10 tips voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met ISO 26000

Iedere onderneming die haar continuïteit veilig wil stellen zal zich tenminste moeten oriënteren op de faalkansen en succesfactoren van de interactie tussen onderneming en de maatschappij. Met behoud van de eigen strategie kan rekening worden gehouden met de belangen van stakeholders en met mogelijk ongewenste gevolgen van de bedrijfsvoering voor de maatschappij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een nieuwe naam voor toekomstbestendig ondernemerschap.

Het opzetten van een MVO strategie was tot nu toe een ingewikkelde zaak. Maar met de komst van de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid voor organisaties kan een organisatie dit op eigen kracht doen zonder hulp van externe adviseurs of certificatiebureaus. Hieronder volgen 10 tips om dit proces eenvoudiger te maken met een grotere kans op financieel en maatschappelijk succes.

1. MVO is strategie, laat dit niet over aan de KAM manager. Kenmerken voor strategie zijn: rekening houden met mogelijk externe invloeden, winstgevendheid op lange termijn, en betrekking hebbend op de core business. Kwaliteit Arbo en Milieu zijn operationele zaken die delegeerbaar zijn, maar strategie is dat niet. Houdt de controle over MVO daarom in de directiekamer. Betrek wel het hele personeel er bij.

2. Management van MVO doe je niet met de Deming cirkel, maar gebruik je eigen managementsysteem, administratieve organisatie en interne controle. Beweringen dat het integreerbaar is met het KAM systeem zijn een fundamenteel onjuiste keuze die fatale gevolgen kan hebben. Wel integreren met het bestaande bestuurlijke systeem waarmee de financiële aspecten worden gestuurd en bewaakt.

3. ISO 26000 is een richtlijn en volgens mijn oordeel geschikt als handreiking om zelf de strategie te “verduurzamen”. Gebruik deze met verstand en pas op voor valse voorlichters, zoals op LinkedIn.

4. ISO 26000 is geen certificeerbaar systeem. NEN biedt de mogelijkheid van de zogenoemde zelfverklaring waarmee de directie een eigen oordeel over de vorderingen met MVO kan publiceren. Pas op voor aanbiedingen van certificatiebureaus want deze bieden geen zekerheid voor de buitenwacht en dragen bij aan de greenwash wat een reputatierisico met zich brengt.

5. Luister goed naar de stakeholders, maar zij zijn niet de baas. Vaak hebben zij maar een eenzijdig belang waar de maatschappij ook niet op zit te wachten. Maar veel van de onderwerpen binnen MVO hebben naar meerdere aspecten goede resultaten. Probeer meerdere problemen te combineren binnen één oplossingsconcept.

6. Bij de keuze van onderwerpen moet de holistische visie worden bewaakt: de totaliteit van de bedrijfsstrategie moet worden geoptimaliseerd voor de bedrijfscontinuïteit en het maatschappelijke nut. Dat kan betekenen dat sommige maatschappelijke effecten niet (direct) worden aangepakt. Het streven moet zijn gericht op een aanvaardbare totaaloplossing. Een optimum is beter dan het totaal van de maxima.

7. Besteed voornamelijk aandacht aan onderwerpen die de core business raken en durf de zaken te laten liggen die niet relevant, significant of urgent zijn.

8. Sluit aan bij natuurlijke beslismomenten, bij geplande investeringen bijvoorbeeld. Dan zal blijken dat maatschappelijk wenselijke verbeteringen worden bereikt onder behoud van winstgevendheid. Veel maatregelen kosten immers meer geld dan zij opbrengen. Let er op dat ook reputatie geld waard is.

9. Koop geen (technische) oplossingen die niet werken of die niet nodig zijn. De markt zit vol met aanbieders van duurzaamheidsproducten. Zij willen graag verkopen, maar ook elektrische auto’s, bijvoorbeeld, zijn niet duurzaam. De meeste van deze aangeboden oplossingen werken niet of averechts bij uw bedrijf.

10. Maak geen gebruik van opdringerige externe adviseurs en zeker niet van eendagsvliegen op MVO-gebied. MVO blijft een vak.

Auteur: Johan Piet is gespecialiseerd accountant/adviseur voor MVO en directeur van TranspaRAbility. Meer inlichtingen: http://www.nen.nl/web/MVO-ISO-26000.htm

Gerelateerde artikelen