589 bedrijven en instellingen failliet in januari

In januari zijn 589 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 6 minder dan in december. Vooral in de handel (138), de bouw (80) en de industrie (57) gingen bedrijven failliet.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Ook dit gemiddelde kwam uit op 589. Het driemaandsgemiddelde is na een piek van 751 in juli 2013 fors teruggelopen.

Bron: CBS
__________________________________________________________________________________
Bent u binnenkort betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart?
Dan is de tweedaagse cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. Dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts. Deelname levert accountants en controllers 15 PE Punten op.
Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen