12 carrieretips van topcontrollers

Wie nu een carrière in financieel management begint heeft goede vooruitzichten. Immers, de crisis duurt niet eeuwig. En gezien de verwachte schaarste van deze groep specialisten liggen de kansen binnenkort voor het oprapen. Maar hoe kunnen professionals hun carrière in finance het beste inrichten? We vroegen voormalig genomineerden voor de Controller of the Year Award om advies.

Oorspronkelijke publicatie: 15-6-2010

‘Werk aan vertrouwen’
Wie of wat bepaalt het succes van iemands carrière? Dat is een moeilijke vraag vooraf en vaak een gecompliceerde achteraf. Nadenkend over de eigen ervaring komt al snel het woord ‘vertrouwen’ als kernbegrip bovendrijven. Dit is een rijk begrip dat heel veel facetten kent. Vertrouwen kun je hebben, verkrijgen of schenken:
1. hebben: het is van wezenlijk belang vertrouwen te hebben in je eigen kunnen. Niet als een blind paard maar gedreven vanuit de wil met je talenten te woekeren.
2. verkrijgen: wil je succesvol en effectief zijn in de samenwerking met je collega’s en leidinggevenden dan is het een essentiële voorwaarde dat je hun vertrouwen wint. Integriteit, openheid, meedenken, meedoen – het zijn allemaal belangrijke elementen, maar luisteren is de belangrijkste.
3. schenken: kijk ook om je heen en (h)erken de vaardigheden en competenties van anderen, hoog en laag. Wanneer je ze dit laat weten, hun je vertrouwen geeft, ontvang je hiervoor veel terug.
Mijn ervaring is dat deze drie ‘activeringen’ van vertrouwen wezenlijk bijdragen aan je succes: kwaliteit gaat dan gepaard met acceptatie en leidt tot het beoogde resultaat – voor de onderneming en voor jezelf. Men vertrouwt je dan graag een nieuwe uitdaging toe op de professionele ladder.


drs Jouke van der Veer
Lid directie, Chief Financial Officer, Albron

‘Denk in mogelijkheden en uitdagingen’
Als nieuwkomer in het vakgebied finance kun je voor jezelf de lat hoog leggen. Voordeel: je weet waar naar je moet toewerken. Nadeel: je kan de zaken eromheen negeren of niet herkennen. Je kan hoog vliegen maar ook hard vallen! Zorg er dus voor dat je realistisch bent in je doelen maar ook open staat voor andere zaken eromheen die indirect toch van wezenlijk belang kunnen zijn in het halen van je doelen. Wil je uiteindelijk je doel bereiken, probeer altijd een hoger doel voor ogen te houden waar jouw doel een onderdeel van is zodat je altijd uitgedaagd wordt en wellicht weer kan toewerken naar een volgend doel. Kijk dus altijd vooruit, denk in mogelijkheden en uitdagingen. Indien je in onmogelijkheden gaat denken, stopt het geheel en loop je vast!


Hasan Gül
Head of Controlling, sanofi-aventis

______________________________________________________________________________
Opleiding Controller in een Week
Gaat u werken als controller of bent u controller maar u heeft nog geen specialistische opleiding tot controller gevolgd? De animo is groot voor deze intensieve opleiding.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven.
_______________________________________________________________________________

‘Bedenk wat je NIET wilt doen’
Het belangrijkste is om te bepalen wat je allemaal niet wilt doen. Dat kun je doen op velerlei vlakken bij het voorbereiden van een carrièrestap. Je kunt bijvoorbeeld bepalen in welke branches, functies, plaatsen, etc. je niet wilt werken. Wanneer je verder in je carrière komt, wordt het aantal vlakken waarop je zaken uitsluit groter. Je hebt namelijk meer gezien en je hebt een ruimere ervaring.


Lennard van der Vaart
Group Controller, Helvoet

‘Doe onmisbare ervaringen op’
Het succes van een TOPcontroller is mede afhankelijk van zijn achtergrond en ervaringen. Beter een gedegen en breed fundament dan een te snelle steile carrière. Mijn advies is om eerst ervaring op te doen op een drietal gebieden, te weten:
1. Administratie en Boekhouding: heel handig om ook in journaalposten te kunnen denken en tevens het handwerk van het vullen van een reportingset is wenselijk
2. Systems: mee werken aan de implementatie van een groot softwaresysteem op ERP danwel BI gebied; zowel inhoudelijk als procedureel kom je hier sterker uit
3. BI analist: het verstrekken van relevante bestuurlijke informatie gebaseerd op een lastige dataverzameling, cleaning, etc is een bijna onmisbaar ervaring
Deze drie gebieden samen geven de TOPcontroller in spe een brede basis, zowel inhoudelijk als procedureel, waardoor hij in zijn overall rol weet waarover hij het heeft en ook uit eigen bloed, zweet en tranen weet in welk spanningsveld zijn medewerkers opereren.


Jan Roording
Corporate Business Controller, Cofely Nederland

‘Toon initiatief!’
Mijn gouden tip is om als startende financiële professional initiatief te tonen bij het oppakken van specifieke issues in de organisatie en je hier goed in vast te bijten, zodat je binnen de organisatie als expert wordt gezien op het betreffende onderwerp. Indien je dit gedurende een aantal jaren op uiteenlopende onderwerpen weet te tonen, ontwikkel je jezelf tot een allround financieel expert.


Hans Lohuis
Concerncontroller, KEMA

‘Bouw aan relaties’   
Een tip die ik voor startende controllers heb is: besteed voldoende tijd aan het bouwen van goede relaties met je interne business partners. Wees oprecht nieuwsgierig naar hun activiteiten en processen! Stel veel vragen en maak het je tweede natuur om door te vragen. Een goede controller krijgt alleen respect als hij alle facetten van de business goed kan doorgronden. Alleen dán is de controller een volwaardige business partner. Zo wordt je als controller vroeg in allerlei discussies betrokken en kun je je meerwaarde tonen. Vanachter je bureau alleen naar cijfers kijken is volstrekt achterhaald. Kernwoorden voor een goede controller zijn voor mij: proactief, nieuwsgierig, transparant en integer.


Roeland Tjebbes
Corporate Controller, Nutreco

Finance.nl is dé vacaturesite voor financials. Maandelijks bezoeken duizenden finance professionals het online vacatureplatform van FM.nl en CFO.nl, de leidende finance-platforms in Nederland.

‘Maak je klaar voor ultieme jump’  
Zorg als financial dat in je vroeg in je carrière ervaring opdoet met aspecten van treasury, corporate finance en accounting. Functies bij de internal audit afdeling, het shared service center en de treasury afdeling zijn hier zeer geschikt voor. Op deze manier krijg je een brede basis en ben je klaar voor de ultieme jump naar een CFO rol.


Remco Smit
VP Finance & Control, KLM

‘Ontwikkel een breed fundament!’
Een carrière is net een gebouw: hoe hoger het moet worden, hoe stabieler het fundament moet zijn. Denk maar aan Pisa. Als jonge professional is het goed om niet te focussen op je eindfunctie. Eerst breedte opbouwen. Doe verschillende dingen in verschillende omgevingen. En maak contact, luister. Koester ervaringen van mensen die op dat niveau zullen blijven. Het geeft je inzicht in dagelijkse uitdagingen: niet werkende systemen, onduidelijk management, onlogische processtappen: natuurlijk doe jij dat later beter. Vergeet vooral niet je als mens te ontwikkelen: gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Je leeftijd helpt daarbij, maar een goede coach naast je leidinggevende ook. Traineeships, Interim dienstverlening en Big Four accountancy staan garant voor veelzijdige ervaring. Prima om dat ongeveer zeven jaar te doen en je rugzak vol te laden. Daarna ongeveer zeven jaar groeien en eindverantwoordelijk zijn: een afdeling, een tweede erbij, afdelingsoverstijgende projecten, ICT-ervaring: jouw rugzak wordt zwaarder. In het tweede deel van je carrière kun je dan op een flink niveau acteren door regelmatig een vaardigheid of kennis uit jouw rugzak te graaien! Bedenk dat als de Toren van Pisa valt hij nooit meer op het oorspronkelijke niveau terugkomt…


Matthijs Hubbers
Director Business Control, Albron

‘Pak proactief issues op’  
Ga werken bij een bedrijf waar Control een brede rol en verantwoordelijkheid heeft in de organisatie m.a.w waar verwacht wordt dat je de kans grijpt om alle issues aan te pakken en overal ‘je neus in te steken’. Vervolgens: lekker zwemmen in het diepe is de beste oefening. Je leert zo het snelst om enerzijds vakmatig werk van topklasse te leveren en je anderzijds op te stellen als proactief medewerker en geweten van je divisie general manager. Goed acteren op dit snijvlak: daar zit DE toegevoegde waarde van de controller.


Charles Evers
Lid Raad van Bestuur, Medisch Centrum Haaglanden

‘Verzamel verschillende ervaringen’
Het leuke van het finance vak is dat je het overal kan toepassen. Keuzes in overvloed: type organisatie, verschillende financiële functies, decentraal of centraal, et cetera. Op dit moment ben ik ruim anderhalf jaar werkzaam als finance manager van een business unit. Een interessante functie waar ik zelf waardevolle ervaringen in op doe. Een van de leukste aspecten vind ik het om met de teamleden mee te denken over ieders ontwikkeling en die mede mogelijk te maken. Neem zelf de regie in handen, leer van verschillende ervaringen en ontwikkel je tot allround controller die waarde toevoegt!


Rolijne van Houten
Finance Manager, Nuon Warmte

‘Draag op positieve manier bij’
Succes = Inspiratie. Bij de vraag wat is een succesvolle financial, gaat het eerst om de vraag wat is succes? Dit is voor mij niet het zoveel mogelijk binnen halen van bonussen en andere emolumenten. Bij succes gaat het wat mij betreft om de mate waarin je in staat bent een positieve bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van collega’s en medewerkers en de mate waarin het je lukt het beste uit anderen naar voren te laten komen.

Kijkend naar succesvolle mensen komt bij mij direct de term ‘inspiratie’ naar voren, Inspiratie in de zin van ‘bezieling’. Succesvolle mensen zijn zelf geïnspireerd en zijn in staat anderen te inspireren tot grotere hoogte. Inspiratie wordt bereikt door het zoeken naar een antwoord op enkele belangrijke vragen, door Lance Sectretan, de oprichter van Manpower, prachtig weergeven in de trits ‘Why-Be-Do’. ‘WHY am I on earth’, wat is mijn persoonlijke bestemming, ‘How will I BE’, wat is mijn persoonlijke visie, waar sta ik voor en ‘What will I DO’, hoe en waar zal ik mijn talenten inzetten. Hoe dichter je komt bij het antwoord op deze vragen, des te meer zul je op de voor jouw beste plek terecht komen en des te succesvoller zal je carrière zijn. De carrièretip is dus: ‘zoek wat bij je past’.


Dietrik Emmens
Manager Finance & Commercial Services, NRG – Nuclear Research and Consultancy Group

‘Doe ervaring op in minimaal 1 andere discipline’
Om je rol als professionele financial goed te vervullen, moet je weten hoe het businessproces in elkaar steekt. In de ontwikkeling naar business partner is het daarom zeer waardevol en nuttig om ervaring op te doen buiten de ‘eigen’ vertrouwde financiele discipline. Wat voor functie dit is hangt mede samen met het bedrijf waar je werkzaam voor bent. Werk je voor een sales-gedreven organisatie is het handig om wat voetstappen in een commerciële functie te zetten. Werk je voor een productiebedrijf, kun je tijdelijk aan de slag gaan als bijvoorbeeld shift leader. Je hoeft dit niet lang te doen, maar lang genoeg om te weten waarmee de managers en medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd worden. Als financial kun je dan beter beoordelen wat bijvoorbeeld het eff ect van investeringen op een proces zijn. Immers, als je bij wijze van spreken nog nooit een klant hebt gezien, kun je veel moeilijker beoordelen of er geïnvesteerd moet worden in verbeterde klanttevredenheid. In Engeland hebben ze de uitspraak: ‘Where you stand upon an issue depends on where you sit’. Oftewel, iedere functie kent een eigen invalshoek. Als financial is het van belang om tot een goed integraal afgewogen advies of besluit te komen dat je de zaken vanuit meerdere invalshoeken hebt bekeken. Ervaring opdoen in minimaal één andere functie is daarvoor onontbeerlijk.


Rob Melchiot
Directeur Financiën & ICT, transavia.com

Finance.nl is dé vacaturesite voor financials. Maandelijks bezoeken duizenden finance professionals het online vacatureplatform van FM.nl en CFO.nl, de leidende finance-platforms in Nederland.

Gerelateerde artikelen