500 bedrijven moeten voldoen aan CSRD

Nieuwe duurzaamheidsrichtlijn biedt bedrijven kansen in de markt.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) biedt het bedrijfsleven kansen om beter aan te sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen als klimaat, bestuurlijke transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dat is de overheersende conclusie van CFO’s, CEO’s, DGA’s en commissarissen op het seminar ‘De toekomst van Sustainability Reporting’. Zij reageerden op de aangekondigde wettelijke verplichtingen voor grote organisaties op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging.

De door de Europese Commissie opgestelde CSDR wordt van kracht in 2023. Het is de beoogde opvolger van de Richtlijn inzake niet-financiële rapportage (NFRD) uit 2014. Zodra de CSRD van kracht wordt, zullen veel meer ondernemingen over duurzaamheid moeten gaan rapporteren. In Europa neemt dat aantal toe van 11.600 naar 49.000 ondernemingen, binnen Nederland is die toename van ongeveer 115 naar 500.

De nieuwe richtlijn introduceert een auditvereiste voor gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. De Europese Commissie stelt voor daarbij te starten met het geven van ‘beperkte zekerheid’ (limited assurance).

Op het seminar stonden naast de verplichtingen vooral de kansen centraal die duurzaamheidsverslaglegging ondernemingen biedt. De CSRD gaat verder dan enkel milieubeleid. Zaken als personeelsbeleid en zinvol werk gaan bijvoorbeeld een rol spelen in de verslaglegging.

Edwin van Haare, Partner HLB Witlox Van den Boomen gaf drie tips mee aan de kopstukken uit bedrijven. Ten eerste: begin op tijd. Ten tweede: doe het samen met je aandeelhouders, directie en accountant. En last but not least: CSRD is niet alleen een verplichting, maar biedt vooral ook kansen. “Tijdig investeren en voorlopen op het gebied van duurzaamheid levert concurrentievoordeel op.”

 

Gerelateerde artikelen