7 kwaliteiten van echte leiders

Leiderschap: probleem of oplossing?
Er bestaan echte leiders en baasjes die pretenderen leider te zijn. Een belangrijke kwaliteit die het verschil maakt, is dat echte leiders leidinggeven omdat hun werknemers dat van hun willen, niet omdat dit in hun titel staat. Bij echte leiders heb je het gevoel mét ze te werken, niet voor ze. Welke andere kwaliteiten maken het verschil?
1. Ze geloven het ongelofelijke
 
Veel mensen proberen te bereiken wat haalbaar is. Memorabele, echte leiders verwachten meer van zichzelf en van anderen. Vervolgens tonen ze aan hoe je er kunt komen, en nemen ze je mee op een inspirerende reis. 
 
2. Ze zien kansen in instabiliteit en onzekerheid
 
Onvoorziene problemen, blokkades, crises…. Veel bazen – zogeheten goedweersmanagers – versterken het fort en hopen de storm uit te kunnen zitten. Slechts weinigen zien mogelijkheden in een crisis. Zij weten dat juist wanneer de dingen goed gaan het extreem moeilijk is grote veranderingen door te voeren, zelfs als die noodzakelijk zijn. En wanneer er instabiliteit en onzekerheid heerst, zien ze kansen zaken te reorganiseren, hervormen en herontwerpen. Daarbij treden ze op als motiverende en inspirerende enablers. 
  
3. Ze zijn openlijk menselijk
 
Echte leiders zijn zowel zeer professioneel als openlijk menselijk. Ze tentoonspreiden groot enthousiasme wanneer er dingen goed gaan. Wanneer iemand zich extra inzet tonen ze daar altijd veel waardering voor. Als er dingen misgaan, tonen ze teleurstelling. In zichzelf, niet in anderen. Ze vieren overwinningen, ze tonen empathie, ze maken zich zorgen, soms worden ze boos of gefrustreerd. Kortom, ze zijn menselijk. Professionalisme is bewonderingswaardig, maar met een menselijke dimensie wordt het inspirerend. 
4. Ze beschermen anderen
 
Verschrikkelijke leidinggevenden gooien hun mensen voor de bus. Een echte leider doet dat nooit. Ze zien de bus aankomen en trekken hun mensen tijdig weg, vaak zonder dat de mensen dit zelf doorhebben (echte leiders zijn niet uit op voortdurende erkenning voor alles wat ze doen). Wanneer ze hun mensen niet tijdig kunnen wegtrekken vangen ze zelf de klap op, en bespreken dit later in privé met de werknemer. 
 
5. Ze zijn er geweest, hebben het gedaan….en ze doen het nog steeds
 
Strepen zijn niet verdiend, verleden tijd. Ze worden iedere dag opnieuw verdient. Wat voor onnoemelijke prestaties echte leiders in het verleden ook geleverd hebben, ze voelen zich nooit te goed hun mouwen op te rollen en aan de slag te gaan. 
 
6. Ze streven een hoger doel na
 
Goede bazen werken aan het bereiken van de bedrijfsdoelen, maar echte leiders werken ook aan het vooruit helpen van hun mensen in hun carrière en ontwikkeling. Medewerkers die het moeilijk hebben, kunnen op hun steun rekenen. En wie hulp nodig heeft krijgt dat. Echte leiders streven altijd hogere doelen na, en stellen nooit hun persoonlijke belangen voorop. 
 
7. Ze durven echte risico’s te nemen
 
Veel leidinggevenden proberen op te vallen op een oppervlakkige manier, bijvoorbeeld door een populair initiatief te steunen. Echte leiders vallen op omdat ze bereid zijn een onpopulair standpunt in te nemen, of een maatregel te nemen die mogelijk slecht valt. Echte leiders dagen de status qua uit, en zijn bereid onbekende wateren te bevaren. Ze nemen risico’s omdat ze een beloning zien aan het einde van de rit. Daarmee sporen ze anderen aan ook na te streven waar ze in geloven. 
 
In het kort, echte leiders inspireren anderen hun dromen na te streven: met hun woorden en hun acties en – het belangrijkste – met hun voorbeeld.
Gerelateerde artikelen