65 procent jongeren werkt onder zijn niveau

Steeds meer mensen in Nederland werken onder hun niveau en een groeiend aantal werkenden doet bovendien ander werk dan waar ze voor zijn opgeleid.

Vooral jongeren (34 jaar of jonger) werken onder hun niveau. 65 procent van hen zegt niet in lijn met zijn opleiding te werken. Organisaties hebben daarnaast een toenemend probleem om vacatures te vervullen.

Het is opvallend dat de groeiende mismatch geldt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Er zijn problemen met het vinden van hoogopgeleiden (stijging van 35 naar 44 procent), maar ook van laagopgeleiden (een stijging van 18 naar 30 procent). Dit blijkt uit de meest recente Randstad WerkMonitor onder werkenden.

Ten opzichte van 2012 zeggen meer werkenden dat hun werkgever moeite heeft met vinden van mensen voor sommige functies. Het gaat hier om een toename van 48 procent (2012) tot 56 procent in 2016.

Ook mensen boven hun niveau aan het werk
Niet alleen geeft een toenemend aantal werkenden aan een baan op een lager niveau dan hun opleiding te hebben (32 procent in 2012 naar 48 procent nu), andersom werken ook steeds meer mensen boven hun niveau (van 18 naar 28 procent).  

Steeds meer werkenden (50 procent ten opzichte van 43 procent in 2012) maken zich zorgen dat er tussen nu en drie jaar echte tekorten ontstaan in specifieke functies. Een groeiend deel verwijt de werkgever te weinig te doen om de mismatch op te lossen.

Opleiding en bijscholing van eigen medewerkers
Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in opleiding en bijscholing van eigen medewerkers. Hoewel een kleine meerderheid hierover geen klagen zegt te hebben, groeit het aandeel dat zegt wel te twijfelen aan de inspanningen van de werkgever, van 35 procent in 2012 naar 45 procent in 2016.

Gerelateerde artikelen