7 maatregelen van Prinsjesdag 2013 die ondernemingen raken

Accountants- en adviesorganisatie Accon avm heeft een selectie gemaakt van de meest in het oog springende fiscale maatregelen voor ondernemers die afgelopen Prinsjesdag 2013 zijn gepresenteerd. Zeven maatregelen zijn hieronder op een rij gezet.

1. Beperking fiscale innovatieregelingen (WBSO en RDA)
Ondernemers die gebruik (willen) maken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) krijgen te maken met andere voorwaarden. De WBSO verlaagt de te betalen loonheffing. Voor de eerste €200.000 aan loonkosten is dat percentage nu 38 procent, in 2014 wordt dat weliswaar verlaagd naar 35 procent, maar zal gelden voor de eerste €250.000. Wel zijn de mogelijkheden om een S&O verklaring aan te vragen verruimd.

2. Versobering zelfstandigenaftrek in 2015
In 2014 is de zelfstandigenaftrek niet afgeschaft of beperkt. De regering heeft echter aangegeven dat in 2015 de zelfstandigenaftrek wel wordt beperkt.

3. Afschaffing stamrechtvrijstelling
De stamrechtvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft waardoor belastinguitstel over de ontslagvergoeding niet meer mogelijk is. Dit geldt zowel voor de stamrecht-BV’s als de stamrechten die bij een bank of een verzekeraar zijn ondergebracht. Ontslagvergoedingen worden momenteel vaak in de vorm van een stamrecht toegekend. Hierdoor wordt geen belasting geheven bij toekenning van de vergoeding maar worden de uitkeringen juist belast.

4. Afkoop stamrechten
Met ingang van 2014 mogen bestaande stamrechten ineens worden afgekocht. Bij afkoop in 2014 wordt een vrijstelling gegeven van 20%. Dat betekent dat 80% van de uitkering tegen het (normale) tarief wordt belast.
__________________________________________________________________________________

Opleiding Fiscaal Management
De opleiding Fiscaal Management behandelt alle essentiële fiscale kennis waarover elke finance professional dient te beschikken. Ontdek in vijf bijeenkomsten hoe u meer haalt uit fiscale spelregels, fouten kunt voorkomen en de laatste fiscale ontwikkelingen direct in uw voordeel gebruikt. Lees meer…
__________________________________________________________________________________

5. De eenmalige werkgeversheffing hoge lonen wordt tijdelijk verlengd
De per 1 januari 2013 geïntroduceerde werkgeversheffing (de crisisheffing) voor hoge inkomens wordt in 2014 gecontinueerd. Bedraagt het loon van een werknemer in 2013 meer dan € 150.000, dan geldt in 2014 nogmaals de werkgeversheffing. Deze bedraagt 16% boven de € 150.000. Er wordt uitgegaan van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor het jaar 2013, inclusief alle structurele en incidentele beloningen, waaronder de bijtelling van de auto. De werkgeversheffing komt voor rekening van de werkgever en kan niet worden verhaald op de werknemer. De werkgeversheffing moet worden aangegeven op 31 maart 2014.

6. Werkkostenregeling
De verplichte overgang van het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen naar de werkkostenregeling is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015.

7. Afschaffen integratieheffing BTW
De integratieheffing in de BTW is aan de orde wanneer een ondernemer zelf goederen vervaardigd of laat vervaardigen en deze niet voor belaste prestaties in de omzetbelasting gebruikt. Dit leidt er toe dat vrijgestelde ondernemers met name over de ondergrond van door hen nieuw vervaardigde gebouwen BTW zijn verschuldigd. Voorgesteld wordt om de integratieheffing af te schaffen met ingang van 1 januari 2014.

Bron: Accon avm

Gerelateerde artikelen