5 golven van verandering op weg naar een nieuw tijdperk

Jarenlang hebben we in een tijdperk geleefd waarin we dachten dat veel geld verdienen de bedoeling van het leven was. Lang leve het kapitaalisme en het economisme. Maar het loopt anders.

Want steeds meer mensen hebben door het oude systeem niet houdbaar is. Daarom komen veel mensen, onder andere na het zoveelste fraude, corruptie en zelfverrijkingsverhaal van de top, in verzet. In verzet tegen de zogenaamde elite en de gevestigde orde.

Het einde van een tijdperk is in zicht en daarbij hoort chaos, onzekerheid en angst. Populisme en protectionisme kunnen hierdoor hun hoogtijdagen vieren. Het zal er bij horen, want we leven momenteel in ‘de ondertussenheid’: De transformatie van een achterhaald systeem richting het noodzakelijke nieuwe kent een tussenfase. Het oude kwijnt langzaam weg terwijl het nieuwe nog niet op volle sterkte is. 

In de ondertussenheid zijn 5 golven van verandering zichtbaar en merkbaar. Deze 5 golven van verandering helpen ons op weg naar een nieuw en vreugdevol tijdperk voor iedereen. Tijdens het Jaarcongres Finance Transformation 2016 worden deze golven besproken. 

Golf 1 – Artificial intelligence (AI) en robotisering
Een tsunami van technologie komt op ons af. Computers (Watson pc) winnen het nu al van de mens met spellen als schaken, jeopardy en GO. Alles wat ook maar enigszins in wiskunde te gieten is en berekend kan worden, kan geautomatiseerd worden. 

Het is de verwachting dat door de opkomst van de robotisering 20 procent van de huidige finance banen binnen 5 jaar zal verdwijnen. Hierbij zullen vooral informatie – en transactie verwerkende banen worden geautomatiseerd. Daarbij wordt de technologie ook steeds menselijker. Robots gaan zelf analyses maken en leggen verbanden tussen diverse ‘big data’. Verbanden die de mens simpelweg niet kan leggen.   

De robotisering gaat ons dieper na laten denken over ons werk en ons leven. Het gaat ons in het nieuwe tijdperk de mogelijkheid bieden om zinnig te leven in plaats van onzinnig te werken. 

Golf 2 – De opkomst van de circulaire economie
Het oude, lineaire systeem (resources – take – make – use – dispose – waste), is gericht op de korte termijn. Het vernietigt uiteindelijk waarde en het gaat om geld verdienen aan de ander.

Het nieuwe, circulaire systeem (resources – take – make – use – recycle – re-use – recycle) is gericht op de lange termijn. Het creëert waarde en zet in op een duurzame menselijke relatie. Het gaat om het langdurig dienen van de ander.

In het nieuwe tijdperk zeggen we geen ‘nee’ meer tegen een duurzaam idee omdat de terugverdientijd te lang en de investering te hoog is. In het nieuwe tijdperk staat de zin- en betekenisgeving voor de mensheid op nummer 1. Het gaat om wat je met het geld doet en wat dat betekent voor de ander. Dat geeft een heel ander gevoel dan bijvoorbeeld winstmaximalisatie. 

De opkomst van de circulaire economie gaat ons dieper na laten denken over ons werk en ons leven. Het gaat ons doen beseffen dat het in het nieuwe tijdperk voor ons allemaal beter is om de ander duurzaam te dienen in plaats van aan de ander te verdienen. 

Golf 3 – Generatie Z
De tijd waarin je opgroeit doet iets met je als mens. Generatie Z (geboren vanaf 1996) groeit momenteel op in een andere tijd. Ze zijn niets anders gewend. Generatie Z, denkt anders. Doet anders. Is anders. Generatie Z denkt over grenzen heen, droomt groot en snapt de chaos.

Er zijn minder zekerheden en meer waarheden. Alles is voor nadere uitleg vatbaar. Daarnaast is informatie snel en overal real time en soms zelfs in 3D beschikbaar. Generatie Z leert hierdoor vele malen sneller.  

Met de mogelijkheden van netwerkcommunicatie ontstaat verder een geheel andere, nieuwe sociale betrokkenheid. Nieuwe verbindingen kunnen viraal en zelf organiserend ontstaan vanuit dezelfde ambities en dezelfde ‘purpose’ en ‘why’ gedachte. De veranderkracht neemt met de komst van generatie Z alleen maar toe. 

Generatie Z, of liever generatie A, zijn daarbij echte starters. Zij kunnen alles opnieuw uitvinden. Zij blijven continu experimenteren waarbij de grootte van de (innovatie)budgetten er niet toe doet. Geld verdienen is voor generatie Z sowieso van ondergeschikt belang.

Generatie Z gaat ons dieper laten na te denken over ons werk en ons leven. In het nieuwe tijdperk kunnen we straks niet anders dan ons aanpassen aan de digital kids van nu. Zij snappen de bedoeling van het nieuwe tijdperk. Leer van generatie Z en ga ‘beyond beyond science fiction’.

Golf 4 – Dienend leiderschap en zelfsturing
De oude hiërarchische manier van dwingend top-down leiderschap en macht uitoefenen (leidinggevende versus medewerker) maakt langzaam maar zeker steeds meer plaats voor het meer gelijkwaardige dienende leiderschap waarbij de professional zelfsturend is. 

Dienend leiderschap kan in de praktijk worden gezien als de relatie tussen een sporter en zijn coach. De sporter is in de kern volledig eigenaar van zijn eigen ambities en prestaties. Het dienende leiderschap van de coach is bedoeld om continu samen met de sporter aan te voelen wat er nodig is om de sporter zo goed mogelijk onder enorme druk te laten presteren en de beste van de wereld te laten zijn.

De kunst van dienend leiderschap is verder het loslaten van control en vertrouwen op de volwassenheid van de professional zelf. Ook als het heel spannend wordt. Leerpunt is keer op keer dat het plan geldig is tot aan de startlijn. Je kunt van alles plannen en bedenken maar als het startsein daar is heeft ingrijpen geen zin meer.

Verder moet de sporter de ruimte van de coach krijgen om zijn eigen keuzes te maken. De sporter voelt zelf het beste aan hoe hij/zij met de enorme druk van presteren om moet gaan. Ieder individu is daarbij anders en heeft een andere manier van ontspannen, inspannen en de balans daar tussen. 

Dat de kunst van dienend leiderschap echt heel moeilijk is blijkt wel uit de olympische case met Yuri van Gelder. Hierin werden de coaches toch nog verleidt tot het oude hiërarchische leiderschap en kon de control niet losgelaten worden. Yuri werd niet gediend maar onteigent van zijn eigen ambitie en prestatie. 

Dienend leiderschap en zelfsturing gaat ons dieper laten na te denken over ons werk en ons leven. Het geeft ons in het nieuwe tijdperk steeds meer de ruimte om vanuit eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid met hulp van een dienende coach te groeien in onze ambities, prestaties en dromen. 

Golf 5 – Master your mindset
De spannendste golf van verandering zal zich voordoen in ons zelf en door een ruimere kijk op wat het betekent om mens te zijn. Het gaat daarbij om inzicht en bewustwording van je eigen gedag. Alles heeft altijd een diepere betekenis en je gedachten bepalen daarbij de koers van je leven. 

Stel jezelf de goede vragen. Waarom doe je wat je doet? Wie ben je echt? Wat wil je echt? Wil je wat je doet of ga je voor je passie en doe je wat je leuk vindt en wat je plezier geeft?

Een positieve mindset is van essentieel en cruciaal belang om je mooiste leven te leven. Deze positieve mindset gedreven vanuit overtuiging, verlangen, liefde, passie, plezier, waardering en aandacht is niet te managen van buitenaf, maar wel te ‘masteren’ van binnenuit, door jezelf. Want iedereen kan master van zijn mindset worden.

Als wij in het nieuwe tijdperk allemaal master van onze mindset zijn dan kunnen wij dieper na denken over ons werk en ons leven. We gaan werken vanuit onze passie en plezier en we zien geld verdienen als een resultante daarvan. 

Deze blog is geschreven door  Oscar van Voskuilen en is geïnspireerd door Nederland Kantelt, de TrendRede en de volgende sprekers tijdens het Jaarcongres Finance Transformation van Alex van Groningen:
–    Christian Kromme, disruptieve innovator (golf 1, Artificial Intelligence)
–    Aart Roos, CEO bij koninklijke Auping (golf 2, circulaire economie)
–    Andrea Wiegman, trendwatcher (golf 3, generatie Z)
–    Francesco Wessels, Coach Olympische coaches NOC*NSF (golf 4, dienend leiderschap)
–    Michael Pilarczyk, Personal performance teacher, (golf 5, Master your Mindset).

Oscar van Voskuilen is interim business connector  (zzp) met PPenP, Passie, Plezier en Professionaliteit. PPenP zorgt voor verbinding tussen Business en Finance en helpt organisaties verder met de (door)ontwikkeling of herdefiniëring van hun Business Control. 

Zie verder mijn persoonlijke blog website www.PPenP.nl voor meer blogs en informatie. Als je je inschrijft op de maandelijkse nieuwsbrief ontvang je gratis mijn E-books ‘Vreugde’ en ‘Herdefiniëring van control”. Een verzameling van bijna al mijn blogs voor FM.nl. 

Gerelateerde artikelen