134.000 banen minder ten opzichte van een jaar eerder

Volgens de eerste raming van het CBS is de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2013 met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Na een bescheiden groei in de voorafgaande kwartalen zet het herstel van de Nederlandse economie daarmee versneld door.

Het aantal banen van werknemers nam in het vierde kwartaal nog wel af, met 8.000 ten opzichte van een kwartaal eerder. In het derde kwartaal bedroeg deze afname nog 41.000 banen. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkelingen is gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.

In het vervolg van dit bericht wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het vierde kwartaal van 2013 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012.

Ten opzichte van een jaar eerder eveneens groei van 0,7 procent
Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 is de omvang van de economie eveneens 0,7 procent groter. Het vierde kwartaal van 2013 had evenveel werkdagen als het vierde kwartaal een jaar daarvoor.

Investeringen ruim 5 procent hoger
De investeringen in vaste activa waren in het vierde kwartaal 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Met name in bedrijfswagens werd meer geïnvesteerd. Maar ook de investeringen in bedrijfsgebouwen, machines en installaties, en computers waren hoger dan een jaar eerder. De investeringen in woningen en in grond-, weg- en waterbouwkundige werken waren daarentegen lager dan een jaar eerder.

Lichte groei uitvoer
Er werd in het vierde kwartaal 0,4 procent meer uitgevoerd dan een jaar eerder. De uitvoer van Nederlandse goederen was 1,5 procent hoger, de wederuitvoer 0,2 procent. Onder wederuitvoer worden goederen verstaan die worden ingevoerd en na een kleine bewerking Nederland weer verlaten. De invoer was 0,9 procent lager dan een jaar eerder.

Met name de uitvoer van rubber- en kunststofproducten was in het vierde kwartaal veel groter dan een jaar eerder. De uitvoer van aardolieproducten en chemische producten was daarentegen kleiner.

Beperkte afname consumptie
Huishoudens hebben in het vierde kwartaal 0,8 procent minder besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptie krimpt nu bijna drie jaar achtereen. Vooral aan energie en brandstoffen werd in het vierde kwartaal minder besteed dan een jaar eerder, maar ook aan voedings- en genotmiddelen. De consumptie van duurzame goederen zoals auto’s, kleding en meubelen lag wel hoger dan een jaar eerder. Er werden met name meer personenauto’s gekocht.

De consumptie door de overheid was in het vierde kwartaal 0,6 procent lager dan een jaar eerder. Dit is vooral toe te schrijven aan de teruggelopen uitgaven aan het openbaar bestuur. Aan zorg is nog wel meer uitgegeven dan een jaar eerder.

Industriële productie 2,3 procent hoger
De toegevoegde waarde van de industrie was in het vierde kwartaal 2,3 procent hoger dan een jaar eerder, die van de delfstoffenwinning 2,1 procent. De toegevoegde waarde van handel, vervoer en horeca was 1,2 procent hoger, die van de bouw 0,3 procent. Dalers waren er ook. De toegevoegde waarde van informatie en communicatie lag 3,1 procent lager dan een jaar eerder, die van de zakelijke dienstverlening 0,2 procent.

134.000 banen minder ten opzichte van een jaar eerder
In het vierde kwartaal van 2013 waren er 134.000 werknemersbanen minder dan in het vierde kwartaal van 2012. Dit is een daling van 1,7 procent. De afname van het aantal banen was met 38.000 het grootst in de zorg. Procentueel gezien verloor de bouwnijverheid de meeste banen (8 procent).

Over hele jaar 2013 krimp van 0,8 procent

Over het hele jaar 2013 was de omvang van de economie 0,8 procent lager dan in 2012. Er werd 1,3 procent meer uitgevoerd, maar 0,5 procent minder ingevoerd. Ook werd er 4,9 procent minder geïnvesteerd. De consumptie door huishoudens was 2,1 procent lager, de consumptie door de overheid 0,7 procent. Gemiddeld over heel 2013 waren er 138.000 werknemersbanen minder dan in 2012. Nog niet eerder was er in één jaar tijd zo’n forse daling van de werkgelegenheid.

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen