4 stappen richting circulariteit

Circulariteit

Bedrijven moeten vanwege de CSRD en CSDDD richtlijnen komende jaren in toenemende mate rapporteren over hun duurzaamheid, waaronder ook het hergebruik van goederen en afvalstoffen valt. Het CBS publiceerde recent een rapport (‘CBS-statistieken over circulaire economie /
regionale goederenstromen’) met nieuwe statistieken over circulaire economie en regionale goederenstromen.

Een circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op het hergebruiken, repareren en recyclen van materialen en producten. Dit staat in tegenstelling tot de huidige lineaire economie, waar producten worden gemaakt, gebruikt en vervolgens weggegooid. Door circulairder te worden, kunnen bedrijven hun kosten verlagen, hun milieubelasting verminderen en nieuwe kansen creëren.

Bedrijfsstappen richting circulariteit

  1. Ontwerp: Ontwerp producten die eenvoudig te demonteren, repareren en recyclen zijn.
  2. Gebruik duurzame materialen: Kies bij inkoop/aankoop voor materialen die hernieuwbaar, recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn.
  3. Reparatie- en onderhoud: Bedrijven kunnen klanten in hun keten helpen om producten langer te gebruiken door reparatie- en onderhoudsdiensten aan te bieden. In de toekomst zijn bedrijven mogelijk medeverantwoordelijk over de duurzaamheid bij ‘schakels’ in de gehele keten.
  4. Ontwikkel nieuwe businessmodellen: Ontwikkel nieuwe businessmodellen en investeringsrendementen die gericht zijn op hergebruik, reparatie en recycling.


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Volgens de Nederlandse accountancyregels, met name de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslagen, moet een jaarverslag informatie bevatten over de inspanningen op het gebied van hergebruik van goederen, terugdringing van afval en hergebruik van afval. [Artikel gaat verder na de volgende alinea] 

Maak kennis met de FM Dag Orakels: stel jouw vragen, deel uitdagende financiële vraagstukken en laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Beleef samen met 300 vakgenoten de 9e editie van FM Dag. Meld je nu aan voor een unieke ervaring op 17 april in Spant! Bussum.

1. Beleid en doelstellingen: Beschrijf uw beleid en doelstellingen met betrekking tot hergebruik van goederen, terugdringing van afval en hergebruik van afval.

2. Prestaties: Geef informatie over uw prestaties op dit gebied in de afgelopen periode. Dit kan omvatten:
– De hoeveelheid afval die u heeft geproduceerd.
– De hoeveelheid afval die u heeft gerecycled of hergebruikt.
– De hoeveelheid materiaal die u heeft hergebruikt in uw producten.

3. Initiatieven: Beschrijf de initiatieven die u heeft genomen om uw prestaties op dit gebied te verbeteren. Dit kan omvatten:
– Investeringen in nieuwe technologieën.
– Samenwerking met leveranciers en klanten.
– Voorlichting en training van medewerkers.

Hoewel de RJ-Richtlijnen geen specifieke richtlijnen geven voor het rapporteren over hergebruik van goederen, terugdringing van afval en hergebruik van afval schrijven richtlijnen wel voor om bredere milieueffecten te rapporteren. Deze 210 RJ-richtlijn vereist dat u informatie over uw milieueffecten in uw jaarverslag opneemt, indien deze effecten materieel zijn.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen