5 best practices om fraude tegen te gaan

Volgens een recent rapport van ACFE (the Association of Certified Fraud Examiners) verliezen organisaties wereldwijd ongeveer vijf procent van hun omzet aan beroepsmatige fraude. In hetzelfde rapport geeft de ACFE de vijf belangrijkste lessen voor ondernemers, directeuren en finance & risk managers om fraude te voorkomen en te bestrijden.

1. Implementeer een fraude hotline
De grootste kans om een geval van fraude te ontdekken is via een (anonieme) tip. Volgens het onderzoek is maar liefst 40 procent van de ontdekte fraudezaken door een tip aan het licht gekomen. De meerderheid van de tips werden gegeven door een werknemer van de organisatie waar de fraude plaatsvond. Voor het inrichten van een hotline voor het doorgeven van anonieme tips zijn verschillende aanbieders te vinden. 
2. Wees u bewust van verdacht gedrag
Bij meer dan 90 procent van de bijna 1500 fraudezaken die het ACFE bestudeerde voor het onderzoek was sprake van dezelfde gedragsindicatoren. De vier meest voorkomende zijn als volgt. Een verdachte van fraude…
– leeft boven zijn stand (43,8%)
– heeft financiële problemen (33%)
– houdt er een ongewoon hechte relatie op na met een klant of leverancier (21,8%)
– wil controle houden over bepaalde taken en is onbereid deze taken (deels) uit handen te geven (21,1%). 
3. Zorg ervoor dat u niet te afhankelijk bent van externe audits
Uit het onderzoek van ACFE blijkt dat externe audits niet alleen de meest gebruikte, maar ook de minst effectieve fraude preventiemaatregel zijn. Slechts drie procent van de ontdekte zaken werd ontdekt door externe audits, terwijl – in vergelijking – zeven procent van de zaken toevallig aan het licht kwam. Een robuust anti-fraude programma is klaarblijkelijk nodig voor een beter resultaat. 
4. Kleine ondernemer? Wees waakzaam!
De kleinste ondernemingen die deelnamen aan de survey van ACFE hadden verhoudingsgewijs het meeste last van fraude. Hun gemiddelde verliezen per fraudezaak waren dan ook groter dan die van grotere bedrijven. Het aantal anti-fraude controls was lager bij kleinere bedrijven wat ze kwetsbaarder maakt. 
5. Focus op preventie, niet op herstel
Het kan jaren kosten om te herstellen van de gevolgen van een fraudezaak. Het is veel effectiever – zowel qua kosten als mankracht – om in te zetten op het voorkomen van fraude middels pro-actieve controls dan om de brand te blussen nadat er fraude heeft plaatsgevonden. 
Bron: ACFE 
______________________________________________________________________________
Wilt u het gevoerde beleid inzake risicomanagement beter verantwoorden? Wilt u aan de toegenomen regelgeving blijven voldoen? Wilt u systematisch onaangename verrassingen voorkomen? Dan is de tweedaagse cursus Enterprise Risk Management voor u onmisbaar. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________
 

Gerelateerde artikelen