleine ondernemingen

Op tijd de rekening betaald krijgen blijft een probleem voor de ZZP'ers en kleine ondernemers in ons land. Maar liefst 86% van de kleine ondernemingen (tot 10 werknemers) krijgt rekeningen te laat betaald.

Dat blijkt uit een gebruikersonderzoek van OpenCompanies, een dochteronderneming van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Scherper gesteld: slechts 14% van de kleine ondernemers wordt altijd op tijd betaald. Gemiddeld staat er per respondent €35.000 aan te laat betaalde rekeningen open. 
Volgens OpenCompanies hebben de 1,2 miljoen kleine ondernemingen die Nederland telt gezamenlijk tenminste €720 miljoen aan te laat betaalde rekeningen openstaan. Zeer nadelig voor de Nederlandse economie, maar ook een duidelijk signaal dat de huidige wetgeving faalt, aldus OpenCompanies.
De bevindingen van OpenCompanies tonen aan dat heel wat ZZP’ers en kleine ondernemingen niet enkel veel euro’s laten liggen, maar ook financiële risico’s lopen door verminderde liquiditeit. Kleine bedrijven lopen daarbij relatief een groter risico op late betalingen dan de grotere bedrijven. De kosten voor kleine bedrijven om debiteuren na te jagen, zijn bovendien vaak hoger dan voor grote bedrijven, die door hun schaalvoordeel op dit vlak vaak efficiënter kunnen opereren.
“Dat in Nederland kleine ondernemers en ZZP’ers veel te laat of soms zelfs helemaal niét betaald worden, is een ernstig probleem,” stelt Willemijn Welten, manager van OpenCompanies. “Indien je je rekening pas na 45 dagen in plaats van na de afgesproken 14 dagen betaald krijgt, scheelt dat gewoon veel  geld. De gevolgen van liquiditeitsproblemen voor ondernemers kunnen verstrekkend zijn. Deze variëren van het bijlenen van geld om operationeel te blijven tot problemen met de aflossing van leningen, betaling van personeel en het moeilijker kunnen verwerken van grote orders. Achterstallige facturen kunnen dus voor een flinke kostenpost zorgen. Daarnaast zorgen opdrachtgevers die op tijd betalen voor een betere cashflow en dus voor een bevordering van de handel en de economie.” 
Kleine ondernemers in de problemen 
OpenCompanies ondervroeg 600 kleine ondernemingen en ZZP’ers. Daaruit blijkt dat ruim de helft (53%) van hen regelmatig niet betaald wordt. 
Uit het onderzoek blijkt voorts dat:
• Slechts 14% van de respondenten nooit te laat betaald krijgt
• 43% van de ondervraagden in maximaal 10% van de gevallen actief achter onbetaalde facturen aan moet gaan
• Nog eens 22% dit in 10 tot 25% van de gevallen moet doen
___________________________________________________________________________________________________
Tijdens het seminar Credit Manager in één dag geeft Credit Management expert Raimond Honig inzicht in de strategie van befaamde managementdenkers. Ontdek in één dag hoe u sneller en effectiever kunt anticiperen op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Meld u direct aan.
___________________________________________________________________________________________________
 
• Maar liefst 20% van de ondervraagden in meer dan een kwart tot meer dan driekwart van de gevallen trage betalers actief moet aansporen om over te gaan tot betaling.  
• 40% van de kleine ondernemers gemiddeld meer dan een maand te laat betaald krijgt
• 26% van de ondervraagden bijna tussen de een en twee maanden (30-60  dagen) na het verstrijken van de betaaltermijn moet wachten op hun geld
• 14% van de ondernemers zelfs na de periode van 60 dagen nog geen geld op de rekening ziet staan. 
De nieuwe Wet Betalingstermijnen
De uitkomsten van het onderzoek zijn opvallend te noemen, omdat in Nederland sinds 16 maart 2013 de nieuwe Wet Betalingstermijnen van kracht is. Deze wet schrijft maximale betalingstermijnen voor waarvan slechts bij uitzondering mag worden afgeweken. De resultaten van het OpenCompanies onderzoek wijzen er echter op dat de nieuwe wet vooralsnog weinig effect lijkt te hebben en er niet in slaagt om de werkkapitaalpositie van organisaties te verbeteren. Sterker nog, de uitzondering lijkt eerder de regel. ”
Oproep tot een striktere naleving
ZZP’ers en kleine ondernemingen kunnen vaak niet anders dan de betaaltermijn van de opdrachtgever accepteren. Opdrachtgevers liggen tenslotte niet voor het oprapen en wanneer ondernemers bezwaar maken tegen betalingstermijnen, dan is een nieuwe uitvoerder zo gevonden. OpenCompanies vindt daarom dat de overheid met alle Nederlandse bedrijven af moet spreken dat betalingen binnen 30 dagen na de werkzaamheden worden voldaan. 
Welten zegt hierover: “Wanneer de overheid de wetgeving strikter toepast en de termijn beperkt tot 30 dagen, draaien de kleine ondernemers niet op voor de rente van de grotere spelers in de markt. Door de verbeterde cashflow die dan ontstaat stimuleren we bovendien met zijn allen de economie. Daarom hebben wij een petitie geïnitieerd onder ZZP’ers en kleine ondernemers, om deze oproep te ondersteunen en een maximum aan de betaaltermijn af te dwingen.”
Over het onderzoek
OpenCompanies heeft het online onderzoek naar onbetaalde facturen gedaan onder haar eigen klantenbestand, bestaande uit kleine bedrijven (inclusief ZZP’ers). 609 respondenten hebben deelgenomen aan het onderzoek. Het totaalbedrag aan achterstallige betalingen werd verkregen door de middelste waarde (mediaan) van het openstaande per respondent te vermenigvuldigen met het totaal aantal kleine ondernemingen in Nederland.

Gerelateerde artikelen