5 succesfactoren voor juiste focus bij reorganisaties

Wereldwijd onderzoek van het HPO Center uit Hilversum laat zien dat veel organisaties verkeerde keuzes maken bij een reorganisatie.

Zo wordt er gesneden in de verkeerde projecten, slecht presterende medewerkers blijven zitten en de organisatie is vooral intern gericht op kostenreductie, zo blijkt uit het onderzoek. Dalend consumentenvertrouwen, achterblijvende resultaten, aangekondigde bezuinigingen en de eurocrisis zorgen ervoor dat veel bestuurders hard ingrijpen. Reorganisaties en ontslagrondes worden aangekondigd. Sterke organisaties grijpen in met een heel duidelijke focus.

Volgens Esther Mollema, directeur van het center, blijkt dat veel organisaties niet met de juiste focus reorganiseren: “Ik zie veel organisaties die echt in paniek zijn en niet weten hoe ze de crisis kunnen overleven. Laat staan, hoe ze sterker uit de crisis kunnen komen. Helaas zijn veel beslissingen alleen gericht op de korte termijn en intuïtief genomen. Er wordt een schijn gewekt dat iets wordt gedaan aan het verbeteren van de resultaten, maar zonder de juiste focus en samenhang heeft het waarschijnlijk niet het juiste effect. Zeker niet voor de lange termijn. Hier ligt een taak voor bestuurders, maar ook voor ondernemingsraden, om nu de juiste keuzes te maken en het hoofd erbij te houden.”
__________________________________________________________________________________
Corporate Recovery, dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts
Een op de vijf Nederlandse bedrijven rendeert niet en jaarlijks gaan duizenden ondernemers failliet. Dit kan ook uzelf, uw collega’s, afnemers en leveranciers overkomen. In de cursus Corporate Recovery krijgt u praktische antwoorden op vragen als: hoe koopt u een bedrijf uit een faillissement en hoe voert u een succesvolle doorstart uit? Lees meer
__________________________________________________________________________________
 
André de Waal, academisch directeur van het HPO Center constateert dat de best presterende organisaties ook reorganiseren, maar dat de focus daarbij heel anders is. “We zien dat deze organisaties, vooral goed nadenken over de langetermijngevolgen voor ze snijden in projecten. Ze nemen afscheid van mensen die continu ondermaats blijven presteren. Ze snijden in alles wat niet de kernactiviteit van de organisatie raakt. Maar we zien ook dat ze extra aandacht geven aan hun beste medewerkers zodat zij hun voorbeeldrol nog beter kunnen uitdragen. Ze doen er alles aan kennis en ervaring zoveel mogelijk binnen de poorten te houden. En wellicht nog belangrijker, ze blijven zich richten op het beste resultaat voor de klanten. De focus ligt ook bij reorganisaties dus echt op de lange termijn en dit wordt continu met de medewerkers gedeeld.”

Het HPO Center onderzocht bij meer dan 1.400 organisaties in 50 landen de belangrijkste kenmerken om succesvol te worden en te blijven. Volgens het center geven vijf succesfactoren organisaties de juiste focus bij een reorganisatie:

1. Kwaliteit van Management
Het management combineert integriteit en coachend leiderschap met snelle besluitvorming. Ze zijn besluitvaardig bij ‘niet-presteerders’, resultaat gedreven, maar altijd met een focus de lange termijn.

2. Openheid en Actiegerichtheid
De cultuur binnen deze organisaties is open. Iedereen is betrokken via dialoog en ervaring en kennis wordt gedeeld en omgezet naar actie om beter te presteren. Ook mogen fouten worden gemaakt, als er maar geleerd wordt van de fouten.

3. Langetermijngerichtheid
Het opbouwen van goede samenwerkingsrelaties gericht op de lange termijn gelden voor klanten, leveranciers en partners in de keten, en vooral ook voor management en medewerkers. Nieuw management wordt door promoties van binnenuit aangevuld en in tijden van reorganisaties worden talenten zoveel mogelijk binnen de organisatie behouden.

4. Continu Verbeteren en Vernieuwen
De organisatie kent haar onderscheidende kenmerk in de markt en laat managers en medewerkers continu bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van haar processen, diensten en producten. Gesneden wordt in processen die niet bijdragen om een High Performance Organisatie te blijven. De organisatie verbetert voortdurend haar kerncompetenties, juist ook in tijden van crisis.

5. Kwaliteit van Medewerkers
De medewerkers zijn divers, complementair en kunnen goed samenwerken. Ze zijn flexibel en veerkrachtig ten dienste van het resultaat. Omdat management en medewerkers continu in dialoog zijn, is bij iedereen duidelijk welke stappen noodzakelijk zijn in tijden van een reorganisatie.

Het center heeft wetenschappelijk aangetoond dat deze vijf factoren binnen iedere branche (profit en non-profit) en internationaal naar voren komen als dé succesfactoren van toporganisaties. “Simpel gezegd: de vijf succesfactoren van High Performance Organisaties geven organisaties de juiste focus bij reorganisaties. Wanneer organisaties weten hoe ze presteren op de vijf factoren, dan weten ze waar ze kunnen snijden, wat belangrijk is voor het langetermijnresultaat en waar ze vooral in moeten investeren. Het helpt te reorganiseren zodat ze nu overleven, maar wel fit blijven voor een goede toekomst.”, aldus Esther Mollema.

Bron: HPO Center

Gerelateerde artikelen