5 redenen waarom gemeenten geld laten liggen bij subsidieverstrekkers

Er wordt flink bezuinigd bij gemeenten. Minder middelen, minder personeel. Wat nu? Je zou verwachten dat gemeenten massaal op zoek gaan naar subsidies. Dat valt tegen. Zelfs nu de nood hoog is, wordt er maar mondjesmaat gebruik gemaakt van subsidies. 5 redenen waarom gemeenten geld laten liggen.

1. Onvoldoende inzicht in beschikbare subsidieregelingen
Iedereen weet dat er subsidies beschikbaar zijn, maar ze zijn lastig te vinden. Een handige manier om gestructureerd inzicht te krijgen in de mogelijkheden is om een abonnement te nemen op een subsidiedatabase. Zo kunnen subsidies gericht op thema gevonden worden en kunnen de kansen worden ingeschat. Een investering van rond de 1200,– euro zorgt ervoor dat de kennis voor handen is.

2. Afwezigheid van een subsidiecoördinator 
De coördinator is op de hoogte van de subsidieregelingen en verspreidt de kennis van de subsidieregelingen in de organisatie. Hij tipt de juiste mensen binnen de organisatie en behoudt het overzicht, zodat ook verschillende afdelingen samen kunnen werken aan een subsidieaanvraag.

3. Niet reserveren van cofinanciering
Voor vrijwel elke subsidieregeling geldt dat de gemeente eigen middelen in dient te zetten. De dekking vanuit de subsidie is zelden 100%. Als er een aparte post op de begroting wordt gereserveerd voor cofinanciering van subsidieprojecten, kan uiteindelijk meer geld worden binnengehaald.
__________________________________________________________________________________

Training Subsidiemanagement voor gemeenten
Voorkom dat belangrijke projecten moeten worden afgeblazen wegens onvoldoende budget. Ontdek in twee trainingsdagen de ongekende mogelijkheden die Nederlandse én Europese subsidieverstrekkers u bieden. Na de training benut u alle subsidiekansen optimaal en bent u in staat om subsidiewerving binnen uw gemeente te verankeren. Klik hier voor het programma en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

4. Geen subsidiebeleid

Een belangrijk instrument om de gemeentelijke organisatie te betrekken bij subsidieverwerving is om er beleid voor te maken. Een gemeente kan ervoor kiezen het verplicht te stellen om de subsidiemogelijkheden voor elk project te onderzoeken. Zo kan bijvoorbeeld bij elke begrotingsronde verplicht gesteld worden om aan te geven of er subsidiemogelijkheden zijn voor een project.

5.Slechte verantwoording
Als er dan subsidie is aangevraagd, dan wordt vaak laks omgesprongen met de verantwoording van het bestede geld. Er wordt dikwijls vergeten dat de middelen pas definitief van de gemeente zijn, als er op een gedegen manier verantwoording over het geld is afgelegd. Dit betekent dat een goede voorbereiding wenselijk is. Zorg ervoor dat zodra de beschikking binnen is, of liever zelfs eerder, een inventarisatie wordt gemaakt van de eisen van de subsidieverstrekker. Richt de administratieve organisatie vervolgens zo in, dat het aanleveren van het juiste materiaal snel in orde gemaakt kan worden. Slechte ervaring met verantwoording, leidt tot tegenzin bij een nieuwe subsidieaanvraag.

Door: Saskia Akkermans, De Puij Akkermans Adviseurs

Gerelateerde artikelen