4 veelgevraagde hard skills bij financials

Met een economie die voorzichtig opleeft en babyboomers die de arbeidsmarkt verlaten, brengt 2015 nieuwe banenkansen voor jonge medewerkers bij Nederlandse bedrijven. 85% van de CFO's vindt het niettemin zeer lastig om gekwalificeerde financiële professionals te vinden en ruim twee derde van hen is bezorgd dat topperformers het bedrijf verlaten.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen Salarisgids 2015 van Robert Half Nederland, gespecialiseerd in de werving van financiële professionals, boekhoudkundige professionals en administratief ondersteunend personeel. 
Voor het aantrekken en behouden van topprofessionals zouden organisaties moeten inspelen op de verschillende prioriteiten van de generaties op de werkvloer. Want waar het beloningspakket gemiddeld genomen nog steeds de belangrijkste reden is om een bedrijf te verlaten (25%), hecht de jongste generatie meer waarde aan carrièremogelijkheden. De babyboomers hechten daarentegen vooral veel waarde aan de relatie met hun baas.
“Nu de babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) stukje bij beetje de arbeidsmarkt verlaten, groeit de bezorgdheid bij werkgevers. De zoektocht naar vervangers voor hun meest ervaren werknemers is daarom een belangrijk focuspunt in het wervingsbeleid van Nederlandse bedrijven”, vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. 
“Bedrijven kijken voor deze nieuwe banenkansen steeds vaker naar gemotiveerde jongeren en pasafgestudeerden die met coaching van babyboomers en trainingen zo snel mogelijk maximaal hun bijdrage aan het bedrijf kunnen leveren. En die groep stelt andere eisen als het om beloning gaat, dan de uitstromende babyboomers. Jongeren hebben veel meer aandacht voor carrièremogelijkheden.”
Generatieverschillen op de werkvloer 
De groep jonge werknemers, ook wel generatie Y (geboren tussen 1979 en 1999) genoemd, verschilt niet alleen in haar leeftijd en ervaring maar ook in haar beloningsvoorkeuren met de andere generaties op de werkvloer. Zo vindt deze jongst werkende generatie carrièremogelijkheden en aanvullende financiële voordelen belangrijker. Bij generatie X (geboren tussen 1965 en 1978) en de babyboomers staat een goede balans tussen werk en privé met stip op nummer 1 (65%).
Redenen voor vertrek
De aanleiding om bij een bedrijf te vertrekken verschilt ook per generatie. Babyboomers vinden een slechte relatie met hun baas en collega’s de belangrijkste reden om het bedrijf te verlaten (25%). Voor generatie X is het beloningspakket (28%) juist het belangrijkst en de jongste generatie hecht de meeste waarde aan carrièrevooruitgang (30%).
Vraag naar experts 
Bedrijven hebben hoge verwachtingen van kandidaten en zijn op zoek naar financiële  professionals met een goede staat van dienst, uitstekend zakelijk inzicht en het vermogen om een wezenlijke toegevoegde waarde te leveren aan het succes van de onderneming. 
Ook al hebben de ‘soft skills’ bij het beoordelen van kandidaten de afgelopen jaren steeds meer aan belang gewonnen, toch blijven de technische vaardigheden (‘hard skills’) een essentieel criterium tijdens het wervingsproces. Topkandidaten in gespecialiseerde beroepen krijgen van concurrerende bedrijven vaak meerdere functieaanbiedingen.
4 veelgevraagde technische vaardigheden (hard skills)
1. Financiële softwarepakketten, zoals ERP en andere Business Intelligence Tools
REDEN: Toegenomen digitalisering van de boekhouding en financiële verslaggeving
2. Regelgeving, risk management en compliance (Basel III en Solvency II)
REDEN: Groeiende behoefte aan het beheer en de follow-up van de regelgeving
3. Analytische vaardigheden en financiële verslaggeving
REDEN: Het begrijpen van het verhaal achter de financiële gegevens en het vaststellen van groeimogelijkheden
4. Business partnering/commerciële accounting
REDEN: Finance mag niet worden herleid tot enkel het controleren van gegevens en cijfers. Ook de interpretatie en de controle van de hypotheses achter managementvisies behoort tot hun verantwoordelijkheid.
__________________________________________________________________________
De opleiding Certified Business Controller leidt finance professionals op in 20 dagen, verspreid over 6 maanden, tot succesvolle business controllers volgens de methodiek van Action Learning. Hoe staat het met uw vakkennis? Bent u er klaar voor om door te groeien naar Certified Business Controller? Doe de test: 10 vragen. Direct meer informatie over de opleiding? Ga nu naar certified-business-controller.nl
__________________________________________________________________________
  
Salarisgids 2015: Voorzichtige kentering in het beloningsbeleid 
Na jaren van economische crisis, trekt de wereldwijde economie dit jaar voorzichtig aan. In 2015 verwacht het Centraal Planbureau dit wederom (+1.25%) en ook Nederlandse bedrijven zetten weer in op groei. In de Robert Half Salarisgids 2015 valt te lezen dat bijna 90 procent (89%) van de Nederlandse CFO’s vertrouwen heeft in de groeivooruitzichten van het eigen bedrijf in het komende jaar. Dit resulteert in de uitvoering van nieuwe initiatieven en projecten die tijdens de crisis in de ijskast zijn gezet. Organisaties zijn daarom in toenemende mate op zoek naar de juiste werknemers om deze plannen uit te voeren.
Stephan Renken: “De heropleving van de economie en het stijgende vertrouwen zorgt er niet alleen voor dat bedrijven meer projecten starten, maar werknemers voelen deze omslag ook. Het gevolg hiervan is dat looneisen stijgen. Meer dan de helft van de HR-managers stelt dat de loonverwachtigen van kandidaten hoger liggen dan de lokale marktcondities. Veel bedrijven herzien daarom hun beloningsbeleid voor die kandidaten die volledig aan de, eveneens hoge, verwachtingen van de werkgevers voldoen.”

Gerelateerde artikelen