40 procent DGA`s onbekend met wijziging Pensioenwet

Vóór 1 januari 2008 kunnen DGA's nog beslissen om het opgebouwde pensioen via een verzekeraar naar eigen beheer of naar een eigen Pensioen B.V. over te hevelen. Na 1 januari 2008 kan dit niet meer. Maar liefst 40% van de ondervraagde Directeur Groot Aandeelhouders (DGA's) is hier niet van op de hoogte. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek via EuroClix, in opdracht van CombiMeer, onder 525 Directeur Groot Aandeelhouders. Nederland telt inmiddels ruim honderdduizend DGA's.

DGA’s die niet voor 1 januari aanstaande aangeven dat ze hun pensioenregeling via de huidige verzekeraar buiten de Pensioenwet willen laten vallen, zitten tot aan hun pensioendatum vast aan deze verzekeraar. Dit kan grote financiële gevolgen hebben.

Een DGA kan dit voorkomen wanneer hij of zij een pensioenregeling treft die buiten de Pensioenwet valt oftewel het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer neemt of via een Pensioen B.V. onderbrengt.

Marjolijn Jagtenberg, directeur van CombiMeer B.V., adviseur omtrent onder andere pensioenopbouw: “In de praktijk merkten we vaak dat DGA’s helemaal niet op de hoogte zijn van de financiële consequenties van het laten staan van hun opgebouwde pensioen via de verzekeraar na 1 januari 2008. Dit vermoeden is nu ook bevestigd door onafhankelijk onderzoek. De resultaten liegen er niet om. Zo blijkt dat ruim 1 op de 7 van de ondervraagden überhaupt niet eens weet wat de consequenties zijn als ze niet op tijd handelen. Het kan echt flink in de papieren lopen!

Uit een onafhankelijk onderzoek van de Nederlandse Bank in 2006 blijkt dat verzekeraars 20 tot 25% kosten bij een pensioenregeling in rekening brengen. En dat is toch niet niks. De kosten van een pensioenregeling in eigen beheer of via een Pensioen B.V. zijn over het algemeen veel lager, hetgeen automatisch een beter rendement betekent. Bovendien heeft en behoudt een DGA alle vrijheid omtrent zijn of haar pensioen! CombiMeer attendeert DGA’s hierop.”

Overige resultaten uit onderzoek
Maar liefst 40% van de ondervraagden heeft zijn of haar pensioenregeling via een verzekeraar ondergebracht. Ruim 10% bouwt helemaal geen pensioen op. Circa 30% van de respondenten heeft zijn of haar pensioen in eigen beheer en 13% via een eigen Pensioen B.V. Verder blijkt uit onderzoek dat er maar weinig verzekeraars (nog geen 4%) zijn die hun klanten over de Pensioenwet hebben geïnformeerd.

Ruim 29% van de DGA’s geeft aan dat zij dit echter wel de taak vinden van de verzekeraar. Circa 25% van de ondervraagden geeft aan dat ze naar aanleiding van de wijziging in de Pensioenwet toch hebben besloten om zijn of haar pensioen in eigen beheer te nemen of via een Pensioen B.V. onder te brengen.

 

Gerelateerde artikelen