4 CFO’s over cloud computing: “Onzekerheid en onveiligheid is prioriteit nummer 1”

Cloud computing is bezig aan een opmars in de bestuurskamers. Daar waar technologie lange tijd het domein was van de CIO en de IT-afdeling, gebeurt het steeds vaker dat ook de CFO nadrukkelijk is betrokken bij de beslissing over IT. CFO's zien zich in deze tijd voor de opdracht gesteld om kosten te besparen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de organisatie op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier draaiend wordt gehouden. Een goed uitgevoerde cloud-strategie kan hierbij aanzienlijke voordelen hebben voor de hele organisatie, is de mening van het merendeel van de CFO's.

Uit onderzoek van Google Enterprise, door Vanson Bourne uitgevoerd onder 460 financiële beslissers in Europa, blijkt dat 88 procent van de CFO’s op de hoogte is van de ontwikkelingen rond cloud computing of er in ieder geval van heeft gehoord. Van deze 88 procent geeft 17 procent aan zelf erg goed op de hoogte te zijn. Er is echter ook een groep van 12 procent voor wie cloud computing nog onbekend terrein is.

Meer dan de helft van de ondervraagden ziet als voordelen van cloud computing meer flexibiliteit (57 procent), meer capaciteit (56 procent), schaalbaarheid (53 procent) en de mogelijkheid om IT-kosten over te brengen van CAPEX naar OPEX (50 procent). Velen zijn ook van mening dat de aanpak de integratiekosten na een overname of fusie aanzienlijk naar beneden kan brengen. Terwijl twee derde van de Britse CFO’s overtuigd is van alle voordelen, zijn de Nederlandse en Zweedse CFO’s terughoudender: van hen geeft de helft aan de eerder genoemde pluspunten te zien.

De financiële functie is actief betrokken in de discussie over cloud computing: 89 procent van de CFO’s is op de hoogte van de cloud computing-strategie van de onderneming en twee derde geeft aan betrokken te zijn bij de beslissing om al dan niet over te gaan naar de cloud. Een kwart van deze groep zegt zelfs een centrale rol in deze discussies te hebben gespeeld. In vergelijking met de Italiaanse collega’s, van wie 40 procent actief bij de besluitvorming is betrokken, komt de Nederlandse CFO er met 10 procent wat mager van af.

Hoewel cloud computing vaak genoemd wordt als het erom gaat de flexibiliteit van de IT-infrastructuur te verhogen, geloven de financials dat de voornaamste voordelen liggen op het terugbrengen van de kosten in het algemeen en de mogelijkheid om kosten te delen met verschillende afdelingen, divisies, regio’s en dochterondernemingen.

De onderzoekers wijzen erop dat dit niet de enige voordelen zijn. “Cloud computing biedt een scala aan businessvoordelen, zoals betere procesefficiency en betere samenwerking, die een effect hebben op het totale functioneren van de onderneming.”

4 CFO’s over de cloud

Engelhardt Robbe, CFO NS: “Overkoepelende rol CFO in ICT-zaken wordt belangrijker”

Als CFO van Nederlandse Spoorwegen is Engelhardt Robbe op directieniveau verantwoordelijk voor ICT. In de lijn is de verantwoordelijkheid voor ICT belegd bij de CIO, die ten aanzien van cloud computing de adviseur van de CFO is. Robbe verwacht dat zijn rol ten aanzien van ICT in de toekomst groter zal worden.

“Aangezien cloud computing op basis van pay-per-use plaatsvindt, is er een directere koppeling tussen kosten en ICT-gebruik. Daarnaast speelt de toenemende verbreding en ketenafhankelijkheid van vraagstukken een rol. ICT-zaken zullen steeds meer in samenhang beoordeeld moeten worden, waardoor de rol van de CFO vanuit de overkoepelende verantwoordelijkheid prominenter wordt.”

Binnen Nederlandse Spoorwegen spelen volgens Robbe meerdere initiatieven waarbij cloud-dienstverlening wordt onderzocht, en een aantal afdelingen maakt al gebruik van specifieke cloud-diensten. “Bij het gebruik zien we met name de nadruk op ICT-infrastructuur uit de cloud (IaaS) en software uit de cloud (SaaS). Onze ICT-visie en roadmaps houden rekening met een significante verschuiving naar de cloud. Kenmerken van cloud computing zijn onder andere flexibiliteit (snel af- en bijschakelen van capaciteit en oplossingen) en selfservice. De behoefte binnen NS aan deze aspecten wordt groter en hier past dus een bredere inzet van cloud computing bij. In het sourcingbeleid wordt rekening gehouden met de overgang van traditionelere vormen van sourcing naar cloud-specifieke sourcing.”
__________________________________________________________________________________

Vijfdaagse opleiding Finance & IT: onmisbare IT kennis voor financials – 35 PE punten
Ontdek in deze vijfdaagse opleiding hoe u als financieel verantwoordelijke betere keuzes maakt, het rendement verhoogt, kansloze projecten tijdig stopt en snel kunt ingrijpen waar nodig. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

Cloud computing biedt volgens Robbe de mogelijkheid om op eenvoudige wijze nieuwe systemen beschikbaar te stellen op flexibele basis. “De verrijking van onze dienstverlening vraagt om deze flexibiliteit en stelt ons in staat ons te richten op de kernactiviteiten.”

Naast voordelen ziet Robbe ook nadelen van cloud computing. “Voor NS is een belangrijk voordeel van cloud computing de flexibiliteit, zowel in de schaalbaarheid als de beschikbaarheid op verschillende plekken. Daarnaast speelt het pay-per-use-principe een belangrijke rol in het sturen op en reduceren van de ICTkosten. Belangrijke nadelen van cloud computing zijn de beveiligingsvraagstukken door het gebruik van publieke netwerken en de onduidelijkheid waar data worden opgeslagen (en nationale wetgeving op die locaties). Cloud-leveranciers spelen in op deze problematiek door bijvoorbeeld specifiek datacenters in de EU te gebruiken en door hun dienstverlening te laten certificeren. Bij de selectie van leveranciers zijn dat belangrijke aspecten, naast het bewust uitwerken van een exitstrategie voor overstappen naar een andere leverancier (en daarmee veiligstellen van de flexibiliteit).”

Jaap Vessies, CFO Agrifirm Group: “Belangrijk onderwerp op ICT-agenda”

Jaap Vessies, CFO van Agrifirm Group, een internationale onderneming die producten en diensten levert aan de agrarische sector, is naar eigen zeggen redelijk goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van cloud computing.

“Het is een belangrijk onderwerp op onze ICT-agenda en mijn ICT-director geeft me goed inzicht in de ontwikkelingen.” In zijn functie als CFO is Vessies eindverantwoordelijk voor de ICT binnen Agrifirm. “ICT is onderdeel van mijn portefeuille.” Hij verwacht niet dat zijn invloed op ICT als gevolg van cloud computing zal toe- of afnemen. “Mijn invloed zal gelijk blijven.”

In de toekomst zal het belang van cloud computing voor het succes van de onderneming groot zijn. “Cloud computing geeft ons de mogelijkheid om de ICT-omgeving sneller te innoveren en daarmee beter aan te sluiten bij de eisen die de onderneming stelt. Verder geeft het systeem medewerkers flexibiliteit om hun werkzaamheden uit te voeren, een voorwaarde om goed personeel aan te trekken en te houden.”

Vessies rekent tot de voordelen van cloud computing meer flexibiliteit, schaalbaarheid, pay-per-use, voorspelbaarheid van de kosten (OPEX in plaats van CAPEX) en een vereenvoudiging van het licentiebeheer. Er kleven volgens hem echter ook nadelen aan de cloud. Hierbij gaat het om zaken als risico’s en veiligheid, de afhankelijkheid van een grote leverancier en de controle over de gegevens – en dan vooral waar deze zijn opgeslagen.

####

William Bontes, CFO RET: “De manier van werken kan erdoor veranderen”

William Bontes, CFO van het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET, is naar eigen zeggen redelijk goed bekend met de ontwikkelingen rond cloud computing en volgt het onderwerp via de vakpers. Ook bij RET heeft de cloud zijn intrede gedaan. “Met ingang van juni van dit jaar gaat RET over op een private cloud, waarbij onze voornaamste applicaties in een door ons beheerste cloud worden gezet. Hierdoor is het mogelijk om alle applicaties en documenten vanuit elke pc waar dan ook te benaderen.”

Als CFO is Bontes zeer nauw betrokken bij de beslissing om over te gaan op cloud computing en bij andere beslissingen over IT. “Ik ben als CFO eindverantwoordelijk voor het ICT-beleid bij RET en heb de businesscase voor private cloud computing goedgekeurd.” Hij verwacht dat de invloed ervan alleen maar zal toenemen. “Je ziet dat onze technische automatisering (spoorbeveiliging, infrastructuur) en kantoorautomatisering steeds meer geïntegreerd zullen worden. Dat betekent een steeds grotere rol voor IT-security. Daarnaast wordt de informatievoorziening bij ons gedetailleerder (OV-chipkaart), waardoor IT grote invloed heeft op de controls en daarmee op de jaarrekening.”

Bontes ziet cloud computing als een belangrijke factor in het toekomstige succes van de onderneming. “De manier van werken kan erdoor veranderen. In de toekomst zullen bedrijven die optimaal gebruik kunnen maken van informatie, succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet goed kunnen.” Tot de voordelen van cloud computing rekent Bontes de mogelijkheid om altijd en overal toegang tot documenten en applicaties te hebben en de mogelijk lagere kosten, omdat er niet iedere keer updates hoeven te worden aangeschaft. Het belangrijkste nadeel is volgens hem een zwakke IT-security.

Guus Stoelinga, CFO LeasePlan Corporation: “Van veel problemen af bij overstap naar de cloud”

Guus Stoelinga, CFO van LeasePlan Corporation, merkt dat er nog veel onkunde over het onderwerp cloud computing bestaat en dat men vaak niet goed weet wat men ermee aan moet. “Er is wel een bepaald beeld van de cloud, maar wat het precies inhoudt, is niet helemaal duidelijk. Het overheersende gevoel van onzekerheid en onveiligheid is prioriteit nummer 1. Als ik eerlijk ben, weet ik ook niet of mijn computer heel erg veilig is. Pc’s en mobiele telefoons worden ook gehackt.”

Stoelinga heeft ten aanzien van veiligheid wel vertrouwen in de cloud. “Ik zie zelf wat wij moeten doen om data te beveiligen en toch zijn er incidenten, omdat bijvoorbeeld iemands laptop is gestolen, terwijl daar toch iets op staat wat niet naar buiten mag. Databeveiliging is altijd een afweging tussen kosten en veiligheid. Beschermen tot het uiterste wordt zeer ongemakkelijk en zeer kostbaar.”
__________________________________________________________________________________

Vijfdaagse opleiding Finance & IT: onmisbare IT kennis voor financials – 35 PE punten
Ontdek in deze vijfdaagse opleiding hoe u als financieel verantwoordelijke betere keuzes maakt, het rendement verhoogt, kansloze projecten tijdig stopt en snel kunt ingrijpen waar nodig. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

“Als je heel groot bent, kun je je ook heel extreme beveiligingsmaatregelen veroorloven. Dat zie je bij cloud computing. Leveranciers weten dat er, op het moment dat er een probleem is met de data van hun klanten, een enorm reputatieprobleem ontstaat dat de ondergang van de onderneming kan betekenen. Zij zijn zeer gedreven in de beveiliging van onze data en hebben een schaalgrootte waarbij zij zich iets kunnen veroorloven wat wij ons niet kunnen veroorloven.”

LeasePlan heeft zelf een CRM-applicatie in de cloud. “Natuurlijk hebben we eerst uitgebreid gediscussieerd over de beveiliging van de data. Het interessante is dat onze rekencenters in Dublin honderdvoudige beveiligingen hebben en twee datakanalen voor het geval er een uitvalt etc. Op het moment dat je overstapt naar de cloud, ben je van veel problemen af, je hebt nog wel een aansluiting naar de cloud die je moet beveiligen.”

IT valt bij LeasePlan niet onder de CFO, maar onder IT. Stoelinga verwacht dat de rol van IT zal veranderen onder invloed van de cloud. Het professionele team dat verantwoordelijk is voor het rekencentrum in Dublin, wordt van leverancier van IT nu inkoper van cloud computing services.

“Het blijft een stuk software dat ergens draait en waar je in service level agreements kwaliteitseisen aan stelt op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, responsetijden, service en support, reactiesnelheden, etc. Onze specialisten kunnen dit uitstekend, zij zitten in het rekencentrum. Daarmee krijg je een andere rol voor het IT-centrum. In het IT-centrum zijn allerlei lagen beheersing ondergebracht die intact blijven.” De invloed van de cloud zal beslist toenemen, meent Stoelinga, die zelf veelvuldig gebruikmaakt van de mogelijkheden die de cloud biedt. Maar of cloud computing bepalend is voor het succes van een onderneming, betwijfelt hij.

“Je kunt net zo succesvol zijn met of zonder cloud computing. Cloud computing maakt het gemakkelijker om op bepaalde terreinen bepaalde processen goed te ondersteunen. Als je het systeem slim weet in te zetten, kun je er gemakkelijker succesvol mee worden. Een bepaald probleem is al door een ander opgelost. Het creëert ook afhankelijkheid: een leverancier kan failliet gaan of niet presteren. Verschuiving van zelf regelen naar de cloud moet goed in service level agreements met leveranciers worden vastgelegd.”

Gerelateerde artikelen