3 factoren essentieel voor bereiken top

Essentiële onderdelen in het vormen van het carrièrepad zijn afkomst, karaktereigenschappen en het nemen van de juiste beslissingen. Naast deze factoren speelt een portie geluk ook een rol in de weg naar de top volgens 55% van de executives. Een kwart vindt zelfs dat het hen is overkomen.

Dat blijkt uit onderzoek van The Executive Network (TEN), uitgevoerd door Ruigrok | NetPanel onder 249 Nederlandse topmanagers en -bestuurders, onder wie 39% bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. 
De vraag stond daarbij centraal welke factoren en eigenschappen van invloed zijn op het bereiken van de top. 
“Het traditionele systeem geeft aan opleiding en intelligentie doorslaggevende betekenis bij het halen van de top. Ons onderzoek laat zien dat zaken als doorzettingsvermogen, inzet en nieuwsgierigheid minstens zo belangrijk zijn,” zegt Jan Rapmund, partner van The Executive Network. “In de gesprekken met kandidaten voor topfuncties staan deze onderwerpen bij ons daarom prominent op de agenda.”
 
1. Must have: doorzettingsvermogen en tomeloze inzet
De juiste karaktereigenschappen zijn medebepalend voor een kans op een positie in de top. De executives noemen doorzettingsvermogen (50%) en inzet (43%) als de belangrijke succesfactoren. Zo streefde 41% tijdens de studententijd al naar de hoogst mogelijke cijfers, waarbij vrouwen ambitieuzer bleken dan mannen (38% vs. 52%). Twijfel kent de topbestuurder nauwelijks. Meer dan de helft wist vroegtijdig dat ze een carrière als executive ambieerde en heeft hier tijdens de loopbaan nooit aan getwijfeld. Zo ook niet aan eigen capaciteiten (65%).
Intelligentie is volgens de executives niet de belangrijkste eigenschap. Een goed ontwikkeld EQ (emotionele intelligentie) vindt 40% daarentegen onmisbaar. Bijna een op de vijf executives vindt ook nieuwsgierigheid een belangrijke eigenschap voor een topbestuurder. Assertiviteit vindt slechts 9% cruciaal.
2. Het ‘juiste’ nest
Uit welk nest de topbestuurders komen, lijkt aanzienlijk van invloed op het verloop van hun carrière. Zo heeft maar liefst de helft van hen minstens één ouder die ook op executiveniveau werkte. Voor mannelijke executives waren vaker de beide ouders een rolmodel dan voor hun vrouwelijke collega’s (41% vs. 25%). Voor de jongere generatie (45 jaar en jonger) is de moeder vaker het rolmodel dan voor de oudere groep executives (56 jaar en ouder) (21% versus 5%).
3. Weloverwogen kiezen
Het al dan niet succesvol afleggen van de weg naar de top wordt sterk bepaald door in de aanloop weloverwogen keuzes te maken. Bijna een derde van de executives meent dat het lidmaatschap van een studentenvereniging en het constant bezig zijn met het bouwen aan een goed netwerk heeft bijgedragen aan zijn carrière. Na het verlaten van het ouderlijk huis nam 51% dan ook de beslissing om lid te worden van een studentenvereniging, waarbij het grootste deel (57%) lid werd van een studentencorps. 28% van de corpsleden vervulde daar op enig moment zelfs een bestuursfunctie.
__________________________________________________________________________
Wilt u als financieel vakman groeien in uw rol als strategisch partner? Zoekt u naar het juiste gereedschap om te sparren met de CEO? Volg dan deze unieke vijfdaagse masterclass. Ontvang perfect inzicht in strategisch financieel management en ontdek wat er op de agenda staat van de nieuwe CFO. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________
Van de Nederlandse executives heeft een belangrijk deel gekozen voor een economie en/of een bedrijfskundige universitaire studie (39% en 35%). Meer dan een kwart van de top rondde een HBO opleiding af en een vijfde heeft een MBA behaald. Hoewel voor bijna een derde van de executives de studententijd de fase van het leven is die hen het meest heeft gevormd, is dat voor maar liefst 53% toch het werkende leven. Tijdens hun carrière zijn de meeste executives drie of vier keer van werkgever gewisseld. Het opdoen van ervaring in het buitenland lijkt van invloed te zijn geweest op het carrièreverloop van de hedendaagse topbestuurder. Een derde heeft in het buitenland gestudeerd en 34% heeft wel eens in het buitenland gewoond voor werk.
 
Over het onderzoek
The Executive Network heeft onderzoek verricht onder topbestuurders van enkel grote bedrijven en instellingen, waarvan 39% beursgenoteerd. In totaal hebben 249 respondenten deelgenomen aan het onderzoek waarvan 81% man en 19% vrouw. De respondenten zijn werkzaam in verschillende sectoren, zowel in de zakelijke als in de publieke sector en vormen een dwarsdoorsnede van executive Nederland. Het onderzoek is online uitgevoerd in oktober 2014.

Gerelateerde artikelen