6 feiten over groene datacenters

Het energiegebruik van de ICTsector is de afgelopen jaren fors gestegen. Uit een studie van Tebodin in opdracht van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat bijna 2 procent van het totale energiegebruik in 2008 ICT-gerelateerd was, dat is vergelijkbaar met het energiegebruik van de luchtvaartsector.

Het ICT-gerelateerde elektriciteitsgebruik groeide tussen 2006 en 2008 twee keer zo hard als het totale elektriciteitsgebruik. De stijging is vooral toe te schrijven aan de groei van het aantal datacenters. Het elektriciteitsgebruik van datacenters is met 52 procent toegenomen sinds 2006. Dit is te verklaren uit bijvoorbeeld het toenemend aantal toepassingen op internet IN/RUT die meer dataverkeer vragen (zoals video’s, games, etc.).

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen maakte staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) in 2008 een meerjarenafspraak met de ICTsector over energiebesparing. Ook zijn er strengere Europese regels voor het stand-by-gebruik van ICT-apparatuur.

Inmiddels wordt 25 procent van het elektriciteitsgebruik van datacenters opgewekt door groene stroom, waardoor de uitstoot van CO2 wordt beperkt. De gemeente Amsterdam stelt strengere regels aan het energiegebruik van nieuwe datacenters. Het high density Gyro DC-II is een dergelijk nieuw datacenter, dat als eerste voldoet aan alle strenge milieunormen van de gemeente Amsterdam.

Er wordt gebruikgemaakt van honderd procent windenergie van Greenchoice en op elke vloerpositie over 32 ampère redundante aansluiting. Een datacenter in Amsterdam moet een energy usage effectiveness (EUE) hebben van 1,3 of lager.

Deze waarde geeft de verhouding weer tussen het totale energiegebruik van het datacenter, waar veel energie gaat zitten in koeling, en het gebruik van de servers. De EUE van het Gyro DC-II komt uit op een gemiddelde van 1,28 over een heel jaar door een geavanceerd luchtbehandelingssysteem.

Enkele feiten:
• het elektriciteitsgebruik door ICT in 2008 vond voor 67 procent plaats in huishoudens, voor 13 procent in de kantooromgeving en voor 20 procent in de infrastructuur (datacenters en telefonie)

• het internetgebruik is in de afgelopen jaren met 8 procent per jaar gestegen tot bijna 7 uur per week

• tussen 2006 en 2008 zijn de datacenters in Nederland gegroeid met 40.000 m2

• de piekbelasting van het Amsterdamse internetknooppunt (Amsterdam Internet Exchange) is tussen 2006 en 2008 toegenomen van 220 GB naar 600 GB per seconde

• Amsterdam eist van nieuwe datacenters dat het gemiddelde elektriciteitsgebruik 25 procent lager ligt dan bij de bestaande datacenters

• door nieuwe eisen van de EU is het energiegebruik van ICT-apparatuur in de stand-by-stand circa 75 procent lager. In 2020 scheelt dit 1 TWh per jaar.

Gerelateerde artikelen