5 tips voor het realiseren van een bedrijfsfinanciering

De tijd dat banken gemakkelijk financiering verstrekten aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb), bijvoorbeeld voor het financieren van groeiplannen, is niet meer. De huidige economische situatie en de positie waarin banken verkeren, zorgen ervoor dat zij terughoudend zijn geworden in het toewijzen van krediet. Een jarenlange vertrouwensband tussen ondernemers en hun huisbank biedt geen garantie meer voor een succesvolle aanvraag. Toch is het loskrijgen van financiering zeker mogelijk, het vraagt alleen om een andere aanpak dan vroeger. Vijf tips hoe te werk te gaan.


1. Bereid je goed voor

Meer dan de helft van de ondernemers die naar de bank stappen voor een financieringsaanvraag komt bedrogen uit. Waar het in vroegere tijden voldoende was een relatief beknopt investeringsplan voor te leggen en hier goedkeuring voor te krijgen, is dat nu niet meer het geval. Banken zijn kritischer geworden. De nieuwe situatie houdt in dat ondernemers zich grondiger moeten voorbereiden wanneer zij naar de bank stappen.

Een bank beoordeelt de ondernemer en zijn organisatie op verschillende punten. Op basis van het rapportcijfer dat hieruit voortkomt, beslist de bank of je wel of geen krediet krijgt. Ook wordt er gekeken naar hoe je bedrijf het doet in vergelijking met het gemiddelde in de sector en hoe je als ondernemer overkomt. De kans op een goede beoordeling is groter als je op de hoogte bent van alle feiten en cijfers, zelfs tot achter de komma.

Door de plannen goed door te rekenen en te laten toetsen door een deskundige ben je in staat het rapportcijfer positief te beïnvloeden. Een goede voorbereiding zit ‘m echter niet alleen in het kunnen tonen van cijfers. Wanneer je bijvoorbeeld krediet nodig hebt voor een nieuw pand of een grote verbouwing, laat dan een uitgebreid bouwplan zien en zorg er bijvoorbeeld voor dat de aannemer deelt in de investering.

2. Vraag naar overheidsregelingen
Weinig ondernemers weten nog gebruik te maken van diverse overheidsregelingen. Een van deze regelingen is het borgstellingskrediet. Hierbij staat de overheid garant voor een deel van het krediet dat door de bank wordt verleend. Deze regeling kan het dekkingstekort opheffen, dat ontstaat omdat de bank niet meer dan maximaal 60 procent van de aanvraag financiert. Met een borgstellingskrediet maak je het jezelf gemakkelijker bij de bank. Die zal je aanvraag eerder honoreren, wetende dat een deel van de behoefte al gedekt is. Hiermee vergroot je dus de kans op een hoger rapportcijfer.
______________________________________________________________________________
Realiseer een structureel betere werkkapitaal positie

Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Zorg ervoor dat u de juiste beslissingen over uw werkkapitaalfinanciering neemt.
Meld u hier aan.
______________________________________________________________________________

Banken gaan echter niet proactief met deze regeling om. Ondernemers moeten daarom zelf hiernaar vragen. Een garagebedrijf had bijvoorbeeld baat bij het borgstellingskrediet. De eigenaar wilde het bedrijfspand kopen, maar omdat hij nog maar twee jaar actief was, had hij niet voldoende resultatenjaren om aan de bank te laten zien. Maar in die twee jaar had hij prima resultaten behaald en ook de toekomstperspectieven waren goed. Er was dus genoeg potentie. Door in de kredietaanvraag de borgstelling van de overheid mee te nemen, werd de bank over de streep getrokken.

3. Breng de risico’s in kaart
Bij de presentatie van je bedrijf dien je verder goed na te denken over alle mogelijke risico’s. Je moet in staat zijn te laten zien dat je rekening houdt met verschillende scenario’s, ook in het slechtste geval. Vaak zijn ondernemers te optimistisch. Logisch, want je wilt laten zien dat het goed gaat met je bedrijf. Toch is het belangrijk een risicoanalyse klaar te hebben liggen. Als dat niet zo is, vult de bank het zelf in. En dat wil je niet.

Overigens moet je van tevoren goed nadenken over wat je precies aan de bank gaat vragen. Een huisbankier is tegenwoordig niet meer in staat op alle vragen antwoord te geven. Heb je krediet nodig voor een expliciet doel? Zoek dan een partij die zich hierin heeft gespecialiseerd en die beter let op de details dan een huisbank. Een dergelijke partij is misschien wat lastiger te vinden, maar is zeker noodzakelijk.

Goed advies is essentieel bij een financieringsaanvraag. Ben je bijvoorbeeld een horecaondernemer, dan wordt het heel lastig financiering bij je bank te krijgen. De horeca is een sector die door banken wordt gemeden. Des te belangrijker is het om je risico’s goed in kaart te brengen. In de horecabranche hebben goed onderbouwde aanvragen nog steeds kans van slagen, mits er rekening wordt gehouden met een combinatie van bankkrediet en alternatieve financiering

####

4. Zorg voor de juiste uitstraling
Het aanvragen van krediet bij de bank is een vak apart. Het merendeel van de mkb-bedrijven beschikt meestal niet over de inhoudelijke kennis die nodig is bij het opstellen van een goede financieringsaanvraag. Ondernemers weten vaak niet precies hoe een bank te werk gaat en weten niet waar ze moeten zijn voor alternatieve financiering. Wanneer zij naar hun huisbank stappen, verwachten ze dat de bank mee kan in hun emotie. Ze hebben toch een prachtig bedrijf? Een bank houdt echter geen rekening met emoties en kijkt alleen naar de feiten en cijfers. Die worden ingeklopt in het computermodel en daar rolt een beoordeling uit. Zorg dus voor een professionele uitstraling en bereid jezelf goed voor. Niet alleen je kredietaanvraag moet goed voorbereid zijn, ook jij als ondernemer moet professioneel overkomen. Een bank moet meteen vertrouwen hebben in het bedrijf en de persoon aan tafel.

5. Onderzoek alternatieve financieringsoplossingen
Een combinatie van een bankfinanciering en een alternatieve financiering is ook mogelijk. Waar de bank vroeger 75 tot 80 procent van een aanvraag financierde, is dat nu slechts 55 tot 60 procent. Ondernemers lopen vaak stuk op het gat van 20 procent dat tussen vroeger en nu is. Alternatieve financiering, bijvoorbeeld via informal investers of participatiemaatschappijen, kunnen in zo’n geval uitkomst bieden.

Neem bijvoorbeeld een ondernemer die een bedrijf heeft in de studentenhuisvesting. Hij had financiering nodig en kwam bij de bank. Die gaf hem nul op rekest, want banken financieren bijna per definitie niets in deze sector. Via een alternatieve partij is het toch gelukt het project gefinancierd te krijgen. De ondernemer had deze alternatieve partij echter nooit alleen gevonden. De weg ernaartoe moet je kennen. Verdiep je hier goed in, of schakel de hulp in van een expert.

Financiering krijgen bij een bank is moeilijk, maar zonder goede voorbereiding wordt het onmogelijk. De tijd dat je naar je huisbank ging en snel zonder veel gedoe een krediet kon afsluiten, komt nooit meer terug. Financiering loskrijgen vergt tegenwoordig meer tijd en inspanning. Met alleen een bankkrediet kom je er niet meer, het is altijd in combinatie met alternatieve financiering.

Carlo van der Weg is directeur en oprichter van Credion, een onafhankelijke adviesorganisatie voor bedrijfsfinancieringen. Tevens is Credion exclusief partner bij CCQ Ondernemersdesk, een platform dat de aanvraag, administratie en beheer van mkb-kredieten verzorgt en alternatieve financieringsproducten

Gerelateerde artikelen