10 vaardigheden nieuwe controller

fallback
Het effect van het functioneren van de controller wordt maar voor een relatief klein gedeelte bepaald door vaktechniek. Vakmanschap is meer dan alleen kennis: het zijn juist de persoonlijke vaardigheden die het verschil maken tussen een meer of minder succesvolle controller of financieel manager.

1. Zelfverzekerd
Zelfverzekerdheid vormt het fundament voor de controller of financieel manager om het management professioneel te adviseren. Het is géén synoniem voor hautain en arrogant. Het draait bij zelfverzekerdheid vooral om het maken van een zékere indruk bij het formuleren van eigen standpunten.

2. Overtuigend
Ook overtuigendheid is een belangrijke eigenschap voor de controller. Hij handhaaft zijn standpunten en draagt deze op anderen over. Ook als de druk op hem groot is en wanneer er een beroep wordt gedaan op de loyaliteit. De moderne controller overtuigt niet met kennis, maar met vakmanschap.

3. Initiatiefrijk
De controller neemt regelmatig het initiatief. Belangrijk is dat hij zich daarbij bewust is van de invloed van het eigen handelen op anderen. De controller of financieel manager past zijn eigen gedrag aan wanneer zich problemen of kansen voordoen. Daarmee voorkomt hij dat zaken uit de hand lopen.

4. Anticiperend
Als één van de belangrijkste adviseurs en ondersteuners van het management anticipeert de controller op kritische situaties. Hij heeft een goed gevoel voor de risico’s die in de business verscholen liggen en signaleert deze tijdig in de richting van het management. Hij maakt natuurlijk niet van elk risico een ‘showstopper’ maar zorgt er wel voor dat risico’s serieus worden genomen.

5. Sensitief
Persoonlijke sensitiviteit is eveneens een kerncompetentie. De controller kan zich verplaatsen in anderen en onderkent de gevoelens en behoeften. Hij is benaderbaar, aanspreekbaar en heeft een luisterend oor. Hij stelt zich zelf kwetsbaar op, waardoor zijn persoonlijk gezag toeneemt.

6. Samenwerkend
De controller manifesteert zich als een echte teamspeler. Zowel in het team waar hij deel van uitmaakt als in het team waaraan hij leiding geeft. Als teamspeler draagt hij bij aan een gezamenlijk resultaat, ook als dit niet direct zijn persoonlijk belang is. De controller zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken.

7. Flexibel
Gevoel voor interpersoonlijke verhoudingen, maar ook het vermogen om te variëren in het eigen gedrag gaan bij de controller of financieel manager hand in hand. Als geen ander weet hij zich gemakkelijk aan te passen aan wisselende omstandigheden. Hij waait niet met alle winden mee maar is authentiek en consistent in zijn gedrag .

8. Creatief
De moderne controller is creatief. Hij bedenkt actief nieuwe werkwijzen. Niet alleen vanuit de noodzakelijke inhoudelijke kwaliteit, maar ook vanuit een sterk gevoel voor verbeteringen. Daarbij durft hij gebaande paden te verlaten en met oorspronkelijke oplossingen te komen.

9. Helikopterview
De controller houdt het overzicht over zowel de delen als het geheel van een vraagstuk, probleem of project. Hij kan hoofd- en bijzaken scheiden en weet als geen ander van welke details hij wél op de hoogte moet zijn.

10. Vasthoudend
Ten slotte is de controller vasthoudend. Daarmee wordt niet bedoeld dat hij eigenwijs en onvermurwbaar is, maar wel dat hij koersvast en consequent is.

Drs. Hans Leijtens geeft de training de nieuwe controller bij Alex van Groningen. Daar is hij verbonden aan de masteropleiding voor controllers en auditors.


Nieuwe Controller
Wilt u als controller doorgroeien? Verandert deze functie in uw organisatie? Óf wilt u gewoon een nieuwe visie op uw vak opdoen? Volg dan de training De Nieuwe Controller. Na de training wordt u een betere vakman, adviseur, begeleider & coach. U ontwikkelt een nieuwe visie op uw vak. U groeit door als controller.


Gerelateerde artikelen