7 fiscale eindejaarstips 2012

Het is weer tijd voor de jaarafsluiting. Wat voor mogelijkheden biedt de fiscaliteit om het jaar 2012 fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk af te sluiten? Gran


1. Voorkom crisisheffing

Om het begrotingstekort aan te pakken, is voor 2013 een zogeheten crisisheffing ingevoerd. Dit is een eenmalige heffing van 16 procent over het fiscale loon 2012 van werknemers voor zover dat hoger is dan 150.000 euro. U bent deze heffing als werkgever verschuldigd. Omdat de loongegevens over 2012 de maatstaf zijn voor de werkgeversheffing in 2013 heeft u wellicht mogelijkheden om te voorkomen dat het loon in 2012 hoger dan 150.000 euro wordt.

In dat kader kunt u denken aan:
– zo mogelijk verlagen loon (let op fictief loonregeling voor de directeur grootaandeelhouder);
– uitstellen toekenning variabele beloningen naar 2013;
– eigen bijdrage privégebruik auto en eigen bijdrage pensioen;
– salary split (internationaal verband);
– toepassing werkkostenregeling.

Tip
Ter voorkoming van de crisisheffing: beoordeel de mogelijkheden om uw loon in 2012 onder de 150.000 euro te houden.

2. Voorkom thincapregeling
Is sprake van bovenmatige financiering met vreemd vermogen? Dan is de rente mogelijk niet aftrekbaar op grond van de thincapregeling. De thincapregeling wordt echter afgeschaft voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2013. Dat betekent dus dat vennootschappen met een gebroken boekjaar ook in 2013 nog te maken kunnen krijgen met de thincapregeling. Door het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat afloopt per 31 december 2012 kan de thincapregeling voor 2013 mogelijk deels worden voorkomen.
__________________________________________________________________________________
Opleiding Fiscaal Management
Ontdek in vijf filevrije bijeenkomsten hoe u meer haalt uit fiscale spelregels, fouten kunt voorkomen en de laatste fiscale ontwikkelingen direct in uw voordeel gebruikt. 35 PE-punten. Lees meer….
__________________________________________________________________________________

Een boekjaarwijziging is echter niet toegestaan indien sprake is van het behalen van een zogeheten incidenteel fiscaal voordeel. Het is wel toegestaan om het boekjaar te wijzigen om een incidenteel fiscaal nadeel te voorkomen. Op grond hiervan lijkt in ieder geval de zuiver nationaal opererende ondernemer (de mkb-er) zijn boekjaar te mogen wijzigen. De wetgever heeft namelijk voor de mkb-er uitdrukkelijk aangegeven dat de thincapregeling op hem niet van toepassing zou mogen zijn.

Tip
Vennootschap met een gebroken boekjaar? Overweeg wijziging boekjaar om thincapregeling te voorkomen.

3. Voorkom verliesverdamping
U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u vervolgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward. Is een verlies niet tijdig verrekend, dan ‘verdampt’ het. Dreigen oude verliezen te verdampen? Dan adviseren wij u nog dit jaar maatregelen te nemen. Hierbij kunt u denken aan:
– het realiseren van stille reserves/meerwaarde/goodwill;
– het inbrengen van winstgevende activiteiten;
– het afbouwen van voorzieningen.

Tip
Voorkom verliesverdamping door nog dit jaar winst te ‘creëren’.

4. Maak leningen zakelijk
In gelieerde verhoudingen bestaat het ‘gevaar’ van onzakelijk handelen. Voor de belastingheffing moeten we echter uitgaan van zakelijke condities. Is bijvoorbeeld op een lening een rente overeengekomen van 3 procent, maar bedraagt een zakelijke rente 5 procent, dan gaat de belastingdienst voor de belastingheffing uit van deze laatste rente.

Volgens recente rechtspraak kunnen te ‘soepele’  leningsvoorwaarden er zelfs toe leiden dat de lening als een zogenaamde ‘onzakelijke lening’ kwalificeert. Belangrijkste gevolg van de ‘onzakelijke lening’ is dat u of uw vennootschap een eventueel verlies hierop niet kunt aftrekken. Bovendien kan deze kwalificatie mogelijk leiden tot een fiscale correctie op de overeengekomen rente. Om vervelende verrassingen te voorkomen is het dan ook verstandig om een zakelijke leningsovereenkomst op te (laten) stellen.

Tip
Stel voor gelieerde leningen een zakelijke overeenkomst op en voorkom daarmee vervelende correcties van de fiscus.

####

5. Stel een dividenduitkering uit tot 2 januari 2013
Overweegt u uw BV een dividenduitkering aan uzelf te laten doen? Overweeg dan om de dividenduitkering uit te stellen tot 2 januari 2013 of later. U voorkomt dan dat het dividend tot uw box 3-inkomen wordt gerekend (peildatum 1 januari).

Tip
Stel een dividenduitkering van uw BV aan uzelf uit tot 2 januari 2013.

6. Denk aan aanvullend btw factureren
Met ingang van 1 oktober 2012 is het algemene btw tarief verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Het moment waarop de prestatie wordt verricht bepaalt welk tarief geldt. Dus de datum van levering van goederen en/of diensten is doorslaggevend. Voor prestaties verricht na 30 september, maar gefactureerd voor 1 oktober kan nog 2 procent aanvullend worden gefactureerd. In beginsel moet u een aparte factuur uitreiken, maar voor abonnementen waarvoor u een jaarfactuur uitreikt mag u deze aanvulling ook op de factuur voor 2013 meenemen. Deze btw moet u wel aangegeven in de aangifte over het 4e kwartaal 2012.

Tip
Denk aan het aanvullend btw factureren voor prestaties verricht na 30 september, maar gefactureerd voor 1 oktober 2012.

7. Maak tijdig melding van uitstel van betaling
Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk om voor bedragen tot maximaal 12.000 euro af te dragen btw op basis van een schriftelijk of telefonisch verzoek een betalingsuitstel van 4 maanden te krijgen. Daarnaast blijft de oude (bewerkelijke) regeling voor uitstel tot 12 maanden bestaan.

Tip
Indien nodig maak tijdig gebruik van de mogelijkheden tot uitstel van betaling van btw.

Bron: Grant Thornton

 

Gerelateerde artikelen