7 vragen aan Martin van der Hoek (Voorzitter VVCM): ‘Credit manager heeft lange termijn visie nodig’

Op de Algemene Ledenvergadering van december 2013 is Martin van der Hoek benoemd tot nieuwe voorzitter van de VVCM (Vereniging Voor Credit Management). Hij is de opvolger van bestuurssecretaris Joop Tromp die, na het aftreden van Peter Meefout eerder dit jaar, de voorzittersfunctie tijdelijk waarnam. Wat is de visie van de nieuwe voorzitter op het vakgebied en op het thema van het Jaarcongres Credit management 2014: 'Creating Growth'?

Martin van der Hoek (66) heeft zijn sporen verdiend binnen het creditmanagement vakgebied en in het bijzonder de kredietverzekeringssector. Eind 2012 nam hij afscheid als directeur verzekeringstechniek bij Coface Nederland, na een loopbaan van 37 jaar die in 1975 startte bij de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM, nu Atradius). Hoe kijkt Van der Hoek aan tegen het hedendaagse vakgebied van de credit manager? Wat zijn de uitdagingen waar credit managers voor staan? En hoe kunnen zij bijdragen aan het succes van hun ondernemingen?

Dag Martin, gefeliciteerd met je benoeming. Wat is jouw belangrijkste ambitie als voorzitter?
‘Allereerst wil onze doelstelling helpen waarmaken om onze leden zoveel mogelijk waarde te bieden in ruil voor hun lidmaatschap. Dat doen we door hen een platform aan te reiken voor kennisuitwisseling. Daarnaast wil ik graag het belang van de rol van de credit manager zoveel mogelijk naar buiten brengen. Dat die rol belangrijk is kunnen we dagelijks in het nieuws zien. Recentelijk nog sloot de noodlijdende boekhandelketen Polare zijn deuren om te voorkomen dat banken hun omzet in beslag namen. Als je leverancier bent van deze zaak, zal het erg moeilijk zijn je geld nog te krijgen. De credit manager zal hier zijn/haar rol moeten pakken.’

Je bent al lang actief in het vak. Wat zijn volgens jou de belangrijkste mijlpalen in de evolutie van het vakgebied?
‘Toen ik begon bij de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij in 1975 was kredietverzekeren nog een hele kleine markt. Dat bleef zo tot eind jaren 80 toen het cross-border zakendoen snel toenam. De grote kredietverzekeraars gingen overnames doen over de grens, en door deze schaalvergroting kregen zij met toenemende complexiteit te maken. Wie zakelijk een ander land betreedt krijgt immers te maken met andere wet- en regelgeving, en andere bedrijfsculturen. Ook voor de credit manager is deze internationalisering van grote invloed geweest op zijn/haar vak. Andere landen houden er andere regels op na. Is sommige landen is het bijvoorbeeld bij wet geregeld dat je moet blijven leveren aan een bedrijf dat in surseance verkeert.’  

Voor welke uitdagingen staan credit managers vandaag de dag?
‘Een continu punt van aandacht is wet- en regelgeving. Bedrijven krijgen niet alleen langere bankrekeningnummers, maar internationale regels wijzigen voortdurend. Regels zijn van grote invloed op hoe de creditmanager zijn/haar werk doet. In Nederland is het bijvoorbeeld toegestaan voor grote bedrijven om de betalingstermijnen aan leveranciers eenzijdig op te rekken. Ik vind dat belachelijk; het is gewoon contractbreuk, niets meer of minder. In Frankrijk is daar een wet tegen. Hoe moet de credit manager reageren als iets dergelijks zich voordoet? Je moet het in ieder geval niet over je heen laten komen, maar in actie komen. Daarnaast moeten credit managers hun kennis voortdurend bijspijkeren. Bij de VVCM leeft momenteel het idee om Permanente Educatie (PE) in te voeren voor creditmanagers.’   
___________________________________________________________________________________
Bezoek 20 maart het Jaarcongres Credit Management in Hotel Houten
Met meer dan driehonderd deelnemers vindt 20 maart het Jaarcongres Credit Management plaats in Hotel Houten. Laat u inspireren door best practices, rondetafelsessies en diverse presentaties rondom het thema Creating Growth. En… wie wint de Credit Management Award 2014? Klik hier voor het programma en inschrijven.
___________________________________________________________________________________

De VVCM wil het belang van de functie bevestigen. Wat kunnen credit managers zelf doen om hun positie binnen hun ondernemingen te verstevigen?
‘Iedere credit manager moet in de eerste plaats zeer nieuwsgierig zijn in alles wat er gebeurt in zijn/haar onderneming. Vervolgens kan hij/zij vaststellen welke bijdrage vanuit creditmanagement gewenst is. Om een positie van belang te verwerven is het verder heel belangrijk dat de credit manager zijn of haar betrokkenheid heel zichtbaar maakt, en actief communiceert over de behaalde successen.’  

Hoe kijk je aan tegen het thema van het Jaarcongres Credit Management dit jaar: Creating Growth?
‘Ik vind het een goed gekozen thema, dat aansluit op de huidige tijd. We komen uit een hele grote dip die lang geduurd heeft. Er is nu weer sprake van lichte groei en die hebben we hard nodig. Credit managers zullen goed moeten bepalen waar hun organisaties nu staan, in een opgang of neergang. Vervolgens zullen ze de acties moeten uitstippelen die gaan bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat. Dit alles zal de credit manager heel erg vanuit de lange termijn moeten benaderen. Verbeteringen hebben alleen zin als ze structureel zijn. Daarom moet je weten wat er op je afkomt, en hoe je daar op in kunt spelen.’

Wat moet de bijdrage van de credit manager zijn aan de groeiagenda?
‘De credit manager beschikt over unieke kennis, namelijk die over debiteuren. Niemand anders in de organisatie heeft die kennis in die mate. Die kan de credit manager inzetten om collega’s alert te maken in waar risico’s en waar kansen liggen. Ook heeft de credit manager een belangrijke taak in het zorgen dat transacties volledig zijn. Een verkoper heeft vaak de neiging vooral naar de eigen target te kijken en niet naar de leverings- en betalingscondities.’  

Wat onderscheidt een top credit manager van een ‘gewone’ credit manager?  

‘Dat zit hem enerzijds in betrokkenheid en betrouwbaarheid en anderzijds in gedegen vakkennis. Een goede credit manager weet deze kenmerken in te zetten door steeds adequaat te reageren op nieuwe omstandigheden. Hij weet waar hij het over heeft, en wat er op de organisatie afkomt. Daarbij is ook die eerder genoemde lange termijn blik belangrijk. Hij of zij weet waar het bedrijf naar toe gaat, en laat zich niet gek maken door onverwachte gebeurtenissen.’

Gerelateerde artikelen