25 pct aanmerkelijkbelangheffing naar voren

Wanneer de aandelen in een BV vererven, kan de dga gebruikmaken van een doorschuiffaciliteit. Hierdoor vindt geen 25 procent aanmerkelijkbelangheffing plaats over de waarde van de BV (minus de oorspronkelijke verkrijgingsprijs). Deze faciliteit vervalt echter vanaf 2010 voor BV's die geen feitelijke onderneming drijven.

Dit betekent een vervroeging van de 25 procentheffing over de totale waarde van de BV. Deze maatregel raakt daarmee waarschijnlijk iedere dga die zijn onderneming verkoopt en zijn holding- BV aanhoudt.

Vanaf 2010 kan dus de aanmerkelijkbelangheffing niet meer onbeperkt naar de toekomst verschuiven. Erfgenamen krijgen hierdoor vanaf 2010 te maken met zowel een aanmerkelijkbelangheffing van 25 procent over de waarde van de BV, als uiteraard met successierecht van veelal 20 procent.

Gerelateerde artikelen