19 procent meer elektronische facturen in 2013

Leden van de Europese Associatie van E-invoicing Dienstverleners (EESPA) verwerkten in 2013 840 miljoen elektronische facturen. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van juni 2014. Dit is een aanzienlijke groei van negentien procent ten opzichte van 2012, toen 706 miljoen elektronische facturen werden verwerkt.

EESPA voert dit jaarlijks terugkerende onderzoek nu voor de eerste keer uit vanwege de grote groei van de markt voor e-invoicing en omdat zij een rol wil spelen in de bewaking daarvan. Het onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijke partij op basis van werkelijke transactievolumes. Deze werden vertrouwelijk verkregen bij individuele leden van de EESPA voor de jaren 2012 en 2013.
De meerderheid van de verwerkte facturen waren B2B of B2G (Business-to-Business of Business-to-Government) (totaal 603 miljoen facturen in 2013). Daarnaast zijn de leden van EESPA ook in aanzienlijke mate betrokken bij het verwerken van B2C-facturen (Business-to-Consumer) (totaal 237 miljoen facturen in 2013).
 
EESPA-leden werd gevraagd naar het volume (aantal items) van alle e-invoices die zij verwerkten voor hun klanten en de volumes die zij verwerkten voor niet-EESPA-leden. Alle deelnemers werd gevraagd om alleen die items die daadwerkelijk elektronische facturen waren op te geven, ongeacht het proces waarbij de factuur of factuurinformatie werden verzameld.
De cijfers in de tabel weerspiegelen het aandeel van de EESPA-leden in de toename van e-invoicing ten faveure van traditionele, papieren facturen. Het merendeel van de EESPA-leden nam deel aan het onderzoek, hoewel voor een aantal leden dit om praktische redenen niet mogelijk was. 
Desondanks levert EESPA een significante bijdrage aan de groei van e-invoicing in Europa en daarbuiten. Dienstverlenernetwerken en diensten aan inkopers en leveranciers dragen in toenemende mate bij aan de groei van het totale aantal elektronische facturen dat in Europa wordt verwerkt. Deze diensten krijgen steeds vaker de voorkeur boven direct contact tussen leveranciers en hun klanten, omdat deze vaak lastig te beheren zijn en niet profiteren van ‘netwerkeffecten’.
EESPA schat dat haar leden meer dan de helft van alle daadwerkelijk elektronische B2B/B2G-facturen in Europa verwerken. Dit is een voorzichtige schatting, waarbij rekening is gehouden met verwerkingen buiten Europa en de verwerkingsvolumes van leden die dit jaar niet deelnamen aan het onderzoek.
Het onderzoek verschafte ook inzicht in het volume van transacties met andere dienstverleners op basis van samenwerkingscontracten. Hierbij worden facturen bedoeld voor een ontvanger in een netwerk dat niet door de betreffende leverancier wordt gebruikt, verstuurd door een samenwerkende serviceprovider Het aantal B2B/B2G-facturen dat op deze wijze werd verwerkt steeg van 127 miljoen in 2012 naar 140 miljoen in 2013, een snellere stijging dan op de algemene markt. Opvallend is dat het aantal B2C-facturen nog sneller groeide. Door deze toename van samenwerkingsverbanden stelde EESPA een Model Interoperability Agreement op, dat in 2012 in gebruik genomen werd en in toenemende mate door de leden wordt omarmd.
“Het onderzoek laat duidelijk zien dat het gebruik van e-invoicing en het verwerkingsvolume van en tussen de bedrijven significant is toegenomen”, zegt Esa Tihilä, bestuurslid van EESPA en CEO van Basware. “We verwachten dat het gebruik van e-invoicing in Europa en daarbuiten nog sneller zal gaan groeien, nu standaardregulering en een ondersteunende infrastructuur de voordelen ervan steeds duidelijker benadrukt. Wij als dienstverlener slaan de weg naar verandering in, door onze expertise beschikbaar te stellen aan bestuurders en onze klanten makkelijk bruikbare, open e-commerce-netwerken aan te bieden.”
“EESPA-leden verwerken minstens de helft van alle e-invoices in Europa. Het is duidelijk dat onze leden een vitale rol spelen in het automatiseren van de productieketen, met alle voordelen rond kosten, efficiëntie en liquiditeit van dien”, voegt Charles Bryant, bestuurslid van EESPA en Adviseur Europese zaken bij Tungsten Network, toe. “Hun activiteiten geven organisaties het vertrouwen om over te stappen. EESPA gaat als samenwerkende brancheorganisatie door met het op de voet volgen van de veranderingen, zodat ons jaarlijkse onderzoek steeds nieuwe, betrouwbare data over e-invoicing oplevert.”
Over EESPA
EESPA is opgericht in 2011 als een internationale niet-commerciële associatie. EESPA dient als brancheorganisatie van een grote, dynamische sector van e-invoicing-dienstverleners die voorkomen uit organisaties die diensten leveren op het gebied van netwerken, business outsourcing, financiën, technologie en Electronic Data Interchange (EDI). Haar focus ligt op publieke beleidszaken de creatie van een samenwerkings-ecosysteem en het promoten van breed gebruik van e-invoicing als middel voor economische efficiëntie en groei.

Gerelateerde artikelen