5 belangrijke trends op het gebied van besluitvorming voor 2021

Handmatige planningsprocessen worden ingeruild voor platforms die bijdragen aan digitale transformatie.

Door Pietro Castelli, Head of Solution Development bij Board International

We weten allemaal dat 2020 voor bedrijven in alle delen van de wereld een uitdagend jaar was. Het onvoorspelbare karakter van de coronacrisis gooide ondernemingen in het diepe. Ze moesten op basis van weinig tot geen informatie een wisselvallige periode door zien te komen. Dat gold in het bijzonder voor de besluitvorming. Nu het coronavirus nog altijd om zich heen grijpt en het onduidelijk is welke gevolgen de pandemie dit jaar voor de economie zal hebben, blijven de markten onrustig.

Daarnaast beginnen organisaties oog te krijgen voor de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden binnen diverse afdelingen en bedrijfsprocessen zoals financiën, planning, forecasting en analyse. Bedrijven die de concurrentie voor willen blijven in een uiterst concurrerende markt die moeilijker voorspelbaar is dan ooit tevoren hebben robuuste oplossingen voor de ondersteuning van hun besluitvorming nodig.

We hebben nog nooit zo sterk het gevoel gehad dat de beschikbaarheid van de juiste oplossingen en technologieën van bedrijfskritisch belang is voor organisaties. Om dit punt kracht bij te zetten hebben we vijf belangrijke trends uitgelicht die naar onze mening de toon zullen zetten in 2021 en de regels van het spel op het gebied van besluitvorming zullen veranderen.

1. Automatisering
We verwachten dat er nog veel intensievere automatisering zal plaatsvinden binnen bedrijfsfuncties. Automatisering vormt daarmee de drijvende kracht achter tijdbesparingen, personeelsbeheer en gegevensanalyse. Zo kunnen financiële teams de planning en het beheer, de managementrapportage, de jaarafsluiting, de consolidatie en de publicatie van jaarcijfers automatiseren. Medewerkers van de financiële afdeling houden daarmee meer tijd over voor het analyseren en doorgronden van de data waarmee ze werken in plaats van zeeën van tijd te besteden aan het verzamelen en rangschikken van data voor rapportagedoeleinden.
Dezelfde principes gelden voor andere afdelingen en bedrijfsgebieden: het automatiseren van een divers scala aan processen tot op het niveau van basistaken stelt werknemers in staat om hun focus te richten op activiteiten die meerwaarde voor de organisatie opleveren. Naarmate deze trend zich voortzet valt te verwachten dat er meer complexe taken worden geautomatiseerd, zodat er nog meer tijd voor het personeel wordt vrijgemaakt.

2. Planning- en analyseprocessen integreren voor integraal overzicht
Om optimaal gebruik te maken van marktleidende software voor besluitvorming verschuiven bedrijven hun focus steeds meer naar het verenigen van planning- en analyseactiviteiten. Dit biedt hen integraal overzicht op al hun activiteiten. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door de introductie van Integrated Business Planning (IBP), een planningsmethodiek die financiële en operationele data uit alle delen van de organisatie verenigt. Dit resulteert in een verzameling van betrouwbare data, een centrale bron van de waarheid die door niets kan worden tegengesproken. IBP wordt in 2021 als een best practice gezien.

We bemerken daarnaast dat bedrijven die IBP nog niet op hun data en processen toepassen gebukt gaan onder een gebrek een holistisch overzicht op de organisatie. Bedrijven moeten hun planning- en analyseprocessen verenigen door een einde te maken aan datasilo’s. In plaats daarvan moeten ze data op een centrale locatie bijeenbrengen. Vervolgens moeten ze een volledig geïntegreerde aanpak ontwikkelen die op intelligente wijze inzicht biedt in elke activiteit en de mogelijkheid biedt om de voortgang van de planning bedrijfsbreed te meten.

3. Een 360-graden overzicht van de organisatie
Wat het laatste punt betreft, zeker als het gaat om een integrale aanpak die geïsoleerde eilandjes van data binnen de onderneming met elkaar verbindt, merken we dat organisaties die in staat zijn om een bondige inventaris van hun onderneming te creëren in staat zijn om relevantere inzichten te genereren en op meer fronten voor verbetering te zorgen. Medewerkers die budgetten, planningen en prognoses opstellen hebben er bijvoorbeeld baat bij als er ook niet-financiële data wordt aangeleverd. Deze aanvullende details vergroten de nauwkeurigheid van het planningsproces. Hoe meer operationele data er als input wordt gebruikt, des te beter te planning.

Op vergelijkbare wijze zou ongelijksoortige data moeten als verloren (onbenutte) data moeten worden beschouwd. Deze data levert niet of nauwelijks input op voor de overkoepelende bedrijfsstrategie. Er is een platform nodig dat gegevensbronnen verbindt en integreert binnen een geïntegreerde omgeving, zodat een 360 graden overzicht van de organisatie ontstaat. Dit reduceert problemen rond de betrouwbaarheid van data en de manier waarop die wordt opgeslagen, geanalyseerd en gerapporteerd (zo gaan Excel-spreadsheets gebukt onder inherente problemen, waardoor ze niet langer als primaire datatool zouden moeten worden gebruikt). Deze aanpak draagt bij aan eenvoudiger, effectievere en snellere zakelijke besluitvorming.

4. Proactieve besluitvorming
Zoals eerder gezegd was 2020 een onvoorspelbaar jaar. De bedrijven die sterker uit de bus kwamen waren in staat om direct te reageren en bezaten voldoende flexibiliteit om hun plannen aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Een dergelijke effectiviteit vraagt uiteraard om het wijzigen van traditionele methodes. Handmatige en tijdrovende planningsprocessen moeten worden ingeruild voor platforms die bijdragen aan digitale transformatie en veerkrachtige bescherming tegen bedrijfsonderbrekingen bieden.

Bedrijven hebben betrouwbare informatie nodig om op flexibele wijze beslissingen te kunnen nemen. De coronacrisis heeft laten zien hoe snel de dingen kunnen veranderen. Langzame, reactieve besluitvorming is daar niet tegen bestand. Proactieve besluitvorming is van essentieel belang om concurrerend te blijven in de huidige situatie. Voorspellende modellering en functionaliteit voor het uitvoeren van what if-scenario’s kunnen uitkomst bieden. Ze bieden inzicht in de manier waarop allerhande veranderingen in de markt en de bedrijfsstrategie van invloed zullen zijn op het bedrijfsresultaat. De resulterende data zal operationele teams meer input bieden en duidelijk maken in welke mate de organisatie voortgang boekt met de realisatie van de strategische doelstellingen.

5. Door AI aangestuurde inzichten
Ten slotte is er sprake van een trend waarnaar voortdurend wordt verwezen in discussies over de toekomst van technologie. Artificial intelligence (AI) wordt tegenwoordig gebruikt als onderdeel van een integraal platform voor besluitvorming voor datagedreven resultaten, simulaties en voorspellende modellering. Op die manier zijn besluitvormers niet langer op hun buikgevoel aangewezen. AI verlicht daarnaast in belangrijke mate de druk op medewerkers om snelle resultaten te leveren.

AI stelt organisaties in staat om tal van basistaken te automatiseren en bergen aan data sneller in een veel korter tijdsbestek dan ooit tevoren te verwerken. De technologie draagt daarnaast bij aan accuratere input voor de besluitvorming. AI maakt complexe data inzichtelijker en maakt die op alle fronten beschikbaar. En dat biedt nieuwe kansen om data te verkennen en inzichten op te doen.

De uiteindelijke rol van AI is om zakelijke leiders in staat te stellen om beter gefundeerde beslissingen te nemen. Daarbij wordt buikgevoel op basis van een beperkte hoeveelheid informatie ingeruild voor algoritmische aanbevelingen op basis van miljarden data points. Topmanagers en besluitvormers baseren hun beslissingen louter op feiten en slimme inzichten.

Budgettering, planning en prognoses in het volgende normaal
Hoewel deze ontwikkelingen zich voordoen op alle belangrijke bedrijfsterreinen, hebben we onze ideeën geconcentreerd op de technologische kansen die oplossingen zoals Board bieden voor de ontwikkeling van processen rond budgettering, planning en prognoses. Board is het nummer één platform voor besluitvorming. Het wordt gebruikt door ruim 3.000 ondernemingen in alle delen van de wereld om technologische kansen te benutten voor de digitale transformatie van belangrijke bedrijfsprocessen.

Lees meer over dit ontwerp: download whitepaper “10 Key Trends in Budgeting, Planning, and Forecasting”.

https://financieel-management.nl/whitepapers/10-belangrijkste-trends-in-budgettering-planning-en-forecasting/

Gerelateerde artikelen