21 nieuwe functies ontstaan door tech-revolutie

Ondanks dat naar verwachting twintig procent van de administratieve taken in de toekomst wordt vervangen door machines, zorgt de vierde industriële revolut

Cognizant deelt in zijn laatste rapport 21 More Jobs of the Future meer informatie die het laatste restje zorgen over de vervanging van mens door machines wegneemt. Sterker nog, de revolutie in kunstmatige intelligentie (AI) leidt juist tot een stortvloed aan mogelijkheden voor bedrijven en medewerkers. Zolang je maar voorbereid bent.

Hoe hightech onze toekomst er ook uitziet, het menselijke aspect blijft van niet te onderschatten belang. Dat blijkt ook uit de hoofdthema’s van dit jaar:

Ethisch gedrag: we willen dat machines zich correct gedragen, net zoals we dat van mensen vragen. Dat creëert de volgende mogelijke nieuwe banen: chief purpose planner, algorithm bias auditor en juvenile cyber crime rehabilitation counsellor.

Veiligheid: op de vooravond van deze spannende nieuwe realiteit willen we ons boven alles veilig voelen. Dat vraagt om functies als cyber attack agent, cyber calamity forecaster en virtual identity defender.

Sciencefiction: een aantal beroepen maakt in het komende decennium de overstap van (science) fictie naar feit. Wat te denken van een smart home designer, flying car developer of vertical farm consultant? De realiteit is dichterbij dan je denkt.

Een leven lang leren als nieuwe norm
Een belangrijke vereiste in de nieuwe werkwereld is flexibiliteit en het meegaan met wat er van je verwacht wordt. Zo kun je vaardigheden anno nu beter als het menselijk equivalent van mobiele apps zien. Update jezelf om de zoveel tijd en je kunt weer een tijdje vooruit. 

Bedrijven en onderwijsinstellingen moeten hier ook in meegaan en dus een nieuwe houding aannemen ten opzichte van leren. Daarmee is overigens niet gezegd dat alleen nieuwe vaardigheden goed zijn. Je kunt elke skill grofweg in een van de volgende categorieën onderbrengen:

Eeuwigdurend: er zijn bepaalde vaardigheden die al zo oud zijn als de mens zelf; het baren van een kind, samenwerken in een groep en het simpelweg kunnen aanpassen aan een situatie. Alle technologische ontwikkelingen ten spijt, deze zaken blijven altijd belangrijk.

Solide: verkooptalent bestaat al zo lang als we ons kunnen herinneren. Een dergelijke solide vaardigheid verliest nooit zijn nut en is ook voor toekomstige banen cruciaal. Datzelfde geldt voor inlevingsvermogen, vertrouwen, hulpvaardigheid en creativiteit.

Nieuw: voor toekomstig werk zijn vooral kwaliteiten nodig die de complexiteit en snelheid van het nieuwe werk aankunnen. Deins jij niet terug voor een 315 MB Excel spreadsheet? Kun jij prioriteiten stellen wanneer je in de virtuele dronecockpit twintig signalen tegelijk op je krijgt afgevuurd? Alleen zij die snel denken, niet met hun ogen knipperen, altijd multitasken en op hun hoede zijn, zijn geschikt voor dit soort nieuwe skills.

Irrelevant: ooit, wanneer je solliciteerde in de jaren negentig, werd alleen bij een hot-shot reclamebureau van je verwacht dat je een presentatie in PowerPoint kon maken. Tegenwoordig word je uitgelachen als je – waar dan ook – geen presentatie kan maken (en dan wel in Prezi, niet in PowerPoint). Er zijn nou eenmaal vaardigheden die ooit onmisbaar waren, maar al snel zijn vervangen door andere, betere varianten. Wanneer je lijst met achterhaalde vaardigheden te lang wordt, wordt het misschien tijd voor een persoonlijke upgrade.

21 More Jobs of the Future is het vervolg op 21 Jobs of the Future.

Gerelateerde artikelen