2,8 miljard compensatie voor slachtoffers spaartax

2,8 miljard compensatie voor slachtoffers spaartax
Nieuw systeem voor belasting in box 3 komt er pas in 2025.

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (onder andere 2020 en 2021).

Dit heeft het kabinet donderdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt, naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van eind vorig jaar. Mensen die niet op tijd bezwaar hebben ingediend en waarbij de aanslag al vaststaat, krijgen nog geen rechtsherstel.

Het herstel kost nu 2,8 miljard euro. In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0 procent.

Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

Dit is een groot verschil met de huidige situatie, waarbij ervan uit wordt gegaan dat het vermogen waarover belasting wordt betaald voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat. Ook als dat niet het geval is en het vermogen volledig uit spaargeld bestaat. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat beleggers die over meerdere jaren bekeken een goed rendement hebben behaald geld terugkrijgen in slechte jaren.

Het kabinet stelt daarnaast voor om de spaarvariant uit te werken in een wetsvoorstel, zodat deze variant ook geldt voor de overbruggingsjaren 2023 en 2024. Vanaf 2025 komt er een nieuw systeem waarbij de belasting wordt geheven over het werkelijke rendement in box 3.