5 macro-economische vragen over 2013

Zakenbank Goldman Sachs bespreekt in haar nieuwe Global Economics Weekly, vijf vragen over de macro-economie in 2013. Deze hebben betrekking op de meest prangende economische topics waaronder de groei van de wereld economie, het monetaire beleid, de eurocrisis, opkomende markten en inflatie.

5 macro-economische vragen over 2013

1. Zal de groei van de wereldeconomie weer een jaar onder de trend blijven?
Ja, al zal de groei in de loop van het jaar aantrekken en het jaar dus toch anders zijn dan 2012.

2. Zal het monetaire beleid in 2013 hetzelfde blijven?
Nee, het zal wel toeschietelijk blijven, maar er zullen veranderingen optreden. Bijvoorbeeld meer interactie tussen begrotings- en monetair beleid, zoals al is te zien in Japan.

3. Zal de eurocrisis in 2013 worden opgelost?
Nee, komend jaar zal ‘doormodderen’ het devies blijven, waardoor wel wordt voorkomen dat bestaande problemen verergeren of zich verder uitspreiden.

4. Zal de groei versnellen in opkomende markten?
Ja, in veel markten zal men terugkeren naar de trend.

5. Zal inflatie een reële zorg worden in 2013?
Nee, al kan er in sommige markten, met name opkomende markten, onrust ontstaan

Bron: Stampa Communications

Gerelateerde artikelen