3 stappen naar invloedrijk leiderschap

'Leiders moeten hun eigen waarden en passie delen met een persoon, groep of bedrijf dat zij proberen te beinvloeden....'

Een bekend type leiderschap staat in de Engelstalige wereld bekend als “command and control”. De leidinggevende probeert anderen in beweging te krijgen door zijn macht te laten gelden. Daartegenover staat het meer genuanceerde ‘influential leadership’ of invloedrijk leiderschap, waarbij invloed wordt gebruikt om steun te winnen en tot gezamenlijke actie te komen. Heden ten dage leidt invloedrijk leiderschap doorgaans tot betere resultaten, maar het vereist enige kennis om dit optimaal te kunnen toepassen. 
Autoriteit versus invloed
In veel bedrijven strijden diverse afdelingen om beperkte middelen. Wat afdelingen voor elkaar krijgen is soms het resultaat van de houding van afdelingsleiders tegenover hun afdeling.
Stel dat een afdelingsleider iedereen in zijn team betrekt in het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. Elk lid van de afdeling is verantwoordelijk voor een strategische taak, en al deze taken bij elkaar passen in het overkoepelende (afdelings)doel. Het afdelingshoofd stelt alle doelen en bespreekt met ieder teamlid de individuele deadlines.
Een tweede afdelingshoofd pakt het anders aan. Zij neemt alle beslissingen en is verantwoordelijk voor alle initiatieven. De teamleden dienen simpelweg de opgelegde taken uit te voeren. Intrinsiek is er niets verkeerd met de tweede benadering, maar in de moderne arbeidsmarkt werkt het minder goed. In het huidige arbeidsklimaat proberen bedrijven medewerkers betrokken te houden en daarmee productief. In zo’n wereld is invloed belangrijker dan autoriteit. 
Een dilemma voor vrouwelijke leiders
Volgens Julie Phelan en Laurie Rudman, onderzoekers van de Rutgers University, wordt er een dubbele standaard gehanteerd als het gaat om leidersschapsgedrag. Dwingend, assertief en bevelend zijn stereotype kenmerken voor mannelijke leiders. Dergelijke eigenschappen worden als positief beschouwd in het geval van mannen die zich in een autoriteitspositie bevinden. Wanneer vrouwen in een leiderschapsrol deze kenmerken uiten wordt het gezien als ‘bruut’ of ‘heerszuchtig’. Dit maakt het voor vrouwelijke leiders nog lastiger om hun gestelde doelen te bereiken. 
De alternatieve leidersschapsstijl kan wel eens uitkomst bieden. Onderzoeker Alice Eagly en haar collega’s van de Northwestern University ontdekten dat vrouwen dit dilemma vaak oplossen middels een meer democratische leiderschapsstijl. Om invloedrijk leiderschap effectief te kunnen uitvoeren komt het volgens Carol Valone Mitchell, auteur van Breaking Through “Bitch”: How Women Can Shatter Stereotypes and Lead Fearlessly, aan op drie kernelementen. 
 
1. De kunst van het overtuigen
2. Verkrijgen van betrokkenheid
3. Middels strategische sturing naar een gedeelde visie 
1. De kunst van het overtuigen
Leiders moeten hun eigen waarden en passie delen met een persoon, groep of bedrijf dat zij proberen te beinvloeden. Gebruik empathie om te begrijpen wat er voor de andere partij daadwerkelijk toe doet. Deze emotionele banden kunnen je helpen mensen te overtuigen in jouw voordeel zonder dat je strategie als te agressief wordt bestempeld. Als je probeert te bouwen op waarden die alle teamleden onderschrijven, dan zal niemand jouw benadering of doel als bedreiging zien. Sterker nog, andere teamleden zullen met je samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. 
2. Creëren van betrokkenheid 
Op het moment dat je anderen hebt overtuigd voor jouw zaak, moet je ze aan boord houden om het uit te voeren. Het creëren van loyaliteit en het gevoel van verbondenheid zijn de sleutel hiertoe, maar leiders hebben verschillende manieren om dat te bereiken. Een manier is om iedereen een podium te bieden waar zij hun vragen gedurende de uitvoering van het project kunnen stellen. Het gevoel van transparantie en samenwerking dat zo’n podium geeft  versterkt het onderling vertrouwen en wij-gevoel binnen een team. 
__________________________________________________________________________
Bent u financieel expert én geeft u leiding aan een team van professionals? Wilt u de effectiviteit van uw leiderschap vergroten? Wilt u de juiste besluiten nemen en resultaten verbeteren? Dan is het vierdaagse programma Effectief Leiderschap voor financials precies wat u zoekt. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________
Een andere manier waarop leiders commitment kunnen versterken is door zich te richten op persoonlijk banden tussen teamleden onderling en tussen teamleden en zichzelf. Dit is meer dan simpelweg samenwerking bemoedigen. Leiders die voor deze benadering kiezen moet gaan voor nauwe betrokkenheid door iedereen te betrekken bij het stellen van doelen voor de probleemoplossing. Dit heeft uiteindelijk hetzelfde resultaat als een groepsgedreven aanpak. In beide gevallen heeft iedere deelnemer een gevoel van eigenaarschap over wat er gezamenlijk bereikt moet worden.
3. Strategische controle
Leiders moeten de controle niet volledig uit handen geven, maar het strategisch toepassen zonder aan micromanagement te doen. Dit betekent dat je de taken die je aan een ander hebt overgedragen actief begeleidt. Ondersteun je teams zo dat zij exact weten welke doelen gerealiseerd moeten worden en help ze kiezen over de manieren waarop die bereikt kunnen worden.Het is een vorm van delegeren waarin de gedelegeerden de operatie leiden en hun leidinggevende achter hen staat. Als leider blijf je zo ‘in control’ over de agenda terwijl je een samenwerking smeedt.
Invloedrijke leiders laten zien hoe wij sterk en effectief kunnen leiden. Door het stimuleren van inclusief gedrag vergaren zij steun en bereiken zij hun doelen. Dit betekent niet dat het ouderwetse “control and command” geen waarde kan hebben in sommige gevallen. Maar voor de hedendaagse leiders – vrouwen in het bijzonder-  is invloed de kortste weg naar succes. 

Gerelateerde artikelen