12 procent minder mensen met betalingsachterstand op hypotheek

Per 1 april 2018 telde Nederland bijna 86.000 mensen met een langdurige betalingsachterstand op hun hypotheek. Dat is 12 procent minder dan een jaar gelede

Zo blijkt uit de vandaag verschenen Hypotheekbarometer van Stichting BKR. De Hypotheekbarometer geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheekcontracten.

Afname sinds juli 2015
Sinds juli 2015 daalt het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek. Peter van den Bosch, algemeen directeur van Stichting BKR: “In juli 2015 bereikten de betalingsproblemen op de hypotheek een maximum. Er zaten toen ruim 113.000 mensen in de problemen. Gelukkig is dat aantal de laatste jaren flink afgenomen.”

Oorzaak daling van 12 procent
De daling van 12 procent ten opzichte van 2017 is fors te noemen. Het einde van de economische crisis en de afnemende werkloosheid de afgelopen jaren hebben aan deze positieve ontwikkeling bijgedragen.

Verwachting
Stichting BKR verwacht dat de daling van het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek de komende maanden doorzet. Daarbij spelen diverse overheidsmaatregelen een rol. Zo blijft de maximale hypotheek op basis van de woningwaarde de komende jaren gelijk: kopers kunnen niet meer lenen dan de woningwaarde. Bovendien bouwt de overheid de hypotheekrenteaftrek versneld af waardoor de prikkel om maximaal te lenen kleiner wordt. 

Van den Bosch: “Door overfinanciering tegen te gaan en aflossen te stimuleren wordt de hypotheeknemer minder kwetsbaar. Ik verwacht dan ook dat de ingezette daling de komende periode doorzet.”

Gerelateerde artikelen