13 tips voor jouw LinkedIn profiel

Contracten beheren in Excel? Doen!
Recruiters zoeken voor de huidige schaarse functies anders dan 5 jaar geleden. Je zou kunnen zeggen dat ze vooruitstrevender zijn dan de financials waar zij naar zoeken. Het gedrag van financials lijkt namelijk veel op het gedrag van de Luddieten, de volgers van Jed Ludd. Wat betekent dat voor jouw carrière?

Geschiedenis
Luddieten zijn de volgers van Ned Ludd, deze volgelingen waren absoluut tegen de gevolgen van de industriële revolutie die zich in de 19e eeuw in Engeland voltrok. Ludd zag machines als een bedreiging voor zowel de mensen, het milieu als het economisch systeem. Met hand en tand verzetten hij en zijn volgelingen zich openlijk tegen veranderingen. Het vasthouden aan beproefde technologie gedrag zie je ook bij Financials, zij het dan dat dit verzet niet openlijk is.
Dat is niet zo vreemd, want financials houden zich bezig met registratie, controle en analyse van financiële gegevens en gebruiken daarvoor het dubbel boekhouden, dat al is ontstaan in de 15e eeuw. Wil je goed gedijen in een dergelijk systeem, dan moeten je karaktertrekken hierop goed aansluiten.

SM en je carrière
Het gaat hier natuurlijk om Social media, LinkedIn, Facebook, Twitter etc.
Social media kun je inzetten om informatie over jezelf te publiceren. Deze informatie wordt volop gebruikt door recruiters om het beeld te krijgen van wie jij (online) bent. Zo beoordelen zij of je een visie hebt, of je actief bent, of je wilt delen, of dat je tot de groep behoort die wel geïnteresseerd is, maar niet wil of kan bijdragen. Het willen of kunnen delen van informatie zegt veel over jou en je kennis en is sterk afhankelijk van leeftijd en ervaring. Je bereidheid en bekwaamheid om te delen wordt bij een beslissing om je in te huren, meegewogen door recruiters.

Financials zijn, gezien het vertrouwelijke karakter van hun werk, vertrouwd met het geheimhouden van informatie. Voor hen is het lastig om de grens te trekken van wat mag je wel delen en wat niet.
Waar zoeken de recruiters naar?
Vergelijk het met een sportvereniging, daar zijn ook altijd dezelfde mensen actief. Is men op zoek naar een proactieve controller, die graag zijn kennis wil delen om zijn collega’s te helpen, dan kijkt een recruiter of een controller actief is in LinkedIn groepen en met zijn commentaren bijdragen levert aan de discussie. Uit geleverde bijdragen kan een grote deskundigheid blijken.
Is men lid van veel groepen, dan kan dat over het algemeen op een brede interesse duiden, waarbij de informatie gebruikt kan worden om bij te blijven.

Een andere conclusie kan zijn, dat men lid is geworden van veel groepen om de indruk te wekken, dat men er bij hoort. Recruiters kijken ook naar je activiteiten in de groepen waar financials en recruiters lid van zijn.

Recruiters zijn overal te vinden, in de LinkedIn groep waar jij lid van bent, op de sportclub of vereniging waar je lid van bent, in de kerk, echt overal. Jouw activiteiten op SM leveren vaak gesprekstof in het eerste kennismakingsgesprek op. Heb geen angst voor de groep van Finance Professionals Netherlands, want daar hebben recruiters geen lid van worden en kun je vragen naar hartenlust stellen en beantwoorden. Maar zoals aangegeven hebben zij een dimensie erbij gekregen. Zo wordt LinkedIn heel veel gebruikt door bedrijven om geschikt personeel te vinden.
Sm is inmiddels een uitstekend toetsingsmiddel gebleken voor recruiters, hoewel je in je eigen profiel ook kunt frauderen. En het helaas voor kan komen dan anderen jouw profiel kunnen kapen. Blijf alert.

Maak je meer kans bij een oude of een jonge recruiter?
Dat is de moeite waard om te onderzoeken. Raadpleeg gerust het profiel van de recruiter op LinkedIn of op Facebook. Dan start je op dat punt niet met een achterstand in het gesprek. Een jonge recruiter is vaak vaardiger in het gebruik van Social Media.
Tips voor jouw profiel op LinkedIn

1. Zorg voor een goede foto bij je profiel
 
2. Zorg voor een goede omschrijving in je functie
 
3. Gebruik de zoekwoorden die passen bij de functie die je hebt en de functie die je ambieert 
 
4. Wees volledig, maar niet overdreven in de door jou verstrekte informatie
 
5. Geven is belangrijker dan ontvangen, investeer door informatie te geven.
 
6. Plaats een update en zie wat er gebeurt
 
7. Ben je nog geen lid van een groep, wordt eens lid en kijk wat daar gebeurt
 
8. Probeer connecties te maken met anderen. 
 
9. Zorg ervoor dat mensen die jou niet kennen, meer van jou willen weten voordat ze met je connecten, gebruik daarom zo min mogelijk de standaard invite functie
 
10. Neem deel aan een discussie, dat kan door vragen te stellen, als je in het begin nog wat onzeker bent.
 
11. Probeer je kennis te delen
 
12. Vermijd persoonlijke aanvallen in discussies, dit is “not done”
 
13. Kijk eens naar je eigen statistieken en kijk of ze verbeteren door je aanpassingen:


  
Conclusies
Dacht je recentelijk nog dat SM niets voor jou was, zoals de Luddieten niets in de veranderingen zagen in de 19e eeuw, dan hoop ik dat je iets aan de informatie in dit blog hebt, want ontslagen zijn in deze crisis tijd aan de orde van de dag. 

Bij het woord social kan je meerdere associaties hebben. Eén van de definities van sociaal is: leven in een groep. Dat deze groepen van het werkelijke leven naar de digitale omgeving zijn verplaatst, is dan niet meer relevant.

Gebruik de LinkedIn suggesties om je profiel te verbeteren. Kijk eens naar mijn profiel of dat van Maarten Verheul of van Jeppe Kleyngeld op LinkedIn. 
Gerelateerde artikelen