6 tips voor een soepele systeemintegratie

Systeemintegratie is al heel lang een complexe uitdaging. In de loop der tijd zijn verschillende paradigma's de revue gepasseerd. Tegenwoordig praten we over Service Oriented Architecture (SOA), maar de problemen die vroeger met systeemintegratie gepaard gingen, bestaan nog steeds. Hier tips hoe u systeemintegratie het beste kunt aanpakken.

1. Systeemintegratie wordt vaak onderschat
We zien vaak dat systeemintegratie aan de techneuten wordt overgelaten, terwijl de echte complexiteit in de organisatorische aspecten schuilt. Het gaat bijvoorbeeld om bijzondere beheersprocessen met meerdere partijen en een servicegerichte benadering naar andere systemen in plaats van gebruikers. Het is daarom over het algemeen aan te raden een afzonderlijk project in te richten. Zorg ervoor dat dit project ook voldoende competenties op het gebied van organisatorische en beheersaspecten krijgt.

2. Onduidelijk eigenaarschap
Een integratieoplossing betreft meerdere partijen die meestal in het begin zeer betrokken zijn bij het project. Het gebeurt echter vaak dat op den duur geen van alle partijen zich echt verantwoordelijk voelt voor de integratiecomponenten. Wanneer de integratieproblematiek groot en complex is, dan is een inrichting van een SOA of Integratie Competence Center aan te raden. Deze bestaat uit professionals op de verschillende gebieden die de betrokken partijen helpen met ontwikkeling en beheer. De opdrachtgever is dan een stuurgroep bestaande uit beslissingsbevoegden van alle betrokken partijen.

3. IT-competenties
In het management bestaat vaak de misvatting dat de IT’er een allround specialist is. Het gebeurt regelmatig dat applicatieontwikkelaars zonder verdere afwegingen in integratieteams worden ingezet. Voor het begeleiden en uitvoeren van integratietrajecten zijn echter andere vaardigheden nodig dan voor applicatieontwikkeling. Het is dus essentieel om – voordat u begint met de systeemintegratie – eerst een geschikt team samen te stellen. Dat moet over de vereiste competenties beschikken. Vaak weet uw eigen IT-afdeling het best hoe dit team er uit moet zien.

####

4. Productleveranciers leveren producten en geen oplossingen voor de integratie
De perceptie dat een out of the box-product de integratieproblematiek zomaar kan oplossen, bestaat nog steeds. Dit beeld wordt deels gevoed door goed uitgewerkte marketingcampagnes van leveranciers. Het is niet te ontkennen dat producten zoals een Enterprise Service Bus enorm helpen, maar dergelijke producten zijn slechts een onderdeel van de totale IT-architectuur. Het is essentieel dat deze architectuur gebaseerd is op de business requirements en procesbehoeften van de onderneming. Voordat u begint aan systeemintegratie is het dus belangrijk te bepalen wat uiteindelijk wordt verwacht van het nieuwe systeem. Men is vaak geneigd om alle mogelijkheden van het systeem te willen benutten zonder stil te staan bij het feit of dergelijke functies wel nodig zijn in de bedrijfsvoering. Integratieprojecten worden zo onnodig groot, waarmee de organisatie vaak ook nieuwe risico’s introduceert. Kortom: bepaal eerst welke vereisten u aan het nieuwe systeem stelt voordat u begint met een integratietraject.

5. Ons eigen wiel is mooier
Bij systeemintegratie zien we regelmatig dezelfde problemen terugkomen. Vaak wordt echter gedacht dat er een oplossing is bedacht die nog niet bestond of dat de bestaande oplossing kan worden verbeterd. Zowel technici als niet-technici hebben soms de neiging om het wiel opnieuw uit te vinden. Er is een aantal zeer goede boeken met integratiepatronen beschikbaar waarin min of meer alle problemen en mogelijke oplossingen worden besproken. Een aantal goede voorbeelden is: Enterprise integration patterns, designing, building and deploying messaging solutions door Gregor Hohpe en Bobby Woolf en SOA design pattern door Thomas Erl. Probeer bij systeemintegraties dus vooral te leren van de bekende problemen en inventariseer de beschikbare oplossingen.

6. Gebruik gebeurtenisgedreven architectuur
Het integreren van afzonderlijke systemen betekent het creëren van nieuwe verbindingen die ook voor nieuwe onderlinge afhankelijkheden zorgen. Een aanpassing in een systeem kan hierdoor grote impact hebben op alle andere systemen. Er zijn verschillende manieren om deze afhankelijkheid te beheersen. Een vaak overgeslagen mogelijkheid is het gebruik van de zeer krachtige notificatieberichten. Daarbij wordt een gebeurtenis aan alle geïnteresseerde systemen of partijen doorgegeven. Dit faciliteert een lossere koppeling die de beheerkosten vermindert.

Viktor Grgic, senior consultant van Xebia, specialist op het gebied van de integratietechnologie

Geselecteerd speciaal voor u: Procesmanagement naar de lijn – 7 randvoorwaarden


Gerelateerde artikelen