5 nieuwe sleuteljobs met aanzien in 2030

Betrouwbaarheid en beheer van data staan centraal in topjobs 2030.

Detectives, accountants en teammanagers houden zich in 2030 nauwelijks nog bezig met mensen. Ze werken uitsluitend met data. De manier waarop ze dat doen wordt zichtbaar in een aantal functies die de komende jaren ontstaan.

Dat staat in het rapport Jobs of the Future 2030 van Cognizant Center for the Future of Work. Daarin staan vijf banen van de toekomst beschreven.

1. Mens-machine teammanager

Volgens Cognizant’s Jobs of the future index gaan organisaties hun bedrijfsvoering baseren op data en inzichten die door computers worden gegenereerd. Het werken met deze technologie is nu nog een kwestie van ‘al doende leert men’. In de toekomst gaat dit efficiënter en komen er regelgeving en handhaving. De mens-machine teammanager monitort in 2030 hoe mens en computer zich tot elkaar verhouden,en of de organisatie het optimale uit de capaciteit van beiden haalt.

2. Datadetective

Volgens onderzoek van databedrijf Statista verdubbelt het wereldwijde datagebruik de komende jaren. Terwijl we nu 79 zettabytes aan data produceren zal dat in 2024 maar liefst 149 zettabytes en een jaar later zelfs 181. Als er meer data beschikbaar is, is het moeilijker de juiste data te vinden. Dat merkt men nu al: datawetenschappers zijn schaars op de markt. Daarom wordt het uitpluizen van de juiste data (wat is bruikbaar en wat niet?) steeds moeilijker en heel belangrijk. Datadetectives gaan dat oplossen voor organisaties.

3. Algoritme vooroordeel-accountant

Een vaak gehoord, en terecht, bezwaar tegen algoritmen is dat ze altijd de vooroordelen van hun makers bij zich zullen dragen. De markt lijkt daar nog geen direct antwoord op te hebben; het is logisch dat de regels een product zijn van hun maker. In de toekoms zal een algoritme vooroordeel-accountant de broncode onderzoeken die algoritmes hun beslissingen laat nemen. De algoritme vooroordeel-accountant kijkt kritisch naar de onuitgesproken vooroordelen die daarin zijn gekropen. De aanloop naar de algoritme vooroordeel-accountant is al zichtbaar. Twitter nodigde mensen uit op zoek te gaan naar vooroordelen in hun codes. Vijf winnaars legden bloot dat Twitter’s foto-algoritme een voorkeur had voor lichtgekleurde, jonge mensen met vrouwelijke gelaatstrekken. De vooroordeel-accountant moet dat in de toekomst voorkomen.

4. Cybercalamiteiten voorspeller

In 2020 was er een enorme toename van grote cyberaanvallen, met als voorbeeld die op Solar Winds. Hoe méér aanvallen er plaatsvinden, hoe belangrijker het in de toekomst wordt om ze te kunnen voorspellen. Het aan zien komen van cyberaanvallen is cruciaal in het tegenhouden ervan. Calamiteiten voorspellers schatten in de toekomst de momenten in waarop hun organisaties het meest kwetsbaar zijn of wanneer aanvallers het actiefst zijn. Zo helpen zij resources te spreiden en versterkingen aan te brengen waar én wanneer die nodig zijn.

5. Home office architect

Organisaties zullen in de toekomst home office architecten in dienst nemen die voor medewerkers regelen dat zij thuis ergonomisch kunnen werken. Het wordt van essentieel belang dat werknemers ook thuis de juiste hard- en software en volledige beveiliging hebben. Om productiviteit te garanderen is er zorg voor een inspirerende omgeving. Die is nu nog vaak vrijblijvend; over tien jaar is dat een minimale vereiste voor het thuiskantoor.

 

 

Gerelateerde artikelen