11% EU MKB vermindert CO2-uitstoot planmatig

Europees MKB kan meer doen aan CO2 reductie

Slechts iets meer dan 1 op de 10 bedrijven heeft een klimaatplan, dat leidt tot reductie van CO2-uitstoot. In de bevindingen spreken de onderzoekers over ‘een blinde vlek ten aanzien van de klimaatacties die Europese MKB’ers ondernemen’. Dat blijkt uit de eerste editie van de barometer van onafhankelijk Europese private equity groep Argos Wityu en consultancy Boston Consulting Group. Dit onderzoek brengt periodiek in kaart hoe Europese MKB-bedrijven hun CO2-uitstoot reduceren.

  • decarbonisatie biedt kans voor Europees MKB
  • 51% van transport & logistiek investeert in CO2-reductie
  • … terwijl 25% van energie-intensieve bedrijven investeert

Volgens de Europese Commissie zou de CO2-uitstoot door het MKB tot twee derde van de totale Europese uitstoot kunnen vertegenwoordigen. Maar op dit moment lijkt ‘de motor van de Europese economie’ verre van klaar om te voldoen aan de Europese afspraken, die bedoeld zijn om de uitstoot terug te dringen. Per 1 januari 2026 verplicht de al aangenomen Europese Richtlijn voor Corporate Sustainability Reporting (CSRD) bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van €40 miljoen om hun klimaatimpact over een kalenderjaar openbaar te maken, inclusief scope 3-uitstoot. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


FM.nl stuurt 3x per week het belangrijkste financiële nieuws, de interessantste interviews en alle relevante events & bijeenkomsten voor financieel professionals in een overzichtelijke nieuwsbrief.

Wilt u óók op maandag, woensdag en vrijdag in één oogopslag volledig overzicht hebben van alles wat in finance speelt? Meld u dan nu aan voor onze unieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het vaknieuws dat belangrijk is, artikelen die inspireren en informatie die de concurrentie op afstand houdt.


Barometer

Om dit beter te kunnen monitoren, hebben Argos Wityu en BCG een monitor opgesteld die de klimaatacties van Europese MKB-bedrijven kritisch tegen het licht houdt. Door regelmatig een meting te doen naar de stand van zaken, ontstaat een barometer.

Urgentie gevolgd door gevoel van kansen

Opvallend is dat 84% van de ondervraagde MKB-bedrijven de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als ‘belangrijk’ of ‘kritiek’ beschouwt, wat de urgentie van de kwesties benadrukt. Van deze groep beschouwt 71% de noodzaak van ‘decarbonisatie’ als een kans en verwacht voordelen zoals verbeterde winstgevendheid en toegang tot nieuwe markten, wat direct of op de lange termijn een concurrentievoordeel oplevert. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Lees ook:

Ongestructureerd en opportunistisch

Terwijl 38% van de ondervraagde MKB-bedrijven aangeeft al fors te hebben geïnvesteerd in CO2-reductie, geeft slechts 11% aan een gestructureerde aanpak te hebben voor het meten van hun uitstoot, een aanvalsplan om uitstoot terug te dringen en het doen van (grote) investeringen.

Tegenstellingen in sector

Op basis van het type eigendom springen enkele interessante dynamieken naar voren. 62% van de beursgenoteerde bedrijven geeft aan ’sterke investeringen’ te hebben gedaan in hun inspanningen om CO2-uitstoot te verkleinen, in tegenstelling tot slechts 35% van de private ondernemingen. Er ontstaan ook aanzienlijke verschillen per sector, waarbij 51% van de bedrijven in de transport- en logistieke sector aangeeft aanzienlijk te hebben geïnvesteerd, in tegenstelling tot slechts 24% van de bedrijven in sectoren die met hoge temperaturen werken (bijvoorbeeld in sectoren waar met metalen, glas en keramiek wordt gewerkt).

Optimisme ondanks uitdagingen

Ondanks de uitdagingen blijven de Europese MKB-bedrijven die zijn ondervraagd optimistisch. 70% gelooft in de haalbaarheid van de doelstellingen voor 2030. Wel geven zij aan ondersteuning te zoeken om de uitdagingen aan te kunnen waarmee ze geconfronteerd worden, te weten het gebrek aan financiële middelen, complexe regelgeving en een tekort aan expertise.

Het onderzoek is gehouden onder 700 bedrijven actief in de regio’s Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië in juli 2023 en benadrukt de cruciale rol die het MKB speelt bij het aanpakken van klimaatverandering.


Overheid, klanten, keten(partners) en rest van maatschappij verwachten dat bedrijven komende jaren duurzamer, sociaal bewuster en integer bestuurd worden. Vanwege een tekort aan kennis & kunde over de toepassing van deze uiteenlopende ESG-normen, staan bedrijven voor uitdagingen die alleen aangepakt kunnen worden door werknemers op te leiden en bedrijfsbestuurders te informeren en te trainen -al dan niet in de vertrouwde beslotenheid van een netwerk. NBA Opleidingen, Sijthoff Educatie en het Amsterdam Institute of Finance bieden hiervoor zowel ééndaagse als méérdaagse (online en locatie) trainingen, opleidingen en cursussen die door gerenommeerde docenten uit binnen en buitenland verzorgd worden. Meld uzelf of uw personeel daarom nu aan voor informatie over de vele mogelijkheden, zodat u de regelgeving en concurrentie voor blijft.


 

Gerelateerde artikelen