5 focuspunten voor finance professionals in 2022

Bedrijfsinvesteringen omlaag, minder geld naar woningen
Op het gebied van technologische innovatie werd in covidtijd flinke winst geboekt. What’s next voor finance?

De afgelopen twee jaar waren een unieke ervaring voor finance- en accountingprofessionals: De wereldwijde pandemie die zich in minder dan een maand ontwikkelde; Het van de ene op de andere dag overstappen van een kantooromgeving naar een externe werkomgeving; de bijna onmiddellijke stopzetting van de wereldhandel; de verstoring van toeleveringsketens; een revolutie in de bedrijfsmodellen van meerdere industrieën; de ontwikkeling van effectieve vaccins met ongekende snelheid; en een snel economisch herstel in veel markten.

Maar ondanks alle turbulentie bleven de boeken tijdig geclosed worden, bleven de balansen voor veel bedrijven sterk, versnelde de acceptatie van technologie in de financiële wereld en bleven financiële professionals overschakelen van handmatige boekhouding naar technologie-enabled analytics. Het aanpassingsvermogen, de vindingrijkheid en de veerkracht van het financiële beroep werden opnieuw aangetoond. Om dit succes voort te zetten, waar moeten financiële teams zich in 2022 en daarna op richten? De website FM.magazine.com deelt vijf focuspunten.

1. Van taakuitvoering tot procesmanagement
In plaats van transacties te verwerken, gaan financiële en boekhoudkundige professionals over op het managen van geautomatiseerde boekhoudprocessen. Daarbij is het aan hen om te zorgen voor een efficiënte executie, data governance en verandermanagement. Het optimale aantal handmatige journaalboekingen of rekeningafstemmingen is nul, dus hier ligt nog een grote uitdaging voor finance teams. Hoe? In plaats van zich te focussen op microtaken, zoals matching, rapportage en budgettering, kan finance beter meer tijd besteden aan het beheer van de algehele financiële en boekhoudkundige architectuur om zich aan te passen aan nieuwe zakelijke behoeften, veranderende marktomstandigheden en uitbreiding van de regelgeving.

2. Van lean naar geoptimaliseerd
Jarenlang was de doelstelling voor het beheer van de operatiekosten en toeleveringsketens goedkoop en lean. Voor veel organisaties leidde dit tot complexe wereldwijde sourcingstrategieën, just-in-time voorraadbeheer en zero-based kostenbeheer. De negatieve impact van een dergelijk beleid werd geïllustreerd door lege supermarktschappen, autodealers zonder auto’s en stijgende kosten om onverwachte personeels- en verzendkosten te dekken. Bedrijven kijken al naar het herstructureren van hun toeleveringsketens om de veerkracht te vergroten zonder de voordelen van low-cost en lean op te offeren. Finance speelt een cruciale rol bij het helpen van het bedrijf bij het analyseren van de afwegingen tussen uitgavenbudgetten, toeleveringsketens en bijbehorend werkkapitaal.

3. Van experimenteren met data analytics naar analytics management
Soms lijkt het erop dat wat het probleem ook is, het antwoord data analytics is. Het resultaat daarvan is dat het aantal experimenten in analytics de afgelopen vijf jaar enorm is toegenomen. Vaak vinden dergelijke experimenten plaats buiten gevestigde data-, technologie- en bestuursprocessen die te restrictief zijn of simpelweg te traag om zich aan te passen aan de behoeften. Het goede nieuws is dat veel van deze experimenten in korte tijd echte waarde hebben opgeleverd, waardoor de businesscase voor het inbedden van analytics in het DNA van bedrijven duidelijker is dan ooit. Financiële teams zijn perfect gepositioneerd om de balans tussen snelheid en discipline te begrijpen, omdat ze dezelfde afwegingen hebben gemaakt in de kernprocessen voor procure-to-pay, record-to-report en order-to-cash. De overstap van analytics-experimenten naar een ware data analyse cultuur zal een hoge prioriteit moeten hebben als de steeds grotere beschikbaarheid van data en geavanceerde analysetools zich moeten vertalen in winstgevende groei.

4. Van onderneming naar ecosysteem
Tijdens de pandemie zijn de grenzen van de organisatie verschoven van het kantoor naar de huiskamers en keukens van veel medewerkers. Belangrijker is dat geen enkele organisatie in isolatie opereert. Het ecosysteem van klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders, kredietverstrekkers, regelgevers en andere belanghebbenden moet harmonieus werken. Stel je voor hoe waardevol Google of Amazon zouden zijn zonder breedbandtechnologie die wordt geleverd door telefoon- of kabelmaatschappijen. Zoals de pandemie aantoonde, waren de organisaties die niet alleen hun eigen bedrijf aanpasten, maar ook elementen van hun totale ecosysteem in overeenstemming brachten met een nieuw model, het meest succesvol. Van restaurants met bezorg- of afhaalservices tot personal trainers die trainingen geven via Zoom, ecosystemen werden opnieuw gedefinieerd. In de toekomst moet finance een nog breder beeld krijgen van hoe een onderneming waarde creëert en, misschien nog belangrijker, waar de bedrijfsrisico’s zich bevinden. Recente voorbeelden zijn onder meer datalekken van derden, het gebruik van kinderarbeid door leveranciers, de herkomst van producten en koolstofemissies, die allemaal een aanzienlijke financiële impact hadden.

5. Van technologie naar talent
Het lijkt erop dat de afgelopen 25 jaar een reeks door technologie geleide financiële transformaties zijn geweest: enterprise resource planning, datawarehouses, e-commerce en digitaal. Nu het niveau van automatisering van standaard financiële en boekhoudkundige werkzaamheden steeds verder toeneemt, zal de onderscheidende factor in prestaties worden bepaald door talent, niet door technologie. Financiële teams van wereldklasse zullen worden gedefinieerd door hun vermogen om toptalent aan te trekken; het ontwikkelen, motiveren en behouden van dat talent; en vooral, continu investeren in dat talent in termen van vaardigheden, competenties, tools, technologieën en ervaringen. De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar hebben een unieke kans gecreëerd om de finance functie opnieuw uit te vinden. Nu we 2022 ingaan, is het tijd om een coherente financiële talentstrategie te definiëren en te implementeren die onze meest waardevolle financiële hulpbron – onze mensen – positioneert voor succes.

Gerelateerde artikelen