1,5 triljoen euro aan verliesgevende leningportefeuilles op balansen banken

Europese banken kampen met een bedrag van 1,5 triljoen euro aan niet-renderende leningportefeuilles op hun balansen. Vooral banken in Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zullen de komende tijd dan ook forse portefeuilles met verliesgevende consumentenleningen op de markt brengen.

Alleen al in deze landen hebben de banken te maken met een bedrag van 600 miljard euro aan niet-renderende leningen.

Uit internationaal onderzoek van KPMG naar de markt voor leningportefeuilles blijkt dat zowel kopers als verkopers verwachten dat de markt de komende maanden fors zal aantrekken. Vooral Spaanse banken zullen de komende twaalf maanden gedwongen worden om voor een bedrag van 10 tot 15 miljard euro aan dit soort activa te verkopen. Het gaat hierbij vooral om Spaanse banken die gefuseerd zijn en buitenlandse banken in Spanje die niet-kernactiviteiten verkopen.

“Wij zien dat kopers en verkopers in de Spaanse markt het steeds vaker eens zijn over de kwaliteit en de waarde van de leningen en het onderpand”, zegt Erik Rood, partner bij KPMG Corporate Finance. Rood: “Kopers zijn naast private equity en investeringsbanken steeds vaker platformen gespecialiseerd in het servicen en uitwinnen van leningen.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de verwachte herschikking van de leningenmarkt tot nu toe vooral is uitgebleven als gevolg van de kapitaalinjectie door de Europese Centrale Bank voor een bedrag van ruim 1 triljoen euro eind vorig jaar en begin dit jaar.

Rood: “Deze injectie heeft zonder twijfel de meeste invloed gehad in het uitblijven van de noodzakelijke herschikking van de leningportefeuilles bij de banken. De injectie druist volledig in tegen de opvattingen van het Internationale Monetaire Fonds dat van mening is dat de Europese banken hun balanstotaal met een bedrag van 2,6 triljoen dollar moeten verminderen. Een reductie die voor 75% moet komen van de verkoop van activa.

De driejarige injectie door de ECB is door de banken echter grotendeels gebruikt om hun balanstotaal te versterken door winstgevende carry trades. Hierdoor is de druk bij de banken om niet-kernactiviteiten tegen ongewenste prijzen te moeten verkopen, grotendeels verdwenen.

Vooral de verkoop van grote portefeuilles met gedateerde woninghypotheken en leningen die dienen voor projectfinanciering heeft hierdoor vertraging opgelopen. Leningen die overigens voor de banken niet zwaar verliesgevend zijn, maar wel belastend zijn qua financieringsdruk en kapitaalbeslag.”

Uit het onderzoek blijkt dat Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten door zowel kopers als verkopers van portefeuilles wereldwijd gezien worden als de landen met de meeste potentie voor transacties van leningportefeuilles.

Rood: “Een meerderheid van de kopers verwacht dat met name niet-renderende, ongedekte consumentenleningen op de markt zullen komen. Dit komt vooral door het relatief uniforme afschrijvingsbeleid van de banken in Europa. Met name het aandeel hierin van Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is de afgelopen tijd toegenomen en zal verder groeien.

Wereldwijd zal er een vloedgolf van niet-renderende consumentenleningen op de markt komen. Het beeld van banken die grote portefeuilles van verliesgevende consumentenleningen op de markt brengen die vele miljarden waard zijn, zal dan ook steeds gewoner worden.”

Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen