250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en startups

Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) honderd miljoen euro aan extra financiering voor scale-up

Binnen het nieuwe fonds voor scale-ups (honderd miljoen euro) is vijftig miljoen euro afkomstig vanuit de begroting van het ministerie van EZ. De andere vijftig miljoen euro zijn middelen uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Deze extra financiering voor scale-ups is één van de eerste die met deze Europese middelen in Nederland wordt opgestart. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), de voorloper van de Nederlandse investeringsinstelling Invest-NL, heeft dit fonds opgezet en is betrokken bij de uitvoering. 

Extra investeringsbudget beschikbaar voor startups via SEED Capital-regeling

In de voorjaarstender van de zogenoemde SEED Capital-regeling van 2017 zijn zes nieuwe SEED-fondsen gehonoreerd waarmee € 49,5 miljoen aan extra budget beschikbaar komt voor investeringen in startups. Een mooie stimulans voor deze startende ondernemingen in innovatieve sectoren als ICT, energie, zorg, agro en voeding. De helft van dit geld  is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en de andere helft van private investeerders die via de SEED Capital-regeling risicokapitaalfondsen startups ondersteunen.

Mede dankzij deze regeling wordt het aanbod van risicokapitaal voor startups vergroot. De regeling maakt onderdeel uit van het Toekomstfonds.

De fondsen die zijn gehonoreerd:

•          Newion (NICE III)

•          Slingshot Early Growth Fund

•          JOA Ventures Seed Capital 1

•          Chemelot Ventures Agri-Foodfonds Venlo

•          VOC Capital Partners III

•          Blue Sparrows MedTech Fund

Het BlueSparrows MedTech Fund wordt deels ook gefinancierd vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Opschalen van producten en diensten voor digitale zorg

Het BlueSparrows MedTech Fund wordt deels ook gefinancierd vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport vanuit het FastTrack eHealth initiatief. Hiermee kan dit SEED-fonds investeren in startups die werken aan de opschaling van e-health producten en diensten. Doel is om digitale zorginnovaties te stimuleren die zelfredzaamheid van de patiënt vergroten.

Gerelateerde artikelen