5 prioriteiten voor finance-teams in 2022

5 prioriteiten voor finance-teams in 2022
Financiële teams gaan dit jaar verschillende data-uitdagingen aan en de strijd om talent barst los.

Door forse maatschappelijke en economische uitdagingen zijn CFO’s van organisaties medeverantwoordelijk een weg voorwaarts te vinden voor hun organisatie. Dat gaat gepaard met complexe vraagstukken. Hoe werf je in deze krappe arbeidsmarkt talent met de juiste vaardigheden? Hoe krijgt finance meer grip op de uiteenlopende databronnen die ze nodig hebben? En hoe kunnen CFO’s meebewegen met nieuwe verwachtingen omtrent transparantie en compliance?

Workday zet de belangrijkste uitdagingen voor finance-teams in 2022 – en hoe ze hiermee om kunnen gaan – op een rij:

1. Een nieuw type finance-team in opkomst
De rol van finance executives en hun teams verandert door het groeiende belang van storytelling, data en analytics. Finance teams zullen daarom teamrollen opnieuw moeten vormgeven en de vereiste vaardigheden aanscherpen wanneer nieuwe medewerkers worden aangenomen. Hierdoor zal een nieuw type finance-team ontstaan met een grotere focus op strategische bedrijfskennis, expertise rond opkomende technologieën zoals Artificial Intelligence en Machine Learning, kennis van ESG (Environmental, Social, Governance) en compliance en dieper inzicht in data storytelling en -analyse.

2. Finance-teams worden actiever in data governance
Het verkrijgen van hoogwaardige data is een van de grootste uitdagingen waarmee CFO’s en finance-teams te maken hebben. De rol van de CFO vereist in toenemende mate toegang tot financiële, werknemers- en operationele gegevens om de organisatie te sturen en snellere en beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Maar zonder zuivere data kun je geen voorspellend model bouwen dat de benodigde nauwkeurigheid oplevert. Het zal voor financiële afdelingen dan ook een prioriteit worden om een solide datafundament te leggen, met een single source of truth en geavanceerde analytics-mogelijkheden.

3. Investeringen in cloud en AI/ML blijven belangrijk
Van oudsher is finance goed in het verwerken en analyseren van data om rapporten en inzichten te produceren waarmee een CFO het bedrijf kan ondersteunen. Maar machines zijn er eigenlijk beter in. Ze kunnen veel grotere hoeveelheden gegevens verwerken en analyseren om vervolgens bruikbare inzichten terug te geven. Volgens de 2021 Workday CFO Indicator Survey investeert 60 procent van de CFO’s daarom in cloudtechnologie en AI en ML. Een ontwikkeling die nog wel een tijd zal doorzetten.

4. Niet-financiële data vormt een belangrijke uitdaging voor finance-teams
Duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance (ESG) en diversiteit en inclusie (D&I) worden cruciale bedrijfsprioriteiten – meer nog dan security of cryptocurrency. Finance-teams zullen oplossingen moeten ontwikkelen om prestaties te monitoren en hierop te rapporteren.

5. Bedrijfscultuur staat bovenaan de financiële agenda
CFO’s mengen zich steeds vaker in de bedrijfscultuur, nu de strijd om talent het veel bedrijven lastiger maakt topwerknemers aan boord te houden. Het verband tussen bedrijfscultuur en -succes is onmiskenbaar. CFO’s moeten erkennen dat betrokken, productieve werknemers en een lager verloop essentieel zijn om strategische doelstellingen te behalen. Ze zullen dan ook prioriteit moeten geven aan investeringen die verbeteringen in de werknemerservaring en bedrijfscultuur ondersteunen.

“Investeringen in de bedrijfscultuur zijn cruciaal voor talentmanagement”, zegt Rob Cools, Finance Transformation Specialist bij Workday. “CFO’s kunnen in die discussie niet alleen bijdragen met data en financieel onderlegde argumenten, maar ook de organisatie aansporen om het anders te doen en innovatie juist te bevorderen.”

Gerelateerde artikelen